Formalności po urodzeniu dziecka

Formalności po urodzeniu dziecka – co należy załatwić po porodzie?

Formalności po urodzeniu dziecka spędzają sen z powiek wielu rodzicom. Po trudach narodzin dziecka to głównie tata musi przygotować się na wizyty w urzędach, a mama skupić na opiece nad maluszkiem. Warto pamiętać o kilku formalnościach, które są niezbędne do załatwienia. W nawale nowych obowiązków można bowiem o czymś zapomnieć, a bieganie po urzędach na ostatnią chwilę wcale nie jest niczym przyjemnym. Na niektóre załatwienia mamy określony czas, dlatego lepiej zająć się tym odpowiednio wcześniej.

Akt urodzenia oraz meldunek

Zwykle to tata po porodzie musi udać się do Urzędu Stanu Cywilnego, gdzie można od razu załatwić kilka istotnych spraw. W maksymalnie 21 dni od daty narodzin należy zgłosić się po akt urodzenia do USC odpowiedniego ze względu na miejsce zameldowania rodziców lub narodzin dziecka. Jeśli rodzice są małżeństwem, formalności może załatwić jedno z nich – niestety, jeśli żyją w związku nieformalnym to oboje muszą zgłosić się do urzędu. Dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy to otrzymane w szpitalu zaświadczenie o urodzeniu dziecka, dowód osobisty rodzica składającego wniosek oraz odpis skrócony aktu małżeństwa. Przed kierownikiem USC mężczyzna musi podpisać oświadczenie o uznaniu dziecka, jeśli rodzice nie są małżeństwem. Jednocześnie zostaje nadane dziecku imię, które nie może być zdrobniałe, ośmieszające lub niepozwalające określić płci.

Wraz ze sporządzeniem aktu urodzenia dziecka, konieczny jest jego meldunek, który również załatwia się w USC. W większości przypadków dziecko melduje się przy matce, jednak nie jest to wcale regułą. Jeśli ojciec posiada inny adres zameldowania, również może zameldować swoje dziecko – ważne jest miejsce, w którym faktycznie maluch będzie przebywał. Warto poruszyć tę kwestię podczas wizyty w USC.

Numer PESEL

Otrzymanie numeru PESEL również można załatwić podczas jednej wizyty w USC. Obecnie PESEL jest nadawany na wniosek urzędnika rejestrującego nowo narodzone dziecko. Kierownik USC występuje do ministra spraw wewnętrznych z wnioskiem o nadanie numeru PESEL. Zazwyczaj rodzic musi czekać na dokument, rzadko kiedy PESEL nadawany jest od razu. Osoba dokonująca rejestracji dziecka otrzymuje pocztowe powiadomienie o nadaniu numeru PESEL, który zwykle ułatwia załatwianie kolejnych spraw.

Rejestracja dziecka w przychodni

Rodzice mają 4 tygodnie od narodzin maluszka na to, by zapisać go do przychodni. Obecnie nie ma rejonizacji i rodzice mogą wybrać dowolną placówkę medyczną – prywatną lub mającą kontrakt z NFZ. O wybraną placówkę rodzice są pytani już w szpitalu, ponieważ to właśnie szpital musi wysłać do przychodni informacje o szczepieniach dziecka. Obecnie aby zapisać dziecko do przychodni, konieczny jest numer PESEL, więc rodzice zwykle i tak muszą na niego poczekać. Na miejscu rodzic ma wypełnić odpowiednią deklarację, by dokonać wyboru przychodni. Warto jednak pamiętać o tym, że kolejki do pediatry są długie i aby dostać się na wizytę, najlepiej jest zapisać malucha odpowiednio wcześniej i nie zwlekać do ostatniej chwili.

Zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia

Dziecko po urodzeniu należy zgłosić do ubezpieczenia w miejscu pracy rodziców. Należy tego dokonać w terminie 7 dni od chwili otrzymania numeru PESEL. W kadrach w zakładzie pracy rodzic musi wypełnić wniosek ZUS ZCNA – dokonuje tego jeden rodzic, który ubezpiecza maluszka. Drugi rodzic również musi zgłosić urodzenie dziecka, by mógł korzystać z urlopu okolicznościowego, dodatkowych dni opieki czy świadczeń socjalnych. Jeśli rodzice nie pracują, zgłoszenia narodzin dziecka należy dokonać w Urzędzie Pracy.

Becikowe

Rodzice mają prawo wnioskować o jednorazową zapomogę z tytułu narodzin dziecka, czyli tzw. becikowe. Wniosek o becikowe należy uzupełnić i złożyć w Urzędzie Miasta, Gminy czy MOPS-ie odpowiednim do miejsca zamieszkania. Na złożenie dokumentów jest sporo czasu, bowiem aż 12 miesięcy od daty urodzenia dziecka. Aby otrzymać becikowe, do wniosku należy dołączyć kopię skróconego aktu urodzenia dziecka. A także, ksero dowodu osobistego rodzica oraz zaświadczenie wydane przez położną lub ginekologa. Zaświadczenie odnośnie tego, że kobieta znajdowała się pod opieką lekarską od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu. Niezbędne będzie również zaświadczenie o zarobkach rodziców. Becikowe w wysokości 1000 złotych należy się tylko rodzicom, których dochód na osobę netto wynosi maksymalnie 1922 złotych na osobę.

Kosiniakowe

Świadczenie rodzicielskie nazywane potocznie „Kosiniakowym” to 1000 złotych miesięcznie. Mogą otrzymać je rodzice lub prawni opiekunowie dziecka, którzy nie są uprawnieni do pobierania zasiłku macierzyńskiego. Między innymi osoby bezrobotne czy studenci. Wniosek o udzielenie świadczenia należy złożyć w maksymalnie 3 miesiące po narodzinach dziecka w Urzędzie Miasta, Gminy lub drogą internetową.

500+

Od lipca 2019 roku program 500+ ma obejmować także pierwsze dziecko. Odpowiedni wniosek można złożyć w Urzędzie Miasta, Gminy, MOPS-ie czy również przez Internet. Zaświadczenie o dochodach nie będzie już wymagane. Świadczenie ma się należeć każdej rodzinie – 500+ ma być wypłacane na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *