Zapalenie nagłośni

Zapalenie nagłośni – przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie

Zapalenie nagłośni jest to stan, w przypadku którego chrząstka nagłośnieniowa, która zamyka wejście do tchawicy ulega obrzękowi. Co więcej, objęta ona zostaje stanem zapalnym. Określona choroba w głównej mierze dotyka dzieci, jednakże istnieją sytuacje, w których pojawia się ona u osób będących w innym wieku.

Schorzenie występuje rzadko, jednakże podkreślić należy, że konsekwencje tego stanu mogą być niezwykle poważne. Najczęściej choroba pojawia się w sposób nagły i gwałtownie narasta, nie ujawniając wcześniej żadnych objawów z tym związanych.

Pierwsze symptomy dotyczące zapalenia nagłośni dotyczą infekcji sąsiadujących struktur gardła. Nagłośnia dotknięta obrzękiem, biorąc pod uwagę swoje położenie, powoduje trudności w swobodnym przepływie powietrza, prowadząc w ten sposób do wielu dolegliwości, które wymagają konsultacji z lekarzem. Zapalenie nagłośni bywa czasami określane przez pacjentów mianem zapalenia tchawicy.

Zapalenie nagłośni – przyczyny

Nagłośnia jest chrząstką, która zlokalizowaną jest w tylnym obszarze gardła. W związku ze zmianą swojego położenia wpływa na dostawanie się powietrza do tchawicy, natomiast pokarmu do przełyku. W sytuacji, w której pojawi się zakażenie, ulega ona powiększeniu, wpływając na powstanie trudności w oddychaniu oraz przełykaniu.

Przyczyną zapalenia nagłośni jest bakteria określana mianem Haemophilus Influenzae. Zakażenie określonym drobnoustrojem chorobotwórczym rzadko dotyczy nagłośni, częściej dotyka płuc oraz opon mózgowych. Biorąc pod uwagę ogólnodostępne szczepienia, odsetek chorób, które powodowane są przez określoną bakterię, znacznie się obniżył. Podkreślić należy fakt, że samo zakażenie nie jest wystarczającym elementem do powstania zapalenia nagłośni.

Przed powstaniem zakażenia pojawiają się najczęściej czynniki, które prowadzą do uszkodzenia błony śluzowej pokrywającej chrząstkę nagłośniową. Wśród tych czynników wymienia się najczęściej:

  • podrażnienie powstałe na skutek dymu tytoniowego oraz alkoholu,
  • poparzenia powstałe na skutek spożywania gorących pokarmów,
  • uszkodzenie ciągłości błony śluzowej nagłośni przez ciało obce.

Tkanka, która uległa uszkodzeniu niezmiernie łatwo zostaje zajęta przez drobnoustroje. Zapaleniu nagłośni towarzyszyć mogą głownie zakażenia paciorkowcami, gronkowcami, różnymi typami wirusa HIV albo też wirusem mononukleozy, a ponadto grzybice.

Zapalenie nagłośni – symptomy

Mimo wielu przyczyn prowadzących do powstania zapalenia nagłośni wymienia się podobne symptomy świadczące o obecności określonej choroby. Objawy natomiast różnić się mogą u dorosłych oraz u dzieci.

Bardzo ważna jest obserwacja mały dzieci, aby żaden z elementów nie umknął uwadze rodziców. Dostrzeżenie u dziecka symptomów świadczących o zapaleniu nagłośni musi być natychmiast skonsultowane z lekarzem. Jest to bardzo ważne, gdyż podobne objawy pojawiają się w przypadku wielu dolegliwości. Co więcej, rzadkość występowania zapalenia nagłośni daje ogromne prawdopodobieństwo, że określona symptomy będą dotyczyły właśnie innej choroby.

Późna reakcja może doprowadzić do powstania znaczących powikłań, trudnego w przebiegu zaostrzenia schorzenia, a w skaranych sytuacjach nawet do śmierci.

Biorąc pod uwagę powyższe, zapalenie nagłośni jest takze śmiertelne niebezpieczne w przypadku osób dorosłych.

Symptomy świadczące o zapaleniu nagłośni to w szczególności:

  • kaszel,
  • wysoka gorączka nawet do 40 stopni Celsjusza,
  • trudności z przełykaniem czyli dysfagia, przełykanie staje się w tym przypadku bardzo bolesne, pojawia się ślinotok,
  • ściszony głos albo chrypka,
  • świst oddechowy,
  • duszność.

W dalszej kolejność stan osoby chorej ulega pogorszeniu. Problemy z oddychaniem, a również niski poziom tlenu we krwi prowadzą do sinicy, senności, zawrotów głowy, a w konsekwencji do utraty przytomności. W poważnych stanach osoba chora wymaga podjęcia działań hospitalizacyjnych.

Zapalenie nagłośni – diagnostyka

W przypadku silniejszych objawów stwierdzenie obecności zapalenia nagłośni nie powinno stanowić trudności dla doświadczonego lekarza. Po odbyciu wywiadu z pacjentem oraz przeprowadzeniu podstawowego badania jakim jest laryngoskopia pośrednia przy wykorzystaniu lusterka, lekarz zauważy nagłośnie znajdującą się w gardle, W takiej sytuacji możliwe stanie się stwierdzenie obecności zapalenia.

Jeżeli określone badanie okaże się niewystarczające albo gdy symptomy nie są nasilone, podejrzenie zapalenia należy właściwie zweryfikować. Wówczas należy przeprowadzić takie działania jak prześwietlenie gardła, klatki piersiowej oraz testy krwi. Pomaga to stwierdzić obecność stanu zapalnego występującego w organizmie.

Zapalenia nagłośni – leczenie

Odpowiednie leczenie zapalenia nagłośni uzależnione jest od stopnia nasilenia symptomów oraz indywidualnego przebiegu schorzenia. Na początku istotną sprawą jest utrzymanie właściwego stężenia tlenu we krwi. W niektórych sytuacjach obrzęk może być tak znaczący, że wpłynie na zaburzenie prawidłowej wymiany gazowej.

W takich sytuacjach, dla udrożnienia dróg oddechowych należy przeprowadzić tracheotomię, a więc nacięcie chrząstek tchawicy oraz utworzenie otworu omijającego obrzęknięte elementy. Technika stosowana jest w skrajnych przypadkach. Najczęściej wystarczy bowiem wykorzystanie maski tlenowej. Następnie wykorzystuje się antybiotyki dla pozbycia się bakterii w gardle Po ich zastosowaniu zauważalna jest bardzo duża poprawa.

Co więcej, istotne staje się zastosowanie niesteroidowych preparatów przeciwzapalnych dla obniżenia temperatury ciała, a także zmniejszenie obrzęku w gardle.

Kuracja uzupełniana musi być dużą ilością płynów oraz składników odżywczych z wykorzystaniem drogi dożylnej ponieważ osoba chora nie może w sposób swobodny przyjmować pożywienia doustnie.

Dla zabezpieczenia warto również przyjąć szczepionkę przeciwko Haemophilus influenzae. Szczepienie może także chronić organizm przed innymi schorzeniami, które wywołane są przez określony drobnoustrój.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *