Ból opłucnowy

Ból opłucnowy – rodzaje, objawy, diagnoza, leczenie

Ból opłucnowy określany jest inaczej mianem pleurodynia. Jest to symptom, który towarzyszy różnym schorzeniom. Podkreślić należy fakt, że niektóre z chorób mogą być niebezpieczne dla życia. Jakie przyczyny oraz objawy związane z występowaniem bólu opłucnego można wyróżnić? Podkreślić należy fakt, że nie wolno zwlekać z wizytą u lekarza, w sytuacji gdy odczuwamy jakikolwiek ból w klatce piersiowej.

Ból opłucny odczuwany jest w klatce piersiowej. Najczęściej dolegliwości bólowe pojawiają się w bocznej części. Charakteryzuje się tym, że jest ostry oraz kłujący, niejednokrotnie promieniuje do obszaru międzyłopatkowego. Ból ten bardzo często nasila się podczas głębszego wdechu, kichnięcia, kaszlu bądź nagłego ruchu. Pewnym rozwiązaniem jest ułożenie się na stronie, po której odczuwamy ból. Przy bólu opłucnowym często występują duszności.

Przyczyny bólu opłucnowego

Ból opłucnowy może zwiastować różnorakie choroby oraz schorzenia. Pewne z nich mogą być niebezpieczne dla człowieka i stanowić zagrożenie życia. Wymienia się tutaj następujące schorzenia:

  • zapalenie płuc,
  • zatorowość płucna,
  • zapalenie opłucnej,
  • choroby nowotworowe,
  • gruźlica,
  • reumatyzm,
  • choroba bornholmska.

Rozróżnienie między bólem opłucnowym a bólem dławicowym

Podkreślić należy fakt, że ból opłucnowy powinien być rozróżniany od bólu dławicowego. Drugi z wymienionych jest symptomem problemu o charakterze kardiologicznym (na przykład zapalenie mięśnia sercowego, kardiomiopatia przerostowa). Określony ból to rezultat jednorazowego niedokrwienia mięśnia sercowego. Osoby chore przedstawiają następujące symptomy: dławienie, gniecenie, pieczenie w obszarze serca, za mostkiem, niejednokrotnie odczucie bólowe promieniuje do żuchwy oraz kończyn górnych, szczególnie lewej.

Może to przebiegać kilka minut. Najczęściej bywa tak, że odczucie bólowe znika po odpoczynku albo podaniu nitrogliceryny (pod język). Co więcej, podkreślić należy, że szczególnym rodzajem bólu jest ból zawałowy. Jest on znacznie silniejszy oraz trwa dłużej (ponad dwie godziny). Podkreślić należy również, że ten rodzaj bólu nie przechodzi nawet po wysiłku fizycznym oraz przyjęciu nitrogliceryny. W tym przypadku może pojawić się również lęk przed śmiercią oraz poty.

Natomiast ból opłucnowy w odróżnieniu od bólu dławicowego bardzo często ulega nasileniu podczas głębszego wdechu, kichnięcia, kaszlu, a także nagłego ruchu. W tym przypadku nieznaczną poprawę przyniesie ułożenie się na boku, na którym odczuwamy ból. Bardzo często występuje tutaj duszność.

Ból opłucny – kiedy się pojawia?

Co to jest opłucna? Pod określeniem tym kryje się surowicza błona, która obejmuje płuca. Składa się ona z dwóch blaszek. Pierwsza z nich to opłucna ścienna, która przylega do ściany klatki piersiowej oraz opłucnej płucnej (opłucnej trzewnej). Przylega ona w sposób ścisły do płuca, z wyjątkiem lokalizacji, w której przemienia się w opłucną ścienną. Określone przejście nazywane jest krezką płuca. Pomiędzy wskazanymi blaszkami umiejscowiona jest właśnie jama opłucnej.

Ból w opłucnej może wystąpić wtedy, kiedy dostanie się do niej powietrze (jest to odma opłucnowa) bądź wówczas kiedy wystąpi naciek o charakterze zapalnym, bądź nowotworowym. Dolegliwość bólowa może przyczynić się do podrażnienia opłucnej w zawale płuca bądź ciecz w jamie opłucnej. Podkreślić należy również fakt, że sama tkanka płucna oraz opłucna trzewna, nie są elementami, które unerwione są w sposób czuciowy.

Ból pojawia się wówczas, gdy obecny stan zapalny dosięgnie opłucnej ściennej. W przypadku, gdy do tego zjawiska nie dojdzie, możemy w ogóle nie wiedzieć, że coś jest nie w porządku. Jednakże dopiero dodatkowe symptomy, takie jak osłabienie, duszność mogą stanowić bodziec skłaniający do wizyty lekarskiej.

Ból opłucny – diagnostyka

Diagnoza ból opłucnowego polega na przeprowadzeniu szeregu badań. Podstawę stanowi w tym przypadku badanie RTG klatki piersiowej. Ponadto, lekarz może także zalecić wykonanie USG jamy brzusznej, morfologii krwi, markerów martwicy mięśnia sercowego, AST, ALT, amylazy.

Ból opłucny – warto wiedzieć

Podkreślić należy, że każdy ból pojawiający się nagle w obszarze klatki piersiowej związany jest z dużym niepokojem. W takich sytuacjach obawiamy się, że może on mieć swoje źródło w sercu. Dlatego, odbieramy to jako zagrożenie dla naszego życia. Jednakże taka dolegliwość bólowa może ponadto być powiązana z układem sercowo-naczyniowym, a ponadto innymi przyczynami, na przykład związanymi z układem pokarmowym, oddechowym (przełykiem, tchawicą), oraz nerwowym i mieśniowo-szkieletowym.

Niejednokrotnie związane jest to z efektem tak zwanego „przeciągania się”, czyli jednorazowego, zwiększonego wysiłku fizycznego. Bardzo wiele osób, podkreśla obecność bólu, który nie ma żadnego źródła o charakterze fizycznym. W takim przypadku jest to ból psychogenny, a więc nerwoból. W takim przypadku, aby postawić właściwą diagnozę potrzeba bardzo dużo wysiłku oraz pracy, gdyż lekarze muszą wykluczyć inne potencjalne powody prowadzące do powstania określonych dolegliwości bólowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *