SOS Wioski dziecięce

SOS Wioski Dziecięce w Polsce – co robią i jak zostać Rodzicem SOS?

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce powstało jako inicjatywa pomocy dzieciom opuszczonym i osieroconym. Działa w 130 krajach całego świata, w tym w Polsce. Na rzecz działalności Wiosek prowadzona jest nieustanna zbiórka funduszy, która wspiera akcja medialna zwracająca uwagę na istnienie wiosek i ich cel, misję oraz założenia.

SOS Wioski Dziecięce w Polsce

Dzieciom, podopiecznym Wiosek Dziecięcych można pomóc na wiele sposobów. Po pierwsze opiekując się nimi bezpośrednio w Wioskach jako tzw. Rodzic SOS, jak również poprzez wsparcie finansowe. Zbiórka funduszy prowadzona jest zarówno w formie zbiórki 1% jak i darowizn. Wioski dziecięce w Polsce funkcjonują od 1984 roku.

Pierwsza Wioska powstała w Biłgoraju. Do dziś w Wioskach wychowało się już trzy pokolenia dzieci. Setki dzieci rocznie znajduje schronienie właśnie w tym miejscu, gdzie odnajduje dom pełen miłości. Wciąż powstają też nowe Wioski. Przez ponad trzy dekady działalności Wioski dały schronienie dziś już dorosłym i samodzielnym osobom.

Wielu byłych podopiecznych do dziś utrzymuje kontakt z Wioskami i jak może wspiera ich działalność z potrzeby serca i sentymentu. Co więcej szereg osób opuszczających Wioski w dorosłości odnosi liczne sukcesy zawodowe i prywatne, zakłada własne rodziny i staje się Rodzicami SOS. Wioski SOS odegrały w ich życiu kluczową rolę, a Mamy SOS wychowały ich na szczęśliwych i samodzielnych ludzi.

Co robią Wioski?

Działalność Wiosek nie skupia się tylko na daniu dzieciom schronienia ale i na wychowaniu, terapii, często dzieci skrzywdzonych, chorych, z zaburzeniami. Wychowawczy, opiekunowie w Wioskach zżywają się z dziećmi. Dzieci szybko się zmieniają, rosną, wymagają innej opieki, staja się samodzielne. To napawa opiekunów dumą.

Czas płynie tutaj szybko, w takim ruchu, w takiej ilości spraw – samych ważnych. Nie ma tu czasu na zmartwienia, litość itp. uczucia. Zwykle największym wyzwaniem jest poranek. Gromadka dzieci wymaga opanowania. Plan organizacyjny jest niezbędny podobnie jak i trzymanie się ustalonych zasad. Nie ma tutaj szansy na chaos. Gdy dzieci są już odprowadzone do szkół, przedszkoli nastaje cisza i czas na kawę, refleksję i zaplanowanie kolejnych obowiązków, bo przy gromadzie dzieci jest co robić.

Grunt to dobra organizacja. Nasze codzienne zajęcia to pomoc w lekcjach, posiłek, rozmowy, zabawy, sprzątanie, pranie, zakupy, jak w każdym domu. Dbamy, aby dzieci uczestniczyły we wszystkich pracach domowych, aby nauczyły się tego wszystkiego, co w życiu, rodzinie i domu jest potrzebne.

Jak zostać Rodzicem SOS?

Dlatego Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce poszukuje osób samotnych lub małżeństw z minimum 5-letnim stażem, które chciałyby stworzyć w SOS Wiosce Dziecięcej rodzinę dla opuszczonych dzieci. To rewolucja w życiu dlatego osoby zgłaszające się są weryfikowane. Kandydaci muszą mieć odpowiednie predyspozycje psychiczne, fizyczne i być gotowe na ciągłe poszerzanie swojej wiedzy.

Nie może być to pochopna decyzja. Po otrzymaniu pozytywnej opinii Dyrektora SOS Wioski Dziecięcej kandydaci są zapraszani do Biura Krajowego na drugą rozmowę kwalifikacyjną (wywiad pogłębiony, genogram), po której odbywają min. trzymiesięczny staż w jednej z SOS Wiosek Dziecięcych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *