Zapalenie płuc

Zapalenie płuc – rodzaje zapalenia płuc, leczenie, powikłania

Zapalenie płuc jest stanem zapalnym miąższu płuc, a więc pęcherzyków płucnych bądź tkanki śródmiąższowej (podścieliskowej). W tym przypadku w płucach pojawia się wysięk zapalny. Biorąc pod uwagę powyższe, w konsekwencji określonej choroby dochodzi między innymi do zmniejszenia powietrzności płuc, przyspieszonego oddechu oraz duszności. Wskazane symptomy są niezmienne, bez względu na rodzaj zapalenia płuc.

Jednakże podkreślić należy fakt, że objawy świadczące o zapaleniu płuc nie muszą być tak jednoznaczne, gdyż uzależnione są od elementu, który wpłynął na chorobę, a także ogólnego stanu naszego organizmu. Zapalenie płuc może być wywołane przez bakterie lub wirusy. Zauważyć trzeba także, że bardzo często dochodzi także do zachłystowego zapalenia płuc. Taki przypadek pojawia się u osób, które cierpią na refluks żołądkowo-przełykowy i występuje wówczas, gdy zawartość pokarmowa przetransportuje się do płuc.

Rodzaje zapalenia płuc

Biorąc pod uwagę czynnik, który prowadzi do powstania choroby, wyróżnia się następujące rodzaje zapalenia płuc:

 • bakteryjne,
 • wirusowe,
 • grzybicze,
 • atopowe,
 • chemiczne – do tej kategorii zalicza się zachłystowe zapalenie płuc.

Co więcej, wymienia się tutaj również samoistne zapalenie płuc, zwane również idiopatycznym, którego podstawą jest obecność stanu zapalnego, a w dalszej kolejności włóknienie. W rezultacie czego proces oddychania jest coraz trudniejszy. Zgodnie z nazwą choroby, przyczyny określonego schorzenia są nieznane.

Klasyfikacja zapalenia płuc ze względu na umiejscowienie stanu zapalnego w płucach:

 • płatowe zapalenie płuc – najczęściej powstaje, na skutek bakterii, która określana jest mianem paciorkowca płuc,
 • odoskrzelowe zapalenie płuc – zwane jest także płacikowym bądź zrazikowym zapaleniem płuc. Do wieloogniskowego stanu zapalnego dochodzi na skutek przenikania drobnoustrojów od strony oskrzeli, przez uszkodzone w wyniku stanu zapalnego ściany oskrzeli. Schorzenie najczęściej ma swoje źródło w zapaleniu oskrzeli.
 • segmentalne zapalenie płuc – w tym przypadku stan zapalny obejmuje konkretne fragmenty płuc.

Rodzaje zapalenia płuc ze względu na miejsce zachorowania:

 • szpitalne zapalenie płuc – pojawia się w wyniku zarażenia „szpitalnymi” bakteriami, które wykazują odporność na większość współcześnie stosowanych antybiotyków. Dlatego też, w tym przypadku pojawia się konieczność przyjęcia antybiotyków wyróżniających się silniejszym działaniem.
 • pozaszpitalne zapalenie płuc – przyczyną tego rodzaju zapalenia płuc mogą być alergeny bądź drobnoustroje.

Zapalenie płuc – objawy

Podstawowym symptomami świadczącymi o kształtowaniu się zapalenia płuc są kaszel, ból w klatce piersiowej, a ponadto świszczący oddech. W pierwszej fazie schorzenia mogą także pojawić się objawy, które mogą przypominać grypę. Wymienia się wiec w tym przypadku takie symptomy jak dreszcze, gorączka oraz ogólne rozbicie i złe samopoczucie.

Bakteryjne zapalenie płuc może stanowić chorobę samą w sobie, ale może także być powikłaniem po infekcjach powstających w górnych drogach oddechowych bądź chorobach o charakterze zakaźnym.

W pewnych sytuacjach schorzenie może zostać przez długi czas niezauważone lub przedstawiać zdecydowanie mniej charakterystyczne objawy. Lekarz może nie słyszeć zmian w płucach, może również nie występować kaszel lub gorączka. W takim przypadku, jedynym znaczącym symptomem może być senność, osłabienie organizmu, złe samopoczucie, duszność oraz zlewne poty.

Zapalenie płuc – przyczyny

Wyróżnia się następu jace przyczyny prowadzące do zapalenia płuc:

 • bakterie – najczęściej gronkowiec złocisty, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae,
 • wirusy – grypy bądź paragrypy,
 • grzyby – kandydozowe zapalenie płuc wywoływane jest przede wszystkim przez grzyb Pneumocystis ,
 • atopowe zapalenie płuc powstaje na skutek aktywność drobnoustrojów takich jak Mycoplasma,
 • alergiczne zapalenie płuc powstaje na skutek wdychania zróżnicowanych antygenów o charakterze środowiskowym,
 • zapalenie płuc o charakterze chemicznym jest wynikiem przetransportowania się do pęcherzyków płucnych oraz oskrzeli płucnych substancji chemicznych.

Wśród czynników, które predysponują do zapalenia płuc wymienia się między innymi: zaburzenia odruchu kaszlowego, alergia układu oddechowego, niedobory odporności, stan niedrożności dróg oddechowych wcześniactwo, zaburzenia stanu odżywienia schorzenia przewlekłe i inne.

Diagnostyka zapalenia płuc

W sytuacji, gdy istnieje podejrzenie zapalenia płuc przeprowadza się następujące działania: RTG klatki piersiowej, badania mikrobiologiczne (posiew materiału pochodzącego z dróg oddechowych oraz płynu z jamy opłucnej), badania krwi (morfologia, wskaźniki – OB, CRP, PCT).

Zapalenie płuc – leczenie

Najczęściej występujące zapalenie płuc trwa od 7 do 10 dni. Jednakże podkreślić należy fakt, ze spowodowane na skutek działania bakterii może opanowywać organizm człowieka przez 14-21 dni. Proces leczniczy zapalenia płuc może być podzielony na objawowy lub przyczynowy. W sytuacji, gdy przyczyną choroby są bakterie, osobie chorej podaje się antybiotyki. Natomiast leczenie objawowe, to działanie wspomagające mogące obejmować: preparaty przeciwgorączkowe, przeciwkaszlowe, tlenoterapię oraz właściwe nawadnianie.

W przypadku obecności zapalenia płuc, osobie chorej zaleca się dużo wypoczynku oraz podaje się preparaty witaminowe. Zaleca się także spacer, który poprawia wentylacje płuc.

Powikłania przy zapaleniu płuc

Wymienia się następujące powikłania zapalenia płuc: ropień płucna, wysiękowe zapalenie opłucnej oraz chlamydiowe zapalenie płuc.

Pierwsze z wymienionych powikłań objawia się kaszlem, żółto – zieloną plwociną, niejednokrotnie z domieszką krwi, wysoką gorączką, dreszczami, szmerem oskrzelowym, odgłosem bębenkowym ujawniającym się w badaniu opukowym.

Wysiękowe zapalenie opłucnej powstaje nagle, w pierwszej fazie rozwoju choroby dochodzi do pojawienia się kłującego bólu klatki piersiowej, który zlokalizowany jest w jej określonym fragmencie. W tym przypadku dolegliwość bólowa nasila się na szczycie wdechu oraz przy wszelkich wstrząsach klatki piersiowej, na przykład kaszlu, kichaniu.

Chlamydiowe zapalenie płuc może powstać w rezultacie atopowego zapalenia płuc.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *