poligamia

Poligamia i poliandria – związek poligamistyczny czym jest

Poligamia, to nic innego jak wielożeństwo. Zjawisko to znane jest on dawna, mimo wszystko budzi sporo kontrowersji, zwłaszcza w europejskim kręgu kulturowym. Chęć posiadania wielu partnerek to nie to samo co legalny związek małżeński z wieloma kobietami, który jest w niektórych państwach dozwolony.

Poligamia i jej przyczyny

Poligamia kojarzy się przede wszystkim z islamem gdzie jest dopuszczalna, tymczasem zjawisko to ma wiele aspektów. Po pierwsze ma wymiar religijny, prawny ale tez psychiczny. Polega na zawarciu związku mężczyzny z wieloma kobietami jednocześnie. W europie póki co poligamia jest napiętnowana medialnie i prawnie. Praktykowana była już w starożytności. Niegdyś majętność władcy wpływała na liczbę kobiet, z którymi żył w związkach poligamicznych.

Zdarzało się ze liczba ta oscylowała wokół 100, jak i 1000. osoby obecnie wyznające poligamię uzasadniają ją tradycją, religią. Czasem to kwestia ochoty dowartościowania się. Wśród przyczyn poligamii wymienia się z punktu widzenia psychologii niepewność w kontaktach seksualnych oraz zaniżoną samoocenę. Osoby odczuwające potrzebę bycia w związku poligamistycznym usiłują sobie udowodnić nieprzeciętną sprawność seksualną poprzez zaspokojenie wielu kobiet. Poligamia może być rekompensatą niepowodzeń życiowych.

Związek poligamistyczny

Tak jak w tradycyjnym polskim związku mężczyzny i jednej kobiety potrzebna jest akceptacja i miłość, darzenie drugiej osoby uczuciem, tak też w związku poligamistycznym musi występować stosowna relacja uczuciowa. Zaletą poligamii jest zaspokajanie potrzeby uczucia u wielu kobiet jednocześnie lub naprzemiennie, kiedy jedna kobieta się nam nudzi, sięgamy po uczucie u innej.

Przyczyną tego stanu rzeczy zwykle jest zaniedbanie przez partnera, bądź nienaradzenie sobie z własnymi uczuciami i problemami. Gdy natrafiamy na obojętność wobec własnych problemów ze strony partnera, szukamy pocieszenia u „konkurencji”.

W kręgu kultury europejskiej zdrada i podwójne związki są coraz częstsze, jednak rzadko dotyczą współżycia z kilkoma, wieloma kobietami w liczbie ponad dwóch. Wciąż poligamia z trzema, czterema czy sześcioma kochankami nie jest akceptowalna. Do poligamii pociąga nas również choroba. Skłania do tego połączenie obawy przed reakcją i cierpieniem stałego partnera z pragnieniem podzielenia się z innym człowiekiem swoim problemem.

Poligamia w Polsce

Poligamia jest nielegalna w Polsce, na mocy art. 206 kodeksu karnego. Jednak kodeks reguluje jedynie kwestie prawne nie wnikając w rzeczywiste relacje międzyludzkie. Wielu mężczyzn żyje z dwoma kobietami równocześnie nie zawierając związku małżeństwa. Tego typu poligamia nieuregulowana zwykle odnosi się wyłącznie do seksu i często jest przez kobiety akceptowana. Takie nieoficjalne relacje nie są karane w Polsce.

Najwięcej krajów pozwalających na poligamię w sensie prawnym to kraje Bliskiego Wschodu jak Irak, Iran, Syria. Ponadto poligamia dozwolona jest w niektórych państwach azjatyckich i afrykańskich.

Poliandria – wielomęstwo

Poza poligamią, która jest bardziej popularna istnieje także wielomęstwo, czyli poliandria. Zna ze starożytnej Sparty, jak tez współczesnego tybetu. Najczęściej poliandria dotyczy małżeństwa z dwojgiem braci. W rodzinach takich istnieje ryzyko krzywdy dzieci, które nie mają pewności co do ojcostwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *