Operacja gruczołu tarczycy

Operacja gruczołu tarczycy – wskazania, przebieg operacji

Operacja gruczołu tarczycy określana jest mianem strumectomii albo tyreidektomii. Najczęściej jest jednym z faz leczenia chorób tarczycy. Konieczność jej przeprowadzenia wynika z analizy szeregu badań oraz testów przeprowadzonych na zlecenie lekarza prowadzącego. Specjalistyczne badania w zakresie diagnostyki tarczycy to USG, cytologia, ultorsonografia. Biorąc pod uwagę rezultaty przeprowadzonych testów, a także wywiad przeprowadzony z pacjentem podejmowana jest decyzja o konieczności lub zaniechaniu operacji gruczołu tarczycy.

Tarczyca zaliczana jest do jednego z największych elementów dokrewnych występujących w organizmie człowieka. Masa opisywanego gruczołu mieści się w granicach od 20 do 60 gramów. Dokładne umiejscowienie określonego gruczołu to położenie poniżej krtani, w przednim fragmencie szyi. Najważniejsze zadanie tarczycy do wytwarzanie hormonów wpływających na zwiększenie przemiany materii, optymalizacja ilości jonów wapnia występujących we krwi. Na pierwszą funkcje wpływają takie hormony jak trójjodotyronina, a także tyroksyna.

Druga funkcja należy do hormonu określanego jako kalcytonina. Nieprawidłowości funkcjonowania i zaburzenia prawidłowego działania gruczołu tarczycowego związane są z koniecznością przeprowadzenia operacji gruczołu tarczycy.

Operacja gruczołu tarczycy – wskazania

Elementy, które wpływają na konieczności przeprowadzenia operacji gruczołu tarczycy to przede wszystkim obecność: dużych, guzowatych, miąższowych, a ponadto zamostkowych woli, które powodują ucisk dróg oddechowych. W przypadku woli guzkowatych pilnym wskazaniem do wykonania operacji gruczołu tarczycy jest powodowany przez nie ucisk tchawicy, sygnały świadczące o pojawieniu się zespołu żyły głównej górnej, a także zaburzenia w połykaniu.

Ponadto wskazaniem do przeprowadzenia określonej operacji jest występowanie nowotworu złośliwego lub także obecność guzów tarczycy różnego pochodzenia.Wskazania te zaliczyć można do bezwzględnych wskazań do przeprowadzenia operacji gruczołu tarczycy.

Istnieje także szereg wskazań względnych wpływających na podjęcie działań zmierzających do przeprowadzanie operacji usunięcia tarczycy. Wymienić tutaj można względy estetyczne, a także wystąpienie przeciwwskazań do wprowadzania leczenia tyroksyną. W sytuacji gdy, występujące wole nie ulegają zmniejszeniu, pomimo stosowania różnego rodzaju farmaceutyków, to także jest predyspozycją do dokonania zabiegu usunięcia gruczołu tarczycowego. Zabieg chirurgiczny przeprowadzany  jest także, w przypadku wystąpienia powikłań nadczynności tarczycy.

Operacja gruczołu tarczycy – obszary podlegające usunięciu

Tarczyca jest gruczołem, który zlokalizowany jest na szyi. Złożona jest z prawego oraz lewego płata, które powiązane są ze sobą za pośrednictwem delikatnym pasemem tkanki gruczołowej. Wyróżnia się następujące obszary gruczołu tarczycy, który może zostać usunięty w wyniku operacji: jeden płat gruczołu tarczycowego, jeden płat łącznie z pasmem tkanki gruczołowej oraz część drugiego płatu, a ostatecznie także cały gruczoł tarczycowy.

Operacja gruczołu tarczycy – przebieg

Zabieg chirurgiczny usunięcia gruczołu tarczycy przeprowadzany jest z wykorzystaniem znieczulenia ogólnego. Osoba poddana operacji ułożona jest w pozycji na plecach z odchyloną do tyłu głową, co umożliwia obserwację woli zamostkowych. W celu uwidocznienia woli zamostkowych dokonuje się nacięcia z przodu szyi na górnym mostkiem. Po dokonaniu prawidłowego cięcia lekarz przeprowadzający operację dociera do wydzielenia mięśni krótkich szyi.

W dalszej kolejności odsłonięte zostają nerwy krtaniowe wsteczne, a także obszar przytarczyc. Ma to za zadanie zmniejszenie ryzyka pojawienia się powikłań po przeprowadzonej operacji. Najważniejszy moment określonego zabiegu chirurgicznego to ekstrakcja przeznaczonego do wycięcia fragmentu gruczołu tarczycowego. W końcowej fazie następuje zamknięcie otwartej rany przez zastosowanie aktywnego ssania Redona, który zapobiega tworzeniu się krwiaków oraz stanów zapalnych w obszarze szyjnym.

Czas przeprowadzania operacji najczęściej trwa około dwóch godzin. Rekonwalescencja po operacji usunięcia gruczołu tarczycy, zajmuje okres jednego tygodnia. Dla szybkiego powrotu do pełni sił warto stosować masaże karku. Po określonym zabiegu chirurgicznym niezmiernie ważną rzeczą jest pozostawanie pod stałą opieką endokrynologa. Pozwoli to na uniknięcie komplikacji.

Operacja gruczołu tarczycy – powikłania

Powikłania, które mogą pojawić się w związku z przeprowadzonym zabiegiem usunięcia gruczołu tarczycowego mogą wystąpić już tuż po samym zabiegu. Wymienić tutaj można takie sytuacje jak pojawienie się niedoczynności przytarczyc, która spowodowana jest zmniejszeniem wielkości gruczołu tarczycowego. Nieprzewidzianym efektem przeprowadzenia operacji jest także wystąpienie chrypki, która najczęściej ustępuje w okresie od 6 do 12 miesięcy od przeprowadzonego zabiegu.

Inne powikłania związane z zabiegiem chirurgicznym to uszkodzenie nerwu krtaniowego wstecznego lub górnego, przypadkowe usunięcie przytarczyc, reakcje alergiczne po zastosowanych farmaceutykach, stany zapalne, uszkodzenia sąsiadujących narządów, zator powietrzny, a ponadto krwawienia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *