Błąd medyczny w czasie porodu

Błąd medyczny w czasie porodu – skutki, odszkodowanie, błędy

Błąd medyczny w czasie porodu – Poród to czas, w którym kobieta nie powinna zostawać sama. Dlatego tak ważna jest opieka wykwalifikowanych lekarzy i położnych. Prawidłowe przeprowadzenie akcji porodowej jest kluczowe w urodzeniu zdrowego dziecka. Niestety, lekarze często popełniają błąd medyczny. Narażają tym samym zdrowie i życie pacjentek i ich potomków. Kiedy przysługuje odszkodowanie za błąd medyczny?

Prawidłowo przeprowadzony poród

Za poród każdej kobiety odpowiada oddział położniczy wybranego szpitala. Podczas tego wydarzenia obecna powinna być wykwalifikowana położna, lekarz i personel towarzyszący. Poród winien odbywać się w warunkach sterylnych, w przygotowanych do tego celu pomieszczeniach. Muszą one być wyposażone w niezbędny sprzęt, głównie diagnostyczny. Poród to tak naprawdę głównie systematyczne ocenianie parametrów.

Lekarz prowadzący ocenia, kiedy parametry są na tyle odpowiednie, by można było przeprowadzić akcję porodową. Samo wyciąganie dziecka z łona matki winno być przeprowadzane bardzo delikatnie i z wprawą. Noworodek ma bardzo wiotkie ciało. Każdy niewłaściwy ruch może powodować jego uszkodzenie.

Najczęściej popełniany błąd medyczny przy porodzie

Częstym zaniechaniem personelu są regularne badania płodu w czasie skurczów porodowych. Wykonywane są zbyt rzadko, niedokładnie lub wcale. Przez to trudno jest właściwie ocenić moment, w którym dziecko jest gotowe do przyjścia na świat. Można ów moment przegapić i spowodować na przykład silne niedotlenienie dziecka.

Lekarze z różnych pobudek nie godzą się na wykonanie cesarskiego cięcia. Zmuszając ciężarną do porodu naturalnego sprawiają, że dziecko ma problem z wydostaniem się na świat. To może grozić poważnymi konsekwencjami, nawet śmiercią dziecka lub matki.

Błąd medyczny w czasie porodu – Skutki niewłaściwie przyjętego porodu

Konsekwencją błędu lekarskiego przy porodzie może być śmierć matki lub dziecka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu dziecka. Wciąż znane są przypadki śmierci dziecka w trakcie porodu. Zaniepokojona zachowaniem płodu matka idzie na porodówkę, gdzie jest ignorowana. Po pewnym czasie okazuje się, że dziecko udusiło się własną pępowiną. Innym razem – lekarz ignoruje wskazania innego lekarza do wykonania cesarki. Podczas porodu naturalnego występuje silny krwotok i matka umiera.

Położna może w niewłaściwy sposób chwycić dziecko za kończyny. W ten sposób powoduje jego trwałą niepełnosprawność ruchową. Przykładów można by mnożyć.

Błąd medyczny w czasie porodu – kiedy odszkodowanie za błąd medyczny?

Błąd medyczny jest bardzo trudno udowodnić. Jest to paradoks, ponieważ wszelkie lekarskie działania są lub powinny być dokumentowane. Na podstawie dokumentów lekarskich biegły może łatwo ustalić przebieg porodu. Może też ocenić, czy został popełniony błąd medyczny.

Problem pojawia się, gdy dokumentacja jest niepełna. Może to wynikać z celowego fałszowania dokumentów przez lekarza bojącego się odpowiedzialności. Może to też być wynikiem zwykłego zaniedbania, przez które trudno jest dowieść prawdy. Pozostają jeszcze zeznania personelu. Niestety, ten często zeznaje na korzyść swojego szefostwa bojąc się utraty posady lub prawa do wykonywania zawodu.

Odszkodowanie za błąd lekarski przysługuje zawsze, gdy udowodni się, że uszczerbek na zdrowiu powstał z winy personelu. Kluczowe jest więc ustalenie przebiegu zdarzeń przez biegłego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *