Badanie serca płodu

Badanie serca płodu – jak wygląda i kiedy jest wykonywane?

Badanie serca płodu określane jest inaczej mianem echokardiografii. Jest to specjalistyczne badanie o charakterze nieinwazyjnym oraz bezpiecznym. Zauważyć należy fakt, że mimo tego, że dzięki zastosowaniu określonego testu dochodzi do wykrycia wielu nieprawidłowości, nie może on być wykonywany u każdej ciężarnej, Jakie zatem są wskazania do wykonania określonego badania?

Badanie serca płodu jest to USG wykonane wysokiej klasy aparatem przystosowanym do badań prenatalnych. Celem jest zbadanie serca dziecka, a także jego układu krążenia. Dzięki zastosowaniu tej metody można wykryć wiele wad u malucha, kiedy jeszcze znajduje się w łonie matki. Takie działanie pozwala na szybkie podjęcie stosownych kroków, które zwiększają szansę na przeżycie i wyleczenie dziecka.

Badanie pozwala na diagnostykę większości nieprawidłowości zlokalizowanych w obrębie układu krążenia malucha. Wymienia się tutaj między innymi takie schorzenia jak wady serca, wady zastawek serca, a ponadto zaburzenia rytmu serca. Dzięki zastosowaniu opisywanej techniki możliwe jest dokonanie oceny wyglądu serduszka. Co więcej, echokardiografia umożliwia sprawdzenie przepływu krwi. Precyzyjność uzależniona jest od jakości sprzętu ultrasonograficznego oraz doświadczenia kardiologa odpowiedzialnego za wykonanie testu.

Podstawowa ocena serca dziecka podczas położniczego badania USG

Pewna ocena serca płodu następuje już podczas pierwszego przesiewowego badania USG, które wykonywane jest pomiędzy 11 a 14 tygodniem ciąży. Badanie pozwala na wczesne wykrycie symptomów mogących świadczyć o wadach serca lub chorobach genetycznych. Niepojącym objawem są zaburzenia rytmu serca w formie nierównego bicia bądź bradykardii (wolna akcja serca).

Dokładniejsza ocena przeprowadzana jest podczas drugiego przesiewowego badania USG, które wykonywane jest pomiędzy 18 a 22 tygodniem ciąży. Wówczas widoczne są wszystkie struktury serca, a także dużych naczyń, które nie są jeszcze przykryte przez tkankę płucną oraz kostną żeber.

W tym okresie podczas badania USG dokonuje się oceny:

 • budowy klatki piersiowej,
 • położenia, a także wielkości serduszka,
 • ukształtowania jam serca, a więc symetryczności przedsionków oraz komór, a także zachodzących między nimi połączeń,
 • powiązań pomiędzy głównymi naczyniami oraz komorami,
 • czynności serca.

Tak przeprowadzane badanie USG pozwala wykryć następujące nieprawidłowości:

 • niewłaściwe ułożenie serduszka,
 • nieprawidłowe ukształtowanie jam serca, a także obecność wadliwych połączeń pomiędzy przedsionkami oraz komorami,
 • przerost serca,
 • pewne wady zastawek,
 • zaburzenia w obszarze przegrody międzyprzedsionkowej oraz międzykomorowej,
 • uszkodzenia dużych naczyń, w tym także przełożenie wielkich pni tętniczych,
 • odchylenia dotyczące rytmu serca.

W przypadku, gdy podczas badania USG wykryje się pewne odstępstwa od normy dotyczące serca, a także dużych naczyń, koniecznie trzeba wykonać dokładniejsze echo serca płodu w profesjonalnym ośrodku.

Jak wygląda specjalistyczne badanie serca płodu?

Jest to badanie w pełni bezpieczne i nieinwazyjne. Jest bardzo podobne do zwykłego prenatalnego badania USG, które przeprowadzane jest u kobiet w ciąży. Najczęściej wykonywane jest pomiędzy 19 a 24 tygodniem ciąży przez powłoki brzuszne, gdyż w tym właśnie czasie serce jest najlepiej dostrzegalne. W pewnych sytuacjach może być przeprowadzane po 11 tygodniu ciąży. Specjalistą, który wykonuje profesjonalne badanie serca płodu jest kardiolog prenatalny. Jest to ważne, gdyż dysponuje on zdecydowanie większą wiedzą niż lekarz ginekolog. W celu przeprowadzenia echokardiografii w pierwszej kolejności smaruje się brzuch żelem zwiększającym przepływ ultradźwięków.

Następnie za pośrednictwem specjalnej głowicy przesuwanej otrzymywany jest obraz prezentujący budowę serca dziecka, a także jego klatkę piersiową. Urządzenie przeznaczone do wykonywania badania serca płodu niejednokrotnie ma funkcję barwnego obrazowania przepływu krwi (USG dopplerowskie). Dzięki temu określony rodzaj testu charakteryzuje się jeszcze większą dokładnością. Echokardiografia pozwala zatem na określenie wszystkich ważnych aspektów, które mają wpływ na układ krążenia maluszka. Badanie serca płodu w zależności od jego przebiegu może trwać do 60 minut.

Badanie serca płodu – w jakich sytuacjach jest wykonywane?

Każda kobieta spodziewająca się dziecka obawia się o zdrowie potomka, szczególnie o jego serduszko. Podkreślić należy jednak fakt, że echokardiografia nie jest przeprowadzana u każdej ciężarnej. Jest to badanie, które zlecane jest w sytuacji podejrzewania wady serca u dziecka. Co więcej, stosowane jest także, gdy istnieją obawy dotyczące możliwych nieprawidłowości dotyczących układu krążenia malucha, arytmii, a więc zaburzeń rytmu serca, a ponadto duże niebezpieczeństwo urodzenia dziecka z wadą serca.

Wskazania do przeprowadzeni badania echo serca płodu można podzielić na te, które dotyczą matki oraz takie, które odnoszą się do dziecka. W pierwszej kategorii wymienia się następujące nieprawidłowości:

 • cukrzyca ciążowa,
 • schorzenia dotyczące tkanki łącznej,
 • przyjmowanie preparatów o charakterze przeciwkonwulsyjnym
 • spożywanie alkoholu przez ciężarną,
 • zażywanie środków doustnych mających działanie przeciwtrądzikowe,
 • niedawno przebyte infekcje z różnymi komplikacjami, na przykład różyczka,
 • schorzenia o charakterze autoimmunologicznym,
 • wady serca u potomstwa lub/i w rodzinie ciężarnej.

Badanie echo serca płodu wykonywane jest, gdy u dziecka wykryto następujące zaburzenia:

 • zmniejszona przezierność karkowa,
 • wady genetyczne,
 • obrzęk o charakterze ogólnym,
 • niewłaściwe wyniki uzyskane z innych badań serduszka,
 • zły kariotyp,
 • nieprawidłowy rozwój przewodu żylnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *