New Delhi

New Delhi – przyczyny, objawy, mechanizmy patogeniczne

New Delhi – Klebsiella pneumoniae NDM. NDM-1 to skrót od angielskiego terminu New Delhi metallo-beta-lactamase. Istnieje wiele różnych nazw tej charakterystycznej bakterii, stanowi ona nadal niezbadaną i nieodgadnioną cząstkę materii która spędza sen z oczu epidemiologów na całym świecie. Jej cechą charakterystyczną jest stanowcza odporność na wszystkie antybiotyki, a równocześnie łatwo się przenosi i może przekazywać geny oporności innym bakteriom.
Niestety New Delhi, to nie tyle nazwa chorobotwórczej bakterii, co genu oporności na antybiotyki, który bakteria Klebsiella posiada.

New Delhi – przyczyny

Coraz częściej obserwuje się dynamiczny rozwój różnych bakterii oraz błyskawiczne tempo ich rozprzestrzeniania się na całym świecie. Dzieje się tak w skutek licznych migracji zarówno ludzi jak i zwierząt.

Bakterie NDM-1. NDM-1, oznaczające New Delhi metalo-beta-laktamaza zidentyfikowano po raz pierwszy w stolicy Indii. Okazuje się iż blisko 20 mln mieszkańców jest jego nosicielami. Samo bycie nosicielem New Delhi nie jest jednak niebezpieczne.

Pierwsze zarazki, które zidentyfikowano, były enterobakteriami, to rodzina bakterii (patogennych bądź nie), powszechnie obecna w środowisku, tak samo jak i w przewodzie pokarmowym zwierząt i ludzi.

New Delhi czyli gen odporności zaraża swoją cechą, z wielką łatwością, różne odmiany bakteryjne, szeroko rozpowszechnione i odpowiedzialne za infekcje znacznie przekraczające sferę odżywiania.

Kłopoty zaczynają się dopiero wtedy, gdy nosiciel złapie jakąś infekcję w skutek drastycznego spadku odporności całego organizmu. Wówczas antybiotyk może nie zadziałać. Bakteria jest groźna także dlatego, że łatwo się przenosi i może przekazywać geny oporności na antybiotyki innym drobnoustrojom, np. częstej Escherichia coli, wywołującej zapalenie pęcherza.

W Europie Klebsiellę pneumoniae NDM rozpoznano kilka lat temu. Jak do tego dochodzi? Wykryto ją we krwi Szweda, który był wcześniej w Indiach, w New Delhi, i leżał tam w szpitalu z ciężką infekcją. W ciągu kilku lat bakteria rozprzestrzeniła się z Azji do wielu krajów.

Zakazić można się m.in. w Grecji i południowych prowincjach Włoch. W Polsce zidentyfikowano ją w Poznaniu w 2012 r. Od tego czasu w kraju obserwuje się sporadyczne zakażenia. Ponad 100 zdiagnozowano już w Poznaniu i tyle samo w Warszawie.

New Delhi – objawy

New Delhi czyli super bakteria nie daje żadnych objawów chorobowych. Trwa w organizmie zainfekowanego człowieka czekając na odpowiedni moment w którym się ujawni. Kiedy może to nastąpić? Staje się niebezpieczna podczas zabiegów chirurgicznych, a nawet przy zakładaniu cewnika.

Konsekwencją zainfekowania krwi, dróg moczowych czy oddechowych przez bakterię New Delhi może być wywołanie sepsy która może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i życia pacjenta. Niestety w takim przypadku kiedy organizm zostanie zainfekowany przez New Delhi można jedynie mieć nadzieje ze organizm sam pokona patogen, albo zakażenie przybierze postać przewlekłą, albo dojdzie do zgonu pacjenta.

Mechanizmy patogeniczne New Delhi

Naukowcy podczas licznych prac nad bakterią odporną na antybiotyki opracowali system mechanizmów które mobilizują bakterią do działania.

New DelhiW Indiach, Pakistanie i Bangladeszu wyjątkowo dynamicznie rozprzestrzenia się gen NDM-1 kodujący enzym zapewniający odporność na antybiotyki. Enzym ten wykorzystuje aż dziewięć różnych mechanizmów blokujących działanie lekarstw.

Wśród mechanizmów blokujących w szczególności wyróżnia się:
– powoduje uodpornienie bakterii nawet na działanie antybiotyków tak zwanej ostatniej szansy. W większości przypadków są one używane do zwalczania chorób wywołanych przez superzarazki (ang. superbugs).
– NDM-1 jest szczególnie niebezpieczny. Dlaczego? Otóż tkwi w plazmidach, czyli w bardzo mobilnych cząsteczkach DNA, które znajdują się w komórkach poza chromosomami i są zdolne do samodzielnej replikacji. Konsekwencją tego następuje bardzo dynamiczne przemieszanie się od bakterii do bakterii.

Jest to powodem tego iż występuje on w różnych gatunkach drobnoustrojów. Zidentyfikowano go w Escherichia coli, pospolitej pałeczkowatej bakterii, rozmnażającej się wyjątkowo szybko, występującej w przewodzie pokarmowym, która może przybierać także zjadliwe formy.

Konsekwencje działania E. coli są bardzo poważne i niezwykle niebezpieczne dla życia człowieka, mogą skutkować krwotocznym zapaleniem okrężnicy, ostrą biegunką przypominającą czerwonkę.
– potwierdzona naukowo jest także obecność New Delhi w licznych drobnoustrojach żyjących w glebie, w pałeczce zapalenia płuc i w przecinkowcu cholery występującym w wodzie. Na przestrzeni lat i licznych badań prowadzonych na tej bakterii zachodzi podejrzenie iż gen odporności znajdzie się także w pałeczce dżumy Yersinia pestis, występującej na subkontynencie indyjskim. Może to doprowadzić do szerzenia się pandemii która miała miejsce w XIV w Europie.

Pomimo usianych badań człowiek nadal jest bezradny i bezbronny w walce z New Delhi. Naukowcy nie wykluczają, że NDM-1 uodporni na działanie antybiotyków jakiś szczep zabójczej bakterii, łatwo przenoszącej się z człowieka na człowieka. Konsekwencje takiego rozwoju wydarzeń trudno przewidzieć.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *