Doświadczenia związane z porodem

Doświadczenia związane z porodem – skomplikowane i cięcia cesarskie

Doświadczenia związane z porodem – Narodowy Fundusz Zdrowia postanowił zbadać doświadczenia związane z porodem. Poprzez ankietę internetową zebrał dane dotyczące odczuć, relacji i sugestii w związku z porodem. Spostrzeżenia te dotyczą opieki okołoporodowej a także opieki neonatologicznej w placówkach współfinansowanych przez NFZ.

Doświadczenia związane z porodem

Jak się okazuje kobiety maja bardzo różne doświadczenia. Ankieta była anonimowa, dzięki czemu można zawierzyć jej wynikom. Respondentki nie miały potrzeby do naciągania prawdy. Ankietę oparto o 42 pytania dotyczące opieki przed porodem oraz w trakcie porodu, pobytu w szpitalu.

Uzupełniono również o pytania dotyczące wizyt patronackich położnej w okresie po powrocie matki z dzieckiem do domu. Wyniki są obiecujące i znacznie lepsze od poprzednich badań, które wskazywały drastyczne błędy w podejściu do rodzących ciężarnych.

Doświadczenia związane z porodem – co budzi wątpliwości?

W ankiecie najwięcej negatywów zbiera podejście do porodu rodzinnego. O ile kobiety nie skarżą się na aspekt medyczny to aspekt psychologiczny w dalszym ciągu wymaga dopracowania. Kobiety są traktowane rutynowo, bezprzedmiotowo. Rzadko zespół medyczny liczy się z ich zdaniem i potrzebami.

Mimo wielu możliwości zadbania o należytą atmosferę porodu, przyjścia na świat dziecka, nowego życia szpitale nie spełniają norm wytyczanych przez WHO i europejskie standardy. Wpływa to na opinię poszczególnych placówek i rzutuje na popularność szpitala wśród rodzących. Niektóre z porodówek owiane są złą sławą, co trudno jest przełamać.

Doświadczenia związane z porodem – opieka noworodkowa

Większość respondentów chwali opiekę noworodkową a zwłaszcza dostęp i realizacje badań przesiewowych. Negatywne spostrzeżenia dotyczą zaś kwestii karmienia dzieci a w zasadzie dokarmiania noworodków. Matki zyskując bezpośrednią opiekę nad dzieckiem poprzez sale z łóżeczkami dzieci mimo wszystko nie mogą w stu procentach decydować o sposobie dokarmiania dzieci. Notorycznym uchybieniem jest dokarmianie mieszanką bez informowania matki.

Doświadczenia związane z porodem – porody skomplikowane i ciecia cesarskie

Sporo zarzutów wśród ankietowanych dotyczy komplikacji okołoporodowych. To złożony aspekt często związany z procedurami medycznymi. Nie rzadko zagrożenie życia matki i dziecka decyduje o podjętych działach, zwłaszcza w pospiechu. Błędów lekarskich, medycznych nie da się uniknąć całkowicie. Również kwestia wskazań do cesarskiego ciecia rzuca negatywne światło na ocenę opieki porodowej w Polsce.

Pod tym względem kobiety chwalą placówki prywatne, zaś szpitale państwowe oskarżane są o celowe przedłużanie porodów naturalnych narażając kobiety i ich dzieci na szereg powikłań. Tym samym ankieta nie pozostawia wątpliwości iż standardy się zmieniają na lepsze, jednak jest jeszcze wiele obszarów do dopracowania. Dzięki tym danym NFZ jest w stanie opracowywać bardziej szczegółowe wymogi dotyczące personelu i warunków szpitalnych w odniesieniu do oddziałów noworodkowych i porodówek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *