zwolnienie lekarskie w ciąży

Zwolnienie lekarskie w ciąży i prawo do urlopu macierzyńskiego

Zwolnienie lekarskie w ciąży i prawo do urlopu macierzyńskiego. Kobieta w okresie ciąży jest chroniona przez kodeks pracy w dość szerokim zakresie. Przysługuje jej wiele praw tak w trakcie trwania ciąży jak i po jej ustaniu. Z uwagi na politykę prorodzinną powstaje coraz więcej korzyści z macierzyństwa jak między innymi zwolnienie lekarskie w ciąży, roczny urlop wychowawczy czy świadczenie kosiniakowe, 500 plus itp.

Zwolnienie lekarskie w ciąży

Każda ciężarna, której ciąża nie pozwala na pracę ma prawo do zwolnienia lekarskiego. Przeszkodą w pracy nie może być charakter stanowiska pracy ale stan ciąży, stan zdrowia ciężarnej. Ponadto według kodeksu pracy ciężarna, której ciąża nie jest zagrożona może skorzystać z dwóch tygodni urlopu macierzyńskiego jeszcze przed porodem. Owe dwa tygodnie winny poprzedzać przewidywaną datę porodu, jednak większość pań z tego przywileju nie korzysta.

Powodem jest stan zdrowia w końcówce ciąży, który w zasadzie u każdej przyszłej mamy kwalifikuje do zwolnienia lekarskiego z pracy. Dzięki możliwości wybrania w tym czasie zwolnienia lekarskiego z uwagi na stan zdrowia urlop macierzyński nie przepada a wydłuża czas opieki nad maluchem, do jakiego kobieta pracująca ma prawo. Do zasiłku chorobowego maja prawo zarówno ciężarne wymagające leżenia, jak i kobiety w ciąży niezagrożonej ale cierpiące na dolegliwości chorobowe w związku ze swym stanem.

Zwolnienie lekarskie w ciąży – kwestie prawne

Kobiety w ciąży o zwolnienie lekarskie proszą zwykle ginekologów, jednak w zależności od schorzenia, ciężarna może dostarczyć pracodawcy również zwolnienie od dowolnego lekarza specjalisty z zaznaczeniem iż jest to zwolnienie ciążowe. Zawsze zwolnienie takie płatne jest przez ZUS w wysokości 100%. Ginekolodzy coraz częściej obawiają się kontroli ZUS wystawianych zwolnień i niezbyt chętnie je wypisują. Co do zasady urlop macierzyński przysługuje od narodzin dziecka.

Wcześniejsze wykorzystanie dwóch tygodni jest dobrowolne. To od ciężarnej zależy czy chce z tego prawa skorzystać, czy nie. Pracodawca nie może nakazać wykorzystania tego prawa .z mocy prawa pierwszym dniem urlopu macierzyńskiego jest dzień porodu, nawet jeśli ciężarna miała wypisane zwolnienie lekarskie na okres dłuższy. Mimo dwóch różnych tytułów świadczeń, kobieta otrzymać może tylko jedno. Od chwili porodu jest to wyłącznie urlop macierzyński, który jest obligatoryjny.

Zwolnienie lekarskie w ciąży, a zasiłek chorobowy

Zasiłek chorobowy wypłacany jest w związku z chorobą. Wynosi on 100% podstawy wymiaru zasiłku. Nie mylić z 100% pensji, bowiem składniki wynagrodzenia bywają różnie liczone, a ponadto do obliczenia podstawy wymiaru zasiłku wlicza się również zasiłki chorobowe wybrane wcześniej a mieszczące się w okresie uwzględnianym do obliczeń. Wysokość wynagrodzenia na urlopie macierzyńskim również bazuje na wymiarze zasiłku chorobowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *