Test oksytocynowy

Test oksytocynowy – przebieg, akcja porodowa, czy to boli?

Test oksytocynowy wbrew wielu krytykom nie ma na celu powodować porodu, chociaż faktycznie jego pokłosiem może być akcja porodowa. Test oksytocynowy pozwoli zweryfikować, w jakim stanie znajduje się serce dziecka oraz czy jest przygotowane do porodu. W jego trakcie można także określić kondycję łożyska. W okresie badania tworzone są warunki zbliżone do tychże, jakie występują w trakcie akcji porodowej.

Przy teście OCT jest stosowana oksytocyna w niewielkiej ilości. Jest to zwykły hormon, jaki jest produkowany w organizmie kobiety m.in. w okresie porodu. Powoduje on kurcze macicy. Oksytocyna ogranicza równocześnie ilość krwi, jaka dochodzi do płodu. W okresie badania stan dziecka jest sprawdzany poprzez KTG (monitoring serca płodu). Badanie może spowodować odpowiedź alergiczną, zakłócenia pracy serca bądź tętna u dziecka oraz jego niedotlenienie.

Badanie oksytocyny

Oksytocyna to hormon oraz neuropeptyd, jakiego nazwa pochodzi z języka greckiego oraz połączona jest wprost z jej oddziaływaniem. Wyraz oksytocyna wychodzi od słow oxys oraz tokos, jakie w precyzyjnym wyjaśnieniu znaczą – błyskawiczny poród. Struktura owego hormonu została stworzona w 1952 roku. Wtedy zobaczono, iż oksytocyna jest peptydem, jaki składa się z 9 glikoli. Wytwarzanie oksytocyny nie ma związku tylko z porodem, lecz także z estrogenami, więc kobiecymi hormonami płciowymi. Estrogeny wywołują, iż dochodzi do wzmożonego produkowania oksytocyny z przysadki, ałe także stymulują wzrost ilości czujników dla oksytocyny w komórkach mózgowia.

Test oksytocynowy polega na stworzeniu spazmów macicy za pomocą infuzji z oksytocyną oraz analizy tętna dziecka za pomocą KTG podczas spazmów. Ma on na celu ustalenie, czy serce dziecka bije w odpowiednim rytmie także w warunkach obciążenia, jakim są dla niego kurcze macicy. Taki test daje specjalistom więcej danych na temat stanu dziecka aniżeli standardowy zapis KTG. Albowiem jednakże może wywołać poród, robi się go w ciąży donoszonej oraz jedynie w szpitalu. Gdy podczas spazmów nie następują spadki rytmu serca dziecka, test jest definiowany jako niekorzystny, więc dobry. Test korzystny znaczy obecność schorzeń rytmu serca oraz nieodzowność w miarę rychłego zakończenia ciąży.

Czy test oksytocynowy boli?

Test oksytocynowy przeprowadza się warunkach porodowych, na sali, w jakiej w wypadku spowodowania porodu, będzie można go pewnie odebrać. Test trwa blisko 2 godzin. Wpierw kobietę podłącza się pod narzędzie KTG, aby potwierdzić się, iż z dzieckiem jest wszystko w porządku. Potem ciężarnej poprzez infuzję podaje się niewielką porcję oksytocyny oraz czeka na wywołanie spazmów. Po osiągnięciu paru skurczów infuzję się odłącza oraz jeszcze poprzez pewien okres wykonywa zapis KTG.

Gdy idzie o bolesność testu oksytocynowego, wszystko zależy od jego przebiegu. W wypadku, kiedy spowodowane oksytocyną kurcze nie wywołują rozpoczęcia się akcji porodowej, są zauważalne jedynie jako napięcia brzucha oraz nie są nieprzyjemne. Zdarza się jednakże, iż test powoduje poród, i wówczas kurcze, jakie się pojawiają, są skurczami porodowymi, co wiąże się z bólem. Tenże jest jednakże uwarunkowany od wielu elementów np. dopuszczalnego progu bólowego. Atutem jest to, iż poród spowodowany poprzez dożylnie podaną oksytocynę zazwyczaj jest krótszy aniżeli zwykły poród wywołany poprzez naturę.

KTG – test oksytocynowy

Technika badania przez KTG wykazała się na tyle łatwa oraz nieobciążająca pacjentki i płodu, iż wymyślono jej niezliczone zmiany. Zwłaszcza przydatne jest zrobienie tzw. testu niestresowego (NST) i stresowego (OCT). Test niestresowy także polega na kontrolowaniu tętna płodu i spazmów macicy. Ponadto, do sprzętu dołączony jest profesjonalny guzik, jakiego pacjentka używa za każdym razem, kiedy odczuje ruchy płodu.

W zapisie testu specjalista będzie sprawdzał tzw. podwyżki – gwałtownych przyrostów frekwencji pracy serca płodu. Mówią one o ruchach płodu oraz są uważane za cechy jego dobrostanu. Żeby test mógł być uznany za reaktywny (więc odpowiedni), trzeba zobaczyć 2 takie podwyżki w przeciągu 30 minut. Rezultat testu uznany za niereaktywny bądź sporny jest wskazaniem do testu stresowego(oksytocynowego). Test oksytocynowy, więc test stresowy jest wykonywany również w pozycji leżącej. Wygląda on ponadto jak zwykłe badanie KTG, z tymże, iż kobieta dostaje oksytocynę. Trwa 2 godziny.

Test oksytocynowy: przebieg

Test oksytocynowy może trwać chociażby godzinę, przeprowadzany jest w warunkach szpitalnych, bywa, iż na sali porodowej.

Wpierw pacjentkę podłącza się do sprzętu KTG, aby stwierdzić czynności skurczowe mięśnia macicy oraz akcji serca płodu. Po blisko 20 minutach właściwego zapisu pacjentce podłącza się infuzję z oksytocyną w celu stworzenia paru skurczów macicy. Po paru (do dziesięciu) skurczach macicy kroplówka jest odłączona. Zapis KTG jest też kontynuowany poprzez 5-10 minut. Po odłączeniu zapis KTG jest poddany analizie. Jeśli zapis KTG podczas trwania pełnego testu był dobry rezultat testu jest niekorzystny. W wypadku gdy zapis KTG jest niewłaściwy, więc wynik testu jest dodatni, potrzebne będzie uczciwe rozwiązanie ciąży drogą cięcia cesarskiego bądź indukcji porodu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *