urlop macierzyński

Urlop macierzyński – Ile trwa urlop macierzyński? Komu przysługuje?

Urlop macierzyński należy się każdej kobiecie, która urodziła dziecko. Urlop macierzyński jest jednym spośród praw pracowniczych połączonych z macierzyństwem. Przypada osobie, jaka jest w stosunku pracy oraz jakiej narodziło się dziecko. Wbrew nazwie może skorzystać z niego również ojciec dziecka. W praktyce przeważnie można napotkać się z sytuacją zastosowania pełnego wymiaru urlopu macierzyńskiego poprzez mamę dziecka. Urlop macierzyński niezwykle niejednokrotnie stosowany jest łącznie z urlopem rodzicielskim, jakiego wymiar sięga co do zasady 32 tygodnie. Razem dają zatem osobie upoważnionej aż 52 tygodnie wolnego od pracy po narodzeniu dziecka. Wykorzystanie wprost po sobie urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego określane jest popularnie jednorocznym urlopem macierzyńskim.

Każda matka, jaka narodziła dziecko może skorzystać z głównego wymiaru urlopu macierzyńskiego, więc z 20 tygodni. W tymże sześć tygodni kobieta może zastosować jeszcze przed datą porodu. Istotne jest także to, iż z 14 z 20 tygodni winna skorzystać matka dziecka. Ojciec ma prawo do 6 tygodni świadczenia. Pojęcia urlopu macierzyńskiego oraz zasiłku macierzyńskiego niejednokrotnie są mieszane bądź wykorzystywane zamiennie. Znaczą jednakże całkowicie co innego. Urlop macierzyński to przerwa w pracy. Tymczasem zasiłek macierzyński – świadczenie finansowe płacone kobiecie będącej na urlopie macierzyńskim. Młodzi rodzice niejednokrotnie nie mają pojęcia, jakie przypadają im prawa połączone z narodzeniem oraz pieczą nad dzieckiem i urlopem macierzyńskim oraz wychowawczym. Oraz choć przepisy zmieniają się co chwila, to w 2019 roku obowiązują owe same, atrakcyjne dla rodziców, co w roku ubiegłym.

Czym jest urlop macierzyński?

Urlop macierzyński jest to płatna przerwa w pracyspowodowana narodzeniem dziecka poprzez pracownicę. Urlop liczy się od dnia porodu. Jednakże jego część można zastosować już przed porodem, nie więcej jednakże aniżeli 6 tygodni (na bazie zaświadczenia medycznego o dacie porodu) – w takim wypadku po porodzie przypada urlop macierzyński niewykorzystany przed porodem, aż do wyczerpania przypadającego wymiaru. Długość urlopu zależy od liczby dzieci narodzonych przy jednym porodzie. Urlop macierzyński w 2019 jest świadczony na tychże samych regułach, co w latach poprzednich. Może go uzyskać tylko osoba zatrudniona na bazie umowy o pracę.

Ile trwa urlop macierzyński?

Pragnąc precyzyjnie określić okres trwania urlopu oraz równocześnie określić wielkość przypadającego zasiłku, możesz skorzystać z kalkulatora urlopu macierzyńskiego. Jest to urządzenie, dzięki któremu odkryjesz nie jedynie długość urlopu, lecz także ustalisz datę powrotu do pracy. Kalkulator wymaga takich informacji jak data rozpoczęcia urlopu, liczba narodzonych dzieci. Po uzupełnieniu danych, dostaniesz wiadomość zwrotną. Dzięki temu możesz szybko założyć sprawowanie kontrole nad dzieckiem. Gdy przypada Ci prawo do niego oraz rodzisz jedynie jedno dziecko, możesz skorzystać z 20 tygodni głównego urlopu macierzyńskiego. 6 tygodni możesz zastosować jeszcze przed porodem, natomiast inne po porodzie.

W wypadku bliźniaków jest on przedłużony do 31 tygodni. Czas tenże jest większy, jeśli urodzisz trojaczki (33 tygodnie), czworaczki (35 tygodni) oraz więcej aniżeli pięcioro dzieci (37 tygodni). Dodatkowo można zastosować 6-tygodniowy dodatkowy urlop macierzyński. Kobieta nie może się zrzec owego przywileju, a może powrócić do pracy wcześniej – najwcześniej po upływie 14 tygodni. Warunkiem jest jednakże, aby kolejne 6 tygodni wykorzystał zatrudniony na umowę o pracę ojciec dziecka.

Wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego

Kolejny urlop macierzyński sięga po zmianach do 6 tygodni (do 8 tygodni – kiedy narodzi się więcej aniżeli jedno dziecko przy jednym porodzie). Znaczy to, iż pracownica może maksymalnie 6 tygodni być na urlopie dodatkowym wprost po głównym urlopie macierzyńskim. Jak najbardziej może złożyć wniosek o mniejszy wymiar aniżeli 6 tygodni, lecz wtedy musi liczyć się z tymże, iż nie będzie przypadałby jej już urlop rodzicielski. Zgodnie z przepisami z nowego rodzaju wypoczynku – urlopu rodzicielskiego- można skorzystać jedynie w wypadku zastosowania dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze. Należałoby wspomnieć, iż rodzice mogą podzielić się dodatkowym urlopem macierzyńskim. Urlop tenże może być udzielany w nie więcej aniżeli dwóch częściach. Można korzystać z niego jedynie w podziale na tygodnie. Nie wolno rozdrabniać tygodni na dni.

Urlop wychowawczy

Pracownikowi, zatrudnionemu poprzez co najmniej 6 miesięcy na bazie umowy o pracę, przełożony musi również udzielić urlopu wychowawczego. Urlopu, nie dłużej jednakże aniżeli do ukończenia poprzez dziecko 5. roku życia. W wyjątkowych przypadkach urlop przypada także na starsze dzieci. Po ukończeniu urlopu wychowawczego przełożony ma obowiązek przywrócić pracownika na tymże samym stanowisku bądź równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem wypoczynku oraz zgodnym z jego umiejętnościami, za wynagrodzeniem nie mniejszym od owego, jakie przysługiwało mu w dniu rozpoczęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed urlopem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *