Znieczulenie porodu

Znieczulenie porodu – rodzaje, odpowiednia technika oddychania

Znieczulenie porodu dla niektórych kobiet to wybawienie przed ogromnym bólem. Czasami jest to jednak konieczność. Wskazanie do zastosowania znieczulenia porodu stanowią: niewydolność serca, zaburzenia związane z rytmem serca, nadciśnienie, cukrzyca insulinozależna czy też astma. Jakie zatem wyróżnia się rodzaje znieczulenia porodu?

Znieczulenie porodu – zewnątrzoponowe (ZZO)

Znieczulenie zewnątrzoponowe ma charakter miejscowy, a więc pozwala na zniesienie cierpienia fizycznego tylko w niektórych obszarach ciała. To sprawia, że wskazane rozwiązanie jest mniejszym obciążeniem dla organizmu kobiety. Kobieta zachowuje świadomość podczas całej akcji porodowej. Określony rodzaj znieczulenia jest bezpiecznym rozwiązaniem zarówno dla matki i dziecka. Najczęściej aplikowane jest, gdy rozwarcie wynosi od 3 do 4 cm. Dawka preparatu dostosowywana jest do czasu trwania akcji porodowej, a także rodzącej kobiety. W tym przypadku nie dochodzi do zaniknięcia dolegliwości bólowych, jednakże stają się one możliwe do zniesienia. Opisywany typ znieczulenia wykorzystywany jest także przy przeprowadzaniu cesarskiego cięcia. Istnieje jednak pewne przeciwwskazanie, którym są nieprawidłowości dotyczące krzepnięcia krwi.

Znieczulenie porodu – podpajęczynówkowe

Ten rodzaj znieczulenia charakteryzuje się tym, że działa niezwykle szybko. W związku z tym bardzo często stosowane jest w przypadku cesarskiego ciecia. Tak jak powyżej, tutaj również następuje działanie miejscowe. Preparat znieczulający wstrzykiwany jest do płynu mózgowo-rdzeniowego. Aplikacja środka nie przyczynia się do powstania dolegliwości bólowych, a jedynie powala odczuć chłód oraz drętwienie. Po zastosowaniu leku następuje zanik czucia w dolnym obszarze ciała kobiety. Co więcej, znieczulenie do organizmu marki nie powoduje oddziaływania na dziecko, gdyż nie przedostaje się do krwiobiegu.

W tej sytuacji również obecne jest przeciwwskazanie, którym są zaburzenia krzepnięcia krwi. Podkreślić należy także fakt, że może także pojawić się ból w obszarze, w którym nastąpiło wkłucie. W tym rozwiązaniu dochodzi do niekorzystnych skutków, którymi są bóle głowy ustępujące najczęściej po upływie 2-3 dni. W niewielkim stopniu dochodzi do przenikania preparatów stosowanych przy znieczuleniu podpajęczynówkowym przez łożysko.

Znieczulenie porodu – ogólne

Znieczulenie ogólne w określeniu potocznym zwane jest narkozą. Wyróżnia się najszybszym działaniem. W związku z tym wykorzystywane jest w trudnych sytuacjach, które pojawiają się podczas porodu. Takim zdarzeniem może być na przykład konieczność szybkiego wydostania dziecka na świat przy odklejeniu łożyska bądź dużych wahaniach pulsu malucha. Co więcej, wskazane rozwiązanie stosowane jest wówczas, kiedy nie można zastosować innego rodzaju znieczulenia. W tym przypadku dochodzi do utraty świadomości kobiety. Rodząca jest inkubowana, a więc proces oddychania jest podtrzymywany za pośrednictwem rurki umieszczonej w tchawicy kobiety. Preparaty mające działanie znieczulające podawane są dożylnie. W znieczuleniu ogólnym dochodzi do przenikania środka przez łożysko. Jednakże trwa ono bardzo krótko, dlatego też dziecko nie jest narażone na długie działanie leku.

Znieczulenie porodu – znieczulenie nerwu sromowego

Ogólnie rzecz ujmując, jest to znieczulenie o charakterze miejscowym obejmujące obszar krocza. Określone działanie odbywa się przez wykonanie zastrzyku w okolicę nerwu sromowego. Dzięki temu kobieta nie odczuwa ból w określonej lokalizacji. Niekorzystnym aspektem wynikającym z zastosowania określonego rodzaju znieczulenia jest to, że kobieta w dalszym ciągu odczuwa skurcze porodowe. Co więcej, preparat znieczulający może także mieć wpływ na dziecko, gdyż dochodzi tutaj do przenikania środka przez łożysko.

Znieczulenie porodu – podtlenek azotu

Innym znieczuleniem pozwalającym złagodzić trudy porodu jest wdychanie mieszaniny podtlenku azotu oraz tlenu (gaz rozweselający). Dzięki temu rodząca może się uspokoić oraz trochę wyciszyć. Ważną kwestią jest to, że wskazane rozwiązanie nie przyczynia się do zakłócenia skurczów macicy, a także przebiegu samego porodu. Co więcej, jest to ono bezpieczne dla matki oraz dziecka.

Znieczulenie porodu – aparat TENS

W tego rodzaju działaniu wykorzystuje się mały aparat, który powoduje zmniejszenie odczuć porodowych. Do pleców kobiety przykleja się elektrody, przez które przechodzą łagodne impulsy. Dzięki temu dochodzi do osłabienia bólu. Podkreślić należy, że jest to rozwiązanie bezpieczne. Odczucie związane z zastosowanie aparatu przypomina delikatne łaskotanie bądź mrowienie. Co więcej, aparat TENS pozwala chodzenie oraz zmianę pozycji, co stanowi ogromną korzyść. Jednakże, w tym przypadku nie następuje zanik dolegliwości bólowych, a ich pewne osłabienie.

Znieczulenie porodu – odpowiednia technika oddychania

Korzystne jest także zastosowanie odpowiedniej techniki oddychania z wykorzystaniem przepony. Właściwy oddech doprowadza do wypełnienia całych płuc i zmniejszenia napięcia mięśni. Dzięki temu zmęczenie nie jest tak uciążliwe. Co więcej, odpowiedni oddech odbija się na pracy macicy, a w konsekwencji sprawia, że maluch jest lepiej dotleniony. W jaki sposób powinno się oddychać, aby złagodzić cierpienie porodowe? Kobieta znajdująca się w pozycji leżącej powinna położyć rękę na brzuchu, a następnie wykonać wdech. Brzuch powinien się unieść. Następnie opaść podczas wypuszczania powietrza.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *