Psychoza

Psychoza – Jakie są przyczyny psychozy? Leczenie psychozy

Psychoza to kategoria schorzeń emocjonalnych, jakich cechą rozpoznawalną jest strata kontaktu z rzeczywistością. Pacjent widzi oraz słyszy rzeczy, jakie właściwie nie istnieją, jedynie są rezultatem zepsutego odbioru rzeczywistości. Ma myśli, jakie nie odnoszą się do owego, co dzieje się w teraźniejszości.

Osoba będąca chora na psychozę żyje w innym świecie, w jakim słucha, widzi oraz odczuwa rzeczy, jakie są tworem imaginacji, przy czym nie jest świadoma takiego stanu rzeczy, nie jest krytyczna względem symptomów dolegliwości, więc względem swoich błędnych odczuć oraz poglądów. Wierzy, iż są one częścią rzeczywistości, jest przeświadczona o realności własnych przeżyć oraz wydaje się jej, iż działa prawidłowo.

Czym jest psychoza?

Schorzenia ze spectrum schizofrenii oraz pozostałych schorzeń psychotycznych są określane poprzez nieprawidłowości w jednym bądź więcej z następujących pięciu obszarów: urojenia, halucynacje, schorzenia myślenia (mowa), zakłócone bądź niewłaściwe prace fizyczne (w tymże katatonia) oraz symptomy negatywne. Teraz popatrzmy na charakterystykę tychże symptomów. Psychoza to schorzenie emocjonalne, w jakim upośledzony jest odbiór rzeczywistości. Osoba z psychozą nie umie oddzielić prawdy od fantazji. Ma urojenia oraz imaginacje. Wierzy w rzeczy, jakie pozostali widzą jako dziwne oraz niemożliwe.

Pacjent z zaburzeniami psychotycznymi stanowi niebezpieczeństwo dla samego siebie i własnych bliskich. Może popełnić samobójstwo, więc istotne jest natychmiastowe zastosowanie leczenia. Przeważnie diagnozowaną formą psychozy jest schizofrenia. Na psychozę chorują przeważnie osoby młode. Płeć nie ma znaczenia. Psychoza dotyka panów pomiędzy 15. i 30. rokiem życia oraz pań pomiędzy 15. i 35. rokiem życia. Określa się, iż od 4 do 5 proc. młodych ludzi w którymś czasie życia przechodzi incydent psychotyczny. Większość spośród nich jest zupełnie uleczana.

Schorzenia schizoafektywne

Schorzenia schizoafektywne charakteryzuje się jako trwały czas dolegliwości, w tymże poważny epizod stanu psychicznego (manii bądź ogromnej depresji). A także przywidzenia, halucynacje, zakłócenia mowy, ogromne schorzenia zachowania bądź symptomy negatywne. Większe zagrożenie wystąpienia schorzeń schizoafektywnych dotyczy rodzin znajdujących się w bliskim kontakcie z osobami cierpiącymi na:

  • schizofrenię,
  • chorobę afektywną dwubiegunową
  • schorzenia schizoafektywne.

Psychoza – przyczyny

Choć dokładna przyczyna psychoz nie została odnaleziona, wiadomo, iż pochodzi ona z nieprawidłowości w mózgu. Dokładniej schorzeń neurotransmisji (połączonych z przekazywaniem dopaminy oraz serotoniny). Schorzenie równowagi może być spowodowane poprzez różnorodne elementy środowiskowe. Do nielicznych zaliczamy: narkotyki, alkohol, dolegliwości somatyczne (np. guz mózgu), jednakże przeważnie przyczyna jest nieznana. W wypadku schorzeń takich jak schizofrenia, lub schorzenia schizotypowe, niezwykle możliwa wydaje się hipoteza świadcząca o relacji paru elementów:

  • wrodzonych,
  • psychologicznych
  • środowiskowych.

Psychoza – zagrożenia

Nieleczona psychoza czyni zniszczenie w głowie oraz całym organizmie osoby w stanie psychozy, jak i jej bliskich. Większe zagrożenie kłopotów zdrowotnych, wczesna śmierć, zagrożenie popełnienia samobójstwa, pogorszenie relacji oraz ograniczenie życia społecznego. Jedynie poprzez edukację można mieć nadzieję, iż psychozy będą błyskawicznie wykrywane oraz dobrze leczone. Znamiennie to podniesie szanse na zachowanie zdrowego oraz, na ile to potencjalne, normalnego życia poprzez osoby dotknięte ową dolegliwością. Istotne także, żeby rozwijać świadomość społeczną na temat schorzeń emocjonalnych. Rozwijanie świadomości, aby zapobiegać tymże samym mechanizmom stygmatyzacji, dyskryminacji, marginalizacji oraz odrzucenia cierpiących przez społeczeństwo.

Leczenie psychozy

To, jak będzie leczona psychoza, uzależnione jest od jej podstaw. Wówczas bowiem, kiedy wystąpiła ona z powodu zaburzeń hormonalnych, ich uregulowanie może zlikwidować kłopot – choćby suplementacja hormonów tarczycy u osób z niedoczynnością owego narządu może skutkować ustąpieniem symptomów psychotycznych. W sytuacji natomiast, gdy symptomy psychotyczne pochodzą z guza mózgu, efektywne jego leczenie – np. całkowita resekcja zmiany – także może pozwolić ustabilizować stan emocjonalny chorego. Jeśli natomiast idzie o leczenie wykorzystywane w celu ustąpienia samych symptomów psychozy, to w tymże wypadku chorym polecane są środki z grupy neuroleptyków. Farmakoterapia stanowi także bazę leczenia psychoz połączonych z zaburzeniami umysłowymi. Poza nią, pozytywnie na stan chorych oddziaływać może również psychoterapia.

Rokowania chorych z psychozą

Nie sposób wyraźnie stwierdzić, które są rokowania osób z psychozą. Wówczas bowiem, kiedy symptomy psychotyczne związane są z chorobą somatyczną, jaką szybko unormować – np. z zaburzeniami hormonalnymi lub niewłaściwym poziomem elektrolitów. Schorzenia psychotyczne mogą ustępować oraz nigdy już nie powracać. Z kolei u tychże chorych, u jakich symptomy psychozy pojawiły się np. w przebiegu schizofrenii, ich rokowania mogą być już gorsze . Dolegliwość ta ma charakter długotrwały oraz zwłaszcza przy niewłaściwym bądź złym leczeniu jest niebezpieczeństwo pojawianiem się u pacjenta nawrotów symptomów psychotycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *