Obrzęk płuc

Obrzęk płuc – przyczyny, objawy, leczenie

Obrzęk płuc jest stanem przyczyniającym się do bezpośredniego zagrożenia życia ludzkiego. W tym przypadku niezbędne jest natychmiastowe wezwanie pogotowia ratunkowego z zespołem reanimacyjnym, gdyż w tym aspekcie od szybkości działania uzależnione jest dobre rozwiązanie oraz powodzenie w leczeniu. Jakie przyczyny oraz objawy świadczące o obrzęku płuc należy wyróżnić?

W jaki sposób przebiega leczenie określonej choroby?

Obrzęk płuc pojawia się, gdy w pęcherzykach płucnych dochodzi do magazynowania płynu wysiękowego. Taka sytuacja powstaje, w chwili gdy serce nie jest w stanie przepompować krwi zlokalizowanej w włośniczkach płucnych (czyli naczyniach płucnych). Gromadząca się krew zaczyna przechodzić do pęcherzyków płucnych z wykorzystaniem ich ścianek.

Określone działanie negatywnie wpływa na wymianę gazową w płucach, co w konsekwencji przyczynia się do niedotlenienia organizmu. Jest to niezwykle niebezpieczne i stanowi ogromne zagrożenie dla życia człowieka. Biorąc pod uwagę powyższe, osoby cierpiące na jakąś chorobę związaną z układem krążenia, koniecznie muszą przykładać dużą dbałość o właściwe leczenie oraz pozostawać pod stałą opieką lekarza. Jest to ważne, gdyż rozwój określonych chorób może doprowadzić właśnie do obrzęku płuc.

Obrzęk płuc – przyczyny

Obrzęk płuc pojawia się najczęściej w wyniku niewydolności dotyczącej lewej komory serca. Taka sytuacja powstaje na skutek zaburzeń rytmu serca, zawału serca, bądź nagłego wzrostu ciśnienia tętniczego. Wymienia się także inne powody obrzęku płuc, a w szczególności:

 • substancje o charakterze toksycznym,
 • urazy,
 • choroba wysokościowa,
 • inhalacja dymem,
 • zapalenie trzustki,
 • reakcja alergiczna,
 • znaczny wzrost jonów we krwi będący konsekwencją przewodnienia organizmu,
 • choroba nerek,
 • narkotyki, które stosowane są dożylnie.

Obrzęk płuc – objawy

Symptomy, które świadczą o obecności obrzęku płuc są następujące:

 • duszność, która bardzo szybko postępuje. W tym przypadku osoba dotknięta chorobą może czuć niewielką ulgę, gdy znajduje się w pozycji siedzącej,
 • przyspieszony proces oddychania, który jest znacznie utrudniony, dostrzegalne są bardzo płytkie wdechy, a także krótkie wydechy,
 • w obszarze płuc można usłyszeć dźwięk przypominający trzeszczenie bądź świszczenie. Jest to czasami możliwe do wychwycenia bez konieczności wykorzystania stetoskopu,
  skóra staje się blada bądź pojawia się sinica,
 • odczuwalne są zimne poty,
 • przepełnienie żył szyjnych,
 • uczucie niepokoju,
 • kołatanie serca,
 • wysokie bądź niskie ciśnienie krwi,
 • pojawia się kaszel, który w początkowej fazie jest suchy, po upływie czasu osoba chora odkrztuszać żółtą treść z zawartością krwi.

Osoba, która dotknięta została obrzękiem płuc wyróżnia się bardzo charakterystycznym zachowaniem: najczęściej jest w pozycji siedzącej i stara się złapać powietrze z całych sił (za pośrednictwem ust). Co więcej, osoba jest zlana potem oraz bardzo zdenerwowana. Gdy jesteśmy świadkami takiej sytuacji, koniecznie musimy niezwłocznie wezwać pogotowie ratunkowe z zespołem reanimacyjnym.

Obrzęk płuc – diagnostyka

Osoba, która dotknięta została obrzękiem płuc, koniecznie musi otrzymać jak najszybszą pomoc lekarską, gdyż istnieje w tym przypadku duże ryzyko śmierci. Gdy interwencja i działania lekarskie podjęte zostaną sprawnie, obrzęk płuc może ustąpić. Ważną kwestią w tej sytuacji jest konieczność jak najszybszego zmniejszenia duszności oraz skuteczna poprawa utlenowania krwi. Podkreślić należy fakt, że pacjent musi znajdować się w pozycji siedzącej. Bezwzględnie nie można leżeć. Co więcej, nie wskazane jest także przyjmowanie pokarmów oraz płynów. W takim przypadku podaje się preparaty uspokajające oraz podłącza się chorego do respiratora, który wpływa na ułatwienie oddychania, a także pozwoli odpocząć zmęczonym mięśniom oddechowym.

Gdy obrzęk płuc zostanie już opanowany, koniecznie trzeba pogłębić działania diagnostyczne, które niezbędne są do ustalenia z jakiej przyczyny doszło do określonej sytuacji. W przypadku, w którym określony aspekt zostanie ustalony należy wdrożyć działanie lecznicze powodujące usunięcie podstawowego schorzenia. Wymienia się tutaj następujące badania: echo serca (USG), EKG, RTG płuc, gazometria oraz badanie krwi.

Obrzęk płuc – działania lecznicze

W pierwszej kwestii należy ustalić przyczynę obrzęku płuc. Gdy znamy powód, który do takiej sytuacji doprowadził koniecznie należy zaaplikować pacjentowi właściwe preparaty lecznicze. W przypadku, w którym przyczyną choroby jest zbyt wysokie ciśnienie krwi wykorzystuje się środki mające działanie rozszerzające naczynia. W sytuacji, gdy winowajcą obrzęku płuc jest za niskie ciśnienie, osobie chorej należy podać preparaty przyczyniające się do jego wzrostu. Obecność arytmii wymusza wykorzystanie środków mających działanie przeciwarytmiczne bądź przeprowadzenie zabiegu kardiowersji. Co więcej, istnieją zalecenia stosowania preparatów moczopędnych, które wpłyną na przyspieszenie usuwania płynu z płuc.

Podsumowując podkreślić należy fakt, ze pacjent po opuszczeniu szpitala powinien stopniowo, a także ostrożnie powracać do pełni sił oraz normalnej aktywności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *