Chrapanie dziecka

Chrapanie dziecka – rodzaje badań, metody leczenie

Chrapanie dziecka powodowane jest najczęściej na skutek przerośniętych migdałków podniebiennych. Innym powodem takiego działania może być alergia, wiotkość krtani bądź niedrożność nosa. Działania lecznicze polegają w tym przypadku na usunięciu elementu przyczyniającego się do chrapania u dziecka, którymi są migdałki. Co więcej, sposobem na chrapanie u najmłodszych jest przyjęcie przez dziecko właściwej pozycji podczas snu.

Chrapanie dziecka – rodzaje badań

W sytuacji, w której chrapanie u dziecka jest przemijające i występuje, kiedy dziecko ma infekcję, wówczas nie ma powodów do niepokoju. Jednakże, jeżeli chrapanie u dziecka jest procesem ciągłym. Jeżeli w tym przypadku pojawiają się przerwy w oddychaniu. Chrapanie powoduje nieprawidłowości w funkcjonowaniu w trakcie dnia, niezbędne jest odbycie wizyty u lekarza. Lekarza, który ustali powody tego stanu.

Wymienić można różne powody przyczyniające się do chrapania u najmłodszych. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić dokładny wywiad z dzieckiem (jeżeli jest to możliwe) oraz jego opiekunami, a także przeprowadzenie badania fizykalnego. W tym przypadku konieczna jest konsultacja z lekarzem laryngologiem. Działanie diagnostyczne może być poszerzone o wykonanie testu polisomnograficznego. Testu, którego czas trwania obejmuje całą noc. Test ma w swoim zakresie ocenić:

  • wysycenie krwi tlenem,
  • przechodzenie powietrza przez nos oraz usta,
  • chrapania,
  • funkcjonowania serca (EKG),
  • fal mózgowych (EEG),
  • ruchów gałek ocznych,
  • ruchów kończyn.

Chrapanie dziecka – jak sobie z tym radzić?

Chrapanie u dziecka może być wyeliminowane leczeniem o charakterze przyczynowym. Przeprowadza się w tym przypadku tonsiellektomie czyli wyłuszczenie migdałków podniebiennych. Zabieg wykonywany jest u najmłodszych, którzy cierpią na przerost migdałków podniebiennych. Leczenie przyczynowe polega również na przeprowadzeniu adenotomii będącej zabiegiem usunięcia migdałków podniebiennych.

W sytuacji, gdy przyczyną chrapania u dziecka jest alergia, należy podejmować działania zmierzające do skutecznego łagodzenia alergii za pośrednictwem na przykład preparatów przeciwhistaminowych. Leczenie przyczynowe to również zmniejszenie masy ciała w sytuacji nadwagi oraz otyłości u dziecka, zabiegowe leczenie skrzywionej przegrody nosowej (przeprowadzane po ukończeniu przez dziecko 7 roku życia) oraz ograniczenie lub rezygnacja z palenia papierosów przez opiekunów.

Chrapanie dziecka – pozycja podczas snu

Ważną kwestią jest również właściwa pozycja podczas snu. W tym przypadku nie powinno się spać w pozycji na plecach. Takie działanie sprzyja zapadaniu się tkanek, a ponadto powoduje to blokowanie dróg oddechowych przez język. Najlepszą pozycją do spania jest ułożenie ciała na boku.

Bardzo ważną sprawą jest także dbałość o zachowanie regularnego rytmu snu, a także wytworzenie właściwych warunków w pomieszczeniu, w którym się sypia. Podkreślić należy fakt, że chrapanie może pojawiać się przez utrzymywanie zbyt wysokiej temperatury oraz suchego powietrza w sypialni. Takie rozwiązanie prowadzi do zbyt małego nawilżenia dróg oddechowych dziecka.

Chrapanie dziecka – inne metody leczenia

Wyróżnić można także inne techniki wpływające na leczenie chrapania u dziecka. Wśród metod wymienia się sposób polegający na wykorzystywaniu aparatów wysuwających żuchwę. Ważną metodą przyczyniającą się do leczenia określonej dolegliwości jest dbałość o utrzymywanie stałego ciśnienia w drogach oddechowych pociechy. Rezultat ten można osiągnąć za pośrednictwem zabiegu polegającego na wtłaczaniu powietrza (CPAP – metoda z wyboru w walce z problemem obturacyjnych bezdechów sennych).

Innym działaniem leczniczym w tym zakresie jest danie o utrzymywanie zmiennego, dwufazowego ciśnienia w drogach oddechowych dziecka, w zależności od fazy oddechu (BiPAP). Leczenie chrapania u dziecka może również polegać na wykorzystywaniu techniki leczniczej określanej mianem uwulopalatofaryngoplastyki.

Bardzo często w tej kwestii wykorzystuje się spray przeznaczony do rozpylania w gardle, listki, które przyklejane są do podniebienia miękkiego, maści do smarowania błon śluzowych nosa oraz podniebienia, plastry do nosa, a także inne środki lecznicze, które mają za zadanie przyczynianie się do zwiększenia napięcia tkanek. Podkreślić należy jednak fakt, że metody te nie mają udowodnionej skuteczności. Warto zauważyć, że mogą one nawet przyczynić się do powstania szkodliwości dla osoby z nich korzystającej.

Bardzo ważne w tym zakresie jest dokładna oraz stała obserwacja zachowania naszej pociechy. Takie działanie bowiem pozwoli na podjęcie stosownych działań w odpowiednim momencie oraz na udzielenie niezbędnej pomocy naszemu dziecku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *