wskazania do cesarki

Wskazania do cesarki – położnicze, pozapołożnicze, pilne

Wskazania do cesarki to przede wszystkim niewłaściwe ułożenie dziecka, choroby kobiety, które mogłyby się pogłębić na skutek porodu naturalnego. W takich sytuacjach cesarskie cięcie to skuteczne rozwiązanie ciąży. Wiele kobiet chciałoby urodzić dziecko przez cesarskie cięcie, jednakże jeżeli nie ma ku temu wskazań, to lekarze raczej odradzają taki sposób. Czasami jednak cesarka jest jedynym sposobem na uratowanie życia matki, a także dziecka.

W jaki sposób przebiega cesarskie cięcie?

Cesarskie cięcie jest zabiegiem chirurgicznym polegającym na rozcięciu powłok brzusznych, a także macicy, co pozwala na wydostanie dziecka z łona matki. W przeszłości cesarka wykonywana była pionowo. Współcześnie coraz częściej linia cięcia jest umieszczana poziomo na granicy trzonu oraz szyjki macicy. Operacja jest wykonana wówczas, gdy poród z użyciem sił natury jest niemożliwy.

W przypadku, gdy cesarka jest planowana stosuje się znieczulenie zewnątrzoponowe bądź podpajęczynówkowe. Natomiast, gdy operacja wykonywana jest w trybie natychmiastowym, nieplanowanym najczęściej kobiecie podaje się znieczulenie ogólne. Niektóre ciężarne poddają się cesarce tylko raz w życiu. Są też takie sytuacje, w których kobieta musi za każdym razem rozwiązywać ciąże za pośrednictwem cesarskiego cięcia.

Wskazania do cesarki – położnicze

Wskazania do cesarskiego cięcia w literaturze medycznej należą do tematów bardzo kontrowersyjnych. Biorąc pod uwagę rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, wskazuje się następujące wskazania do cesarki:

 • niewłaściwe ułożenie główki malucha,
 • złe ułożenie płodu podczas trwających skurczów, na przykład ułożenie twarzyczkowe, miednicowe (u kobiet rodzących pierwszy raz), poprzeczne,
 • niewspółmierność szyjkowa, a więc nieprawidłowości dotyczące rozwierania się szyjki macicy,
 • wielkość malucha ponad 4,5 kg,
 • bardzo poważny stan przedrzucawkowy,
 • zaburzenie akcji serca płodu,
 • niewłaściwy postęp płodu,
 • wypadniecie pępowiny,
 • podejrzenie krwotoku wewnętrznego na skutek pęknięcia pępowiny,
 • wcześniejsze operacje macicy,
 • patologie w obszarze macicy oraz kanału rodnego, na przykład obecność guzów mięśniowych w kanale rodnym,

Wskazania do cesarki – pozapołożnicze

Wśród wskazań pozapołożniczych do cesarskiego cięcia wymienia się:

 • schorzenia sercowo-naczyniowe obecne u kobiety, które przyczyniają się do niewydolności krążenia,
 • choroby płuc, ktore przebiegają z ograniczeniem pojemności życiowej,
 • bardzo znacząca wada wzroku matki oraz niebezpieczeństwo odwarstwienia się siatkówki oka,
 • zmiany chorobowe siatkówki oka (retinopatie),
 • niewyrównana cukrzyca u matki,
 • wskazania o charakterze neurologicznym,
 • wskazania psychiatryczne – lęk przed ciążą oraz porodem (tokofobia),
 • aktywna opryszczka narządów płciowych.

  Obawa związana z bólem oraz komplikacjami determinuje kobiety do pragnienia rozwiązania ciąży przez cesarskie cięcie. W celu uniknięcia bólu porodowego nie trzeba korzystać z wskazanego rozwiązania. Można skorzystać ze znieczulenia zewnątrzoponowego, które pozwala na nieodczuwanie silnych skurczów macicy. Tylko w przypadku komplikacji podejmowana jest decyzja o cesarskim cięciu, jednakże ryzyko ich pojawienia się jest niewielkie.

Wskazania do cesarskiego cięcia – pilne

Podkreślić należy fakt, że nie każde cesarskie cięcie jest działaniem planowanym. Istnieją przypadki, w których decyzja o przeprowadzeniu cesarskiego cięcia pojawia się nagle, nawet w sytuacji rozpoczętego już porodu, który odbywa się z wykorzystaniem sił natury. Jest tak, gdy wystąpią czynniki, które potencjalnie zagrażają życiu oraz zdrowiu matki, a także płodu. Wskazania do cesarskiego cięcia, które musi odbyć się w trybie pilnym oraz natychmiastowym to między innymi następujące sytuacje:

 • zaburzenia czynności serca płodu,
 • złe ułożenie główki dziecka,
 • niewłaściwe ułożenie płodu podczas trwającej czynności skurczowej,
 • rzucawka (ciężki stan przedrzucawkowy),
 • słabe parametry życiowe malucha,
 • niebezpieczeństwo związane z niedotlenieniem płodu,
 • przedwczesny poród płodu, dla którego poród z wykorzystaniem sił natury jest poważnym ryzykiem uszkodzenia albo śmierci,
 • wypadniecie pępowiny,
 • zbyt wczesne oddzielenie łożyska,
 • powtarzające się sytuacje bradykardii,
 • niebezpieczeństwo wystąpienia krwotoku,
 • brak postępu akcji porodowej mimo parcia kobiety,
 • brak możliwości przeprowadzenia rozwiązania ciąży z wykorzystaniem dróg rodnych, przede wszystkim przy ciąży mnogiej.

Kolejne cesarskie cięcie – jakie jest ryzyko?

Podkreślić należy fakt, że rozwiązanie ciąży z zastosowaniem cesarskiego ciecia nie oznacza, że kolejne ciąże będą musiały odbyć się w taki sam sposób. Uzależnione jest to głównie od przyczyny przeprowadzenia cesarskiego ciecia poprzednim razem. W przypadku, gdy była ona związana z maluchem, na przykład nieprawidłowe ułożenie płodu, a w za drugim podejściem wszystko jest w porządku, można spróbować rodzić z wykorzystaniem sił natury. Jeżeli przyczyna leżała po stronie matki to najprawdopodobniej jest ona nadal obecna i następny poród należy rozwiązać w sposób operacyjny. Wskazania do kolejnej cesarki to: wady budowy miednicy, makrosomia płodu, niebezpieczeństwo pęknięcia blizny na macicy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *