poród kleszczowy

Poród kleszczowy – przebieg i możliwe skutki niepożądane

Poród kleszczowy jest to zabieg przeprowadzany z użyciem narzędzi. Wykonywany jest wówczas, gdy pojawiają się komplikacje uniemożliwiające wydanie dziecka na świat z użyciem sił naturalnych. Wskazana metoda była już stosowana w XVII wieku. Oczywiście obecnie poród kleszczowy odbywa się inaczej niż ten, który wykonywany był na początku rozwoju określonej techniki. W przeszłości kleszcze stosowane były w odmienny sposób, co doprowadzało do licznych powikłań zagrażających matce oraz dziecku. Obecnie kleszcze wykorzystywane przez specjalistę niejednokrotnie przyczyniają się do uratowania życia kobiety i malucha.

Poród kleszczowy – jakie są wskazania i przebieg

Poród kleszczowy wykonywany jest w sytuacji, gdy pojawiają się komplikacje związane z jego przebiegiem, a przeprowadzenie cesarskiego cięcia jest już niemożliwe, ze względu na przesuniecie się główki do kanału rodnego kobiety. W tej sytuacji maluch może przyjść na świat tylko dołem. Poród kleszczowy jest przeprowadzany w sytuacji pojawienia się następujących okoliczności:

 • podstawowa faza porodu (druga), podczas której dochodzi do parcia i wydawania dziecka na świat, przedłuża się do ponad 2 godzin,
 • zmęczenie przyczynia się do tego, że kobieta nie ma siły na parcie,
 • wyniki kardiotokografii są niepokojące (obserwacja czynności serca płodu, a także mięśnia macicy),
 • pojawia się duże ryzyko niedotlenienia malucha przez przedwczesne odklejenie łożyska,
 • skurcze macicy wyróżniają się zbytnią intensywnością oraz częstością, co niekorzystnie odpija się na dziecku,
 • długi czas trwania porodu stanowi duże niebezpieczeństwo dla kobiety, w przypadku gdy cierpi na nadciśnienie lub ma wadę serca. W tej sytuacji może nastąpić pogorszenie bądź utrata wzroku.

Podkreślić należy fakt, że lekarze podejmują decyzje o porodzie kleszczowym tylko wówczas, gdy główka dziecka przetransportowała się już do kanału rodnego kobiety. Co więcej, szyjka macicy osiągnęła pełną rozwartość, odeszły wody płodowe, a kobieta nie może skutecznie przeć. Warto zauważyć, że wykorzystanie narzędzi nie jest możliwe, jeżeli dziecko ułożone jest w sposób niewłaściwy, a więc pośladkowo bądź poprzecznie. Wskazane działanie nie może być również podjęte, gdy główka ułożona jest czołowo albo twarzyczkowo ze skierowaniem brody do kości krzyżowej. Przesłanką, która nie pozwala na przeprowadzenie porodu kleszczowego, jest niedostateczne rozwarcie macicy oraz zbyt wąska miednica rodzącej.

Poród kleszczowy

Specjalista, który ponosi odpowiedzialność za odebranie dziecka, podejmuje decyzje o zastosowaniu kleszczy, jeśli nie widzi rozwiązania, aby maluch przyszedł na świat za pośrednictwem sił natury. W określonej sytuacji należy bardzo szybko podjąć działanie, bez zbędnego tłumaczenia i pytania o zgodę zainteresowanej.

Poród kleszczowy jest działaniem, który odbywa się z wykorzystaniem znieczulenia ogólnego bądź miejscowego obszaru krocza. W pierwszej kolejności niezbędne jest umieszczenie cewnika w cewce moczowej kobiety. Następnie nacina się krocze, co umożliwi włożenie narzędzi do kanału rodnego matki. Zabieg cięcia przeprowadzany jest podczas wystąpienia skurczu. W efekcie kolejnych działań specjalista umieszcza w kanale rodnym łyżki, dopasowując je do główki malucha.

Następnie lekarz dokonuje ich połączenia z zastosowaniem zawiasu z ogranicznikiem w kleszcze. Dalszy etap to ścisła współpraca kobiety i personelu medycznego. Rodząca musi przeć w momentach, w których jest o takie działanie proszona. Z każdym kolejnym skurczem dziecko przesuwane jest w kierunku wyjścia. Gdy na świecie pojawi się główka następuję zwolnienie kleszczy. Reszta ciałka rodzi się już w sposób naturalny.

Poród kleszczowy – jakie powikłania mogą wystąpić?

Powikłania po porodzie kleszczowym, które mogą wystąpić u kobiety są następujące:

 • duże dolegliwości bólowe krocza, będące konsekwencją jego nacięcia oraz wykorzystania kleszczy,
 • przedłużony czas gojenia się ran pooperacyjnych,
 • niebezpieczeństwo powstania zakażeń ran,
 • trudności związane z oddawaniem moczu, a także wydalaniem kału po porodzie. Dzieje się tak, dlatego gdyż podczas porodu mogło dojść do uszkodzenia zwieraczy.

Poród kleszczowy może także nieść pewne niebezpieczeństwo dla dziecka. W tym przypadku wymienia się następujące rodzaje powikłań:

 • siniaki na główce dziecka,
 • otarcia naskórka występujące na główce,
 • mogą pojawić się odkształcenia główki.

Powikłania związane z porodem kleszczowym, które bardzo rzadko występują, są następujące:

 • uszkodzenie splotu ramiennego – w takiej sytuacji konieczne jest podjecie działań leczniczych w postaci zabiegu chirurgicznego albo rehabilitacji,
 • uszkodzenie nerwu twarzowego – określone powikłanie często doprowadza do nieprawidłowości w mimice twarzy, a także zaburzeń czucia w określonym miejscu,
 • niebezpieczeństwo niedotlenienia – pojawia się wówczas, gdy decyzja dotycząca o przeprowadzeniu porodu kleszczowego zostaje podjęta zbyt późno.

Biorąc pod uwagę ryzyko niedotlenienia, obecne jest również niebezpieczeństwo, że u dziecka dojdzie do padaczki, zespołu nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi (ADHD), porażenia mózgowego i innych chorób.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *