Rzucawka poporodowa

Rzucawka poporodowa – przyczyny, objawy, symptomy, leczenie

Rzucawka poporodowa jest niezwykle groźna, dlatego też nie ma się, co dziwić, że kobiety ciężarne boją się, tej choroby.

Co to jest rzucawka poporodowa?

Rzucawka poporodowa, odmiennie eklampsja, pojawia się raz na 1600 ciąż, we wczesnym czasie połogu. Charakteryzuje się rzucawkę ciążową, rzucawkę porodową oraz rzucawkę poporodową. Rzucawka poporodowa jest efektem stanu przedrzucawkowego, jaki jest u pań w ciąży. To najpoważniejsza forma późnego zatrucia ciążowego. Jest poprzedzona stanem przedrzucawkowym, jakiego symptomami są: nadciśnienie arterialne, białkomocz, obrzęki kończyn dolnych, zmiany na dnie oka.

Jeśli stan przedrzucawkowy pogarsza się oraz oddziałuje na umysł, wywołując konwulsje bądź śpiączkę, znaczy to, iż rozwinęła się rzucawka porodowa. Stan przedrzucawkowy jest u 2-15% wszystkich ciąż, natomiast rzucawka u blisko 1% pacjentek ze stanem przedrzucawkowym (1 na 1600 ciąż). Rzucawka dotyczy zwłaszcza młodych mam, tj. pań przed 18. rokiem życia i pań po 35. roku życia. Rzucawka okazuje się atakiem drgawek, stratą świadomości, schorzeniami czynności nerek, wątroby oraz gospodarki wodno-elektrolitowej.

Symptomy

Przeważnie rzucawka poprzedzona jest stanem przedrzucawkowym, jaki okazuje się ogromnym bólem głowy oraz mięśni, i również obrzękami (przeważnie kończyn). Niejednokrotnie asystują mu także kłopoty ze wzrokiem, gwałtowny przyrost wagi ciała i nadciśnienie arterialne, i w moczu – co przedstawiają badania – pojawia się białko. Dodatkowo dochodzi do wystąpienia szumu w uszach, szczękościsku, bólów brzucha, wymioty i pełnego strachu.

Sama rzucawka to napadowe, gwałtowne drgawki (zbliżone do ataków padaczkowych), jakie kończą się stratą świadomości. Wpierw pojawia się oczopląs, drżenie mięśni twarzy, trzepotanie powiek, i potem drgawki tułowia oraz kończyn. Może także nastąpić bezdech, jakiemu prowadzi zasinienie twarzy. Gdy przebieg dolegliwości jest delikatny, ciężarna kobieta w przeciągu paru minut odzyskuje przytomność. W poszczególnych wypadkach może jednakże nastąpić uszkodzenie siatkówki oka, nerek, wątroby, i chociażby mózgu. Atak rzucawki może również doprowadzać do odklejenia się łożyska bądź dużego wzrostu ciśnienia arterialnego.

Jak rozpoznaje się rzucawkę?

W ciąży potrzebne są systematyczne badanie ciśnienia krwi. W wypadku skłonności do zwiększonych zaleceń, przyszła matka winna dokonywać pomiarów w domu oraz zapisywać je w zeszycie. Ponadto systematyczne badanie moczu pozwoli rozpoznać białkomocz, jaki jest objawem ostrzegawczym, podnoszącym zagrożenie wystąpienia rzucawki. Poza tymże specjalista podczas wywiadu określa występowanie obrzęków i pozostałych wad w ciąży. W wypadku wzmożonego zagrożenia wystąpienia stanu przedrzucawkowego kobieta w ciąży, u której wystąpiło zatrucie ciążowe w dotychczasowych ciążach, winna zostać objęta programem prewencyjnym polegającym na przyjmowaniu kwasu acetylosalicylowego do końca pierwszego trymestru ciąży. Gestozę rozpoznaje się w II połowie ciąży.

Rzucawka ciążowa jako powikłanie stanu przedrzucawkowego

Stan przedrzucawkowy to ryzyko zarówno mamy, jak również dziecka. Podstawową podstawą jest niewłaściwa praca łożyska bądź wady w przebiegu jego zagnieżdżania w ścianach macicy. Stan tenże przechodzi praktycznie niezwłocznie po porodzie. Rzucawka jest wytrwałością źle bądź niewystarczająco prowadzonego leczenia, gdyż polega na nałożeniu się drgawek na stan przedrzucawkowy. Gdy nadciśnienie arterialne u kobiety utrzymuje się po porodzie, znaczy to, iż podstawą nadciśnienia nie był stan przedrzucawkowy. Stan przedrzucawkowy oraz rzucawka łączy się z wystąpieniem zmian w nerkach, spadkiem przesączania kłębuszkowego, i tymże samym z uszkodzeniem nerek.

Sama rzucawka to napad przywodzący napad epilepsji. Kobieta traci przytomność. Najpierw pojawiają się drgawki mięśni twarzy oraz mięśni odpowiadających za pracę układu oddechowego, po paru chwilach rozpoczynają się także drgawki tułowia oraz kończyn. Specyficzne dla napadu rzucawki jest zatrzymanie płynów w organizmie, co skutkuje natychmiast występującymi obrzękami. Po trwającym parę minut napadu, przyszła matka zapada w śpiączkę, jaka może ustąpić chociażby dopiero po paru godzinach.

Powikłania

Stan przedrzucawkowy i rzucawka nie są obojętne dla zdrowia kobiety oraz jej dziecka. Zarówno u mamy, jak również płodu, mogą doprowadzić do licznych powikłań, i chociażby zgonu. Istotne jest więc odpowiednie leczenie obu tychże stanów. Preeklampsja podnosi zagrożenie wczesnego porodu, i tymże samym wystąpienia wcześniactwa u dziecka, niedotlenienia wewnątrzmacicznego lub wczesnego oderwania łożyska. Dodatkowo w przyszłości u dziecka mogą poszerzyć się dolegliwości sercowo-naczyniowe, nadciśnienie lub udar mózgu. Powikłaniem rzucawki u mamy mogą być krwawienia do układu nerwowego i zakłócenia jego pracy. Krwawienia mogą nastąpić w niemal wszystkich organach. Na wystąpienie schorzeń neurologicznych w połogu zwłaszcza narażone są kobiety, u jakich drgawki w ciąży wystąpiły bez wcześniejszych symptomów stanu przedrzucawkowego. Dotyczą one także niejednokrotnie pań z rzucawką poporodową.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *