Wysiękowe zapalenie ucha

Wysiękowe zapalenie ucha – przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie

Wysiękowe zapalenie ucha to bardzo podstępnie działająca choroba. Nie ujawnia ona w sposób wyraźny objawów. Sygnały, które świadczą o obecności tego schorzenia bardzo często się lekceważy. Takie postępowanie może prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu. Dlatego też, warto zgłosić się do lekarza laryngologa, w sytuacji dostrzeżenia potencjalnych symptomów.

Zapalenie ucha środkowego jest to schorzenie, które w zasadniczej mierze dotyka dzieci. Dolegliwość ta jest rezultatem infekcji górnych dróg oddechowych. Gdy rozpoznanie nastąpi dość szybko to można ją wyleczyć wykorzystując domowe sposoby. Wysiękowe zapalenie ucha to natomiast poważniejsza dolegliwość. Standardowe symptomy świadczące o obecności choroby to gorączka, pogorszenie słuchu, ból ucha oraz szum w uszach, dodatkowo pojawia się płyn, który gromadzi się w wewnętrznej części jamy bębenkowej.

Wysiękowe zapalenie ucha – przyczyny

Do bezpośrednich przyczyn wpływających na pojawienie się wysiękowego zapalenia ucha należy niedrożność trąbki słuchowej. Taka sytuacja pojawia się na skutek różnorakich schorzeń takich jak przerost migdałka gardłowego, migdałków podniebienia, przebyte ostre zapalenie ucha środkowego, częste infekcje dróg oddechowych, różnego rodzaju alergie, odstępstwa w budowie twarzoczaszki, dolegliwości upośledzające usuwanie śluzu lub doprowadzające do nadmiernej produkcji, rozszczep podniebienia, polipy nosa, przewlekłe zapalenie zatok przynosowych.

W odniesieniu do osób dorosłych niedrożność dotycząca tkanki słuchowej może być także wynikiem innych elementów takich jak naświetlanie tkanki głowy oraz szyi, guz nosogardła, a ponadto nagły uraz ciśnieniowy określany mianem borotraumy.

Wysiękowe zapalenie ucha – objawy

Wysiękowe zapalenie ucha może występować w trzech postaciach, a mianowicie ostrym, podostrym, a także przewlekłym. Różnią się one czasem trwania oraz zespołem objawów występujących w każdej z wymienionych rodzajów.

Dwa pierwsze rodzaje to symptomy typowe dla zapalenia ucha. Wymienia się tutaj zatem takie objawy jak gorączka, ból ucha, świąd, pogorszenie słuchu, uczucie rozpierania oraz szum w uszach. Uczucie rozpierania wynika z dużej zawartości wydzieliny surowiczej, która napiera na błonę bębenkową.

Ostatnia z wymienionych postaci nie przedstawia żadnego z podstawowych symptomów, które występują przy stanie zapalnym ucha. Pozostałe objawy nie odczuwa się w sposób wystarczający. Symptomem tym jest niedosłuch (bardzo często obustronny), który nasila się dość wolnym tempie.

Pozorne objawy przyczyniają się do powstania trudności dotyczących rozpoznania choroby u dziecka. Pierwsza faza schorzenia nie daje żadnych wyraźnych symptomów, które w sposób jednoznaczny wskazywałby na to, co dolega dziecku. Konieczna jest wówczas obserwacja zachowania malca. Do takich zachowań należy na przykład głośna mowa dziecka, słuchanie głośniejszej muzyki, zwiększanie głośności odbiornika telewizyjnego, prośba o powtórzenie słów kierowanych do malca. Wymienione działania świadczą o rozwijaniu się poważnego schorzenia ucha środkowego.

Wysiękowe zapalenie ucha – diagnostyka

W sytuacji podejrzewania rozwoju wysiękowego zapalenia ucha zleca się wykonanie standardowych badań, takich jak:

Otoskopia pneumatyczna, która daje powiększony obraz na błonę bębenkową, co zapewnia widoczności zmiany jej barwy na brunatną, żółtą albo szaro-różową, obecności płynu w jej jamie,
tympanometria dzięki której dokonuje się pomiaru odbicia fali dźwiękowej od błony bębenkowej przy zmianie ciśnienia w wewnętrznym przewodzie słuchowym,
audiometria tonalna jest dodatkowym testem, który ma na celu dokonanie oceny progu słyszenia.

Wysiękowe zapalenie ucha – leczenie

Najczęściej występująca forma wysiękowego zapalenia ucha (półostra) przechodzi w sposób samoistny w przeciągu 3 miesięcy. W przypadku, gdy schorzenie nie ustępuje samoistnie konieczne staje się leczenie z wykorzystaniem środków farmakologicznych. W tym przypadku osobie chorej podaje się preparaty mukolityczne wpływające na rozrzedzenie płynu nagromadzonego wewnątrz ucha. Co więcej, stosuje się tutaj także środki przeciwzapalne, a także obkurczające w postaci kropli do nosa albo inhalacji.

W pewnych sytuacjach do kuracji włączane są antybiotyki, wśród których wymienić można amoksycylinę, erytromycynę, cefalosporynę drugiej oraz trzeciej generacji, a także wankomycynę. Podkreślić należy także fakt, że istnieją dowody na to, że antybiotykoterapia zapewnia bardzo dobre rezultaty w leczeniu wysiękowego zapalenia ucha u najmłodszych.

Ponadto, innym często stosowanym działaniem leczniczym u dzieci jest tympanocenteza polegająca na nacięciu błony bębenkowej. Czasami zdarza się, że dochodzi do całkowitego usunięcia błony albo drenażu ucha z zastosowaniem rurek tympanostomijnych.

W przypadku, gdy środki farmakologiczne nie dają rezultatów u osób dorosłych przeprowadza się podobne działanie określane mianem paracentezy (myringotomii), w przypadku której osoba przeprowadzająca zabieg dokonuje nakłucia błony bębenkowej, w celu wyssania z niej płynu oraz założenia na nią drenu wentylacyjnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *