majaczenie

Majaczenie – delirium, przyczyny, objawy, leczenie majaczenia

Majaczenie to zespół zaburzeń świadomości, któremu towarzyszą iluzje, omamy wzrokowe, słuchowe, dotykowe i inne oraz lęk i pobudzenie psychomotoryczne, zaburzenia snu, przy czym objawy te nasilają się często wieczorem i nocą.Najczęściej rozwijają się u osób w wieku podeszłym (powyżej 65 roku życia), u osób cierpiących na ciężkie choroby somatyczne, zażywających duże ilości leków lub substancji psychoaktywnych.

Majaczenie – Objawy

Do najczęstszych objawów majaczenia należą zaburzenia orientacji, co do czasu, chory nie potrafi podać daty, miesiąca, roku, miejsca pobytu ani sytuacji, w której się znajduje.

Kolejnym objawem to brak logicznego myślenia, wypowiedzi chorego są niedorzeczne. Chory ma problem ze zrozumieniem pytań, które są mu zadawane. Występują omamy wzrokowe, halucynacje. Chorzy najczęściej przeżywają lęk są niespokojni, reagują agresją.

Majaczenie – przyczyny

Majaczenie zazwyczaj jest skutkiem kilku przyczyn, nakładających się na siebie czynników. Podeszły wiek znacznie zwiększa ryzyko pojawienia się delirium. Powodem są postępujące uszkodzenia struktur mózgowych u osób, które ukończyły 60. rok życia.

Schorzenia, które mogą przyczyniać się do wystąpienia delirium

Cukrzyca, niewydolność wątroby i nerek, niedokrwistość, choroby neurologiczne, stany zapalne i zakaźne, niewydolność układu oddechowego, problemy z układem krążenia, choroby autoimmunologiczne, infekcje przebiegające z wysoką gorączką.

Bardzo ważną przyczyną jest też zatrucie środkami psychoaktywnymi. Tyczy się to w szczególności leków nasennych, antydepresantów i narkotyków. Jeśli są one spożywane w za dużych ilościach prowadzą do niedotlenienia mózgu i w konsekwencji do pojawienia się omamów.

Majaczenie może również wystąpić u osób narażonych na zwiększony kontakt z silnymi substancjami chemicznymi np. metalami ciężkimi, środkami owadobójczymi, rozpuszczalnikami lub benzyną.

Osoby, które dotyka delirium mogą zachowywać się nieracjonalnie, mogą stanowić zagrożenie dla siebie i innych.  Osobę taką należy otoczyć odpowiednią opieką. Z osobą dotkniętą delirium należy jak najwięcej rozmawiać, aby nie zapominały gdzie się znajdują, w jakim czasie. Należy pilnować też nawodnienie takiej osoby, ponieważ odwodnienie organizmu przyczynia się do zaostrzenia przebiegu delirium.

Majaczenie – leczenie

Leczenie osoby chorej na delirium, które jest następstwem choroby somatycznej polega na usunięciu przyczyny wywołującej schorzenie.  W przypadku osoby chorującej na majaczenie z powodu gorączki należy jak najszybciej ją zbić, w przypadku osób chorych z odwodnienia należy uzupełnić płyny. U osób nadużywających środków psychotropowych bądź alkoholu powinno nastąpić jak najszybsze odstawienie danego czynnika.

W przypadku osób, u których występuje silne pobudzenie i niemożności wyciszenia chorego czasami zachodzi konieczność zastosowania zabezpieczenia mechanicznego, aby uniknąć samouszkodzenia bądź zagrożenia zdrowia i życia osób z otoczenia.W tym celu stosuje się zwykle unieruchomienie w łóżku pasami zakładanymi na nadgarstki i kostki u nóg. Pacjent powinien pozostawać pod ścisłym nadzorem medycznym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *