Zakażenie amebą

Zakażenie amebą – przyczyny, objawy, leczenie

Zakażenie amebą potoczna nazwa Neglerioza należy do jednej z najniebezpieczniejszych chorób pasożytniczych zagrażających życiu człowieka. Pocieszenie może być to iż choroba ta jest raczej rzadko spotykana. Powoduje ją pierwotniak o nazwie Naegleria folweri, zwanego inaczej PAM (meningoencephalitis amoebica primaria).

Ameba – pierwotniak należący do pełzakowych, okryty wyłącznie błoną komórkową, jedno- lub wielojądrowy, poruszający się za pomocą nibynóżek i rozmnażający się przez podział. Jej kształt jest nieregularny bez wyróżnionego końca czy bieguna ciała. Może osiągać średnicę ok. 0.6 mm. Żyje w wodach słodkich i morskich. Niektóre są pasożytami, np. Entamoeba histolytica, która żyje w jelitach człowieka i wywołuje groźną czerwonkę amebową.

W rezultacie zakażenia amebą w mózgu pojawia się stan zakaźny zwany negleriozą. Prawie zawsze choroba ta kończy się śmiercią, która nadchodzi po 3 do 7 dniach od pojawienia się pierwszych objawów: wymiotów, bólu głowy, braku apetytu, gorączki, sztywności karku. Ponieważ te symptomy są charakterystyczne również dla wielu innych mniej groźnych chorób, lekarze często nie rozpoznają negleriozy na czas.

Na świecie znane są tylko trzy przypadki wyzdrowienia.

Przyczyny zakażenia amebą

Podstawową przyczyną jest zakażenie amebą. Pierwotniak ten Naegleria folweri występuje  w wodach słodkich, takich jak jeziora, stawy, rzeki i gorące źródła. Pojawia się także w glebie, w pobliżu ciepłowodnych zrzutów przemysłowych i w niechlorowanych lub słabo chlorowanych basenach.

Człowiek zakaża się amebą drogą pokarmową, to jest spożywając zanieczyszczone jedzenie, wodę, a nawet kostki lodu, również stosunki homoseksualne grożą inwazją tego żyjątka. Poprzez nos, a dokładniej wypustki komórek węchowych, patogen dociera do mózgu. Prowadzi to do zapalenie mózgu lub opon mózgowo-rdzeniowych. Jego obecność w górnych drogach oddechowych powoduje uszkodzenie powonienia, wywołuje częste krwotoki z nosa oraz zmienia odczuwanie smaków.

Najwięcej przypadków zachorowania zanotowano w Stanach Zjednoczonych w Nowej Zelandii (8 przypadków zakażenia w ciągu 10 lat),  w Pakistanie (22 osoby w czasie 4 miesięcy) i w Wielkiej Brytanii ( 1 dziewczynka w 1979 roku).

Najczęściej źródłem zakażenia były kąpiele w basenach, w których znajdowały się pierwotniaki Naegleria folweri.

Objawy zakażenia amebą

Wśród najbardziej charakterystycznych objawów które mogą towarzyszyć zakażeniu ameba wymieniamy:
– uciążliwa biegunka z domieszką śluzu
– ból brzucha,
– wzdęcia,
– dynamiczny spadek wagi.
– krwiste stolce,
– wrażliwość brzucha na dotyk,
– gorączka
– zaburzenia widzenia,
– nudności
– wymioty.

Niejednokrotnie odnotowano także przypadki tego iż obecność pasożyta wpływa na stan psychofizyczny pacjenta. W konsekwencji zakażenia pacjenci stają się np. bardzo pobudzeni.

Pełzakowica

Pełzakowica jest jedną z chorób pasożytniczych.
Wywołana jest przez pierwotniaka amebę Entamoeba histolytica, zasiedlającą jelito grube i odżywiającą się bakteriami oraz strzępkami tkanek. Pierwotniaki w przewodzie pokarmowym występują w formie aktywnej (trofozoit) natomiast w kale w postaci form przetrwalnikowych (cysta).

Gdy ameba wystąpi w dużych ilościach, może wnikać do ściany jelita grubego, powodując krwawe wybroczyny, obrzęki, a niekiedy nawet perforację. Tą drogą ameby mogą przedostać się do układu krwionośnego i zaatakować wątrobę, gdzie są przyczyną powstania ropni. Nieleczona pełzakowica może kończyć się zgonem.

Leczenie zakażenia amebą

Zakażenie amebąPo zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów konieczne jest niezwłoczne zgłoszenie się do lekarza specjalisty. Lekarz powinien wystawić skierowanie na badanie rektoskopowe – czyli oglądnięcie jelita grubego przy użyciu specjalnego światłowodu. W badaniu takim oczom diagnosty ukazuje się obraz płytkich owrzodzeń z cechami martwicy pośrodku na tle niezmienionej zapalnie śluzówki. Wówczas przyczyna dolegliwości staje się jasna: pełzakowica – czyli inwazja ameby zwanej przez naukowców Entamoeba histolytica.

Postawienie prawidłowej diagnozy w przypadku zakażenia amebą jest bardzo trudne. Bardzo rzadko udaje się rozpoznać chorobę po analizie płynu mózgowo-rdzeniowego. Najczęściej jednak występowanie pasożyta potwierdza sekcja zwłok pacjenta. Neglerioza prowadzi do śmierci w ciągu 72 godzin.

Diagnoza omawianego schorzenia jest bardzo trudna. Pełzak może zostać wykryty w bezpośrednich preparatach trwałych barwionych pobranych z płynu mózgowo – rdzeniowego. Można też wykryć jego obecność w hodowli próbek pobranych w czasie badania autopsyjnego.

Neglerioza jest zapaleniem mózgu i opon mózgowych. Zapalenie mózgu polega na zakażeniu ośrodkowego układu nerwowego, przy czym proces chorobowy obejmuje wyłącznie mózg.

Gdy proces chorobowy jednocześnie toczy się w oponach mózgowia stan pacjenta jest określany jako meninogencephalis.

Zapalenie mózgu może być spowodowane infekcją wirusową, bakteryjną lub pierwotniakową, jak w przypadku zakażenia amebą. Zapalenie mózgu jest bardzo niebezpieczne, ponieważ może doprowadzić do trwałego uszkodzenia mózgu oraz śmierci pacjenta.

W przebiegu zapalenia mózgu dochodzi do podwyższenia stężenia białek i leukocytów. Diagnoza jest zwykle stawiana po wykryciu przeciwciał, DNA lub RNA w płynie mózgowo – rdzeniowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *