Przerost migdałka gardłowego

Przerost migdałka gardłowego – przyczyny, objawy, leczenie

Przerost migdałka gardłowego częściej występuje u dzieci niż u dorosłych. Powiększenie migdałków stanowi naturalne działanie organizmu w odpowiedzi na infekcje. Jednakże nadmierny przyrost tej części związany jest z wystąpieniem trudnych oraz niezmiernie dokuczliwych symptomów. Wśród objawów wymienia się chrapanie oraz oddychanie przez usta. W takiej sytuacji konieczne staje się dokonanie zabiegu określanego mianem adenotomii, a więc usunięcie przerośniętych elementów. Zabieg ten przeprowadzany jest  z wykorzystaniem znieczulenia ogólnego.

Migdałek gardłowy należy do części należących do większej struktury, która określana jest mianem pierścienia chłonnego gardła. Dodatkowo strukturę tworzy także migdałek trąbkowy, językowy, podniebienny, a także pojedyncze pasma oraz grudki limfatyczne, które rozmieszczone są w ścianach gardłowych.

Warto także podkreślić fakt, że migdałek gardłowy umieszczony jest w nosowym obszarze gardła, a szczegółowo na tylnej części nosogardła, powyżej obszaru który widoczny jest w chwili odchylenia ust. Złożony jest z tkanki chłonnej. Pełni ona zadanie polegające na działaniu ochronnym przed drobnoustrojami, a ponadto innymi elementami o charakterze chorobotwórczym, które wnikają za pośrednictwem ust i nosa do naszych dróg oddechowych bądź układu pokarmowego.

Przerost migdałka gardłowego – przyczyny

Zwiększenie wielkości migdałka gardłowego to naturalny efekt będący reakcją tkanki limfatycznej na różnego rodzaju infekcje. Działanie to uruchamia wiele mechanizmów związanych z obronną reakcją o charakterze immunologicznym, w tym również wytwarzania przeciwciał. Podkreślić należy jednak to, że długotrwałe działanie może być przyczyna stałego przerostu migdałka.

Wśród najczęściej występujących powodów prowadzących do przerostu migdałka wymienia się często powtarzające się, a także ostre w przebiegu zapalanie górnych dróg oddechowych oraz jamy ustnej. Skłonność tkanki do do zwiększonej, nagłej oraz szybkiej reakcji na zakażenie jest zdecydowanie większa u najmłodszych. Biorąc pod uwagę powyższe, zwrócić należy uwagę na fakt, że do okresu dojrzewania pojawia się największe powiększanie się migdałków.

W późniejszym okresie natomiast dochodzi do ich zmniejszania. Nieproporcjonalność migdałków obserwowana jest w okresie wczesnego dzieciństwa. W związku z tym w tym czasie istnieje największe prawdopodobieństwo wystąpienia określonego schorzenia. Jest ono wówczas zdecydowanie najbardziej dokuczliwe.

Przerost migdałka gardłowego – objawy

Przerost migdałka gardłowego ze względu na lokalizację charakteryzuje się znaczącymi symptomami i prowadzi do zmian w zakresie warunków fizjologicznych. Powiększenie migdałka wpływa na ograniczenie drożności nosogardła, co prowadzi do tego że nasza pociecha zaczyna oddychać przez usta.

Włoski oraz rzęski znajdujące się w przedsionku nosa mają zdolność do wyłapywania większych zanieczyszczeń powietrza. Wpływają także na ograniczenie dalszego wnikania tych zanieczyszczeń do organizmu człowieka. Proces polegający na oddychaniu przez usta przyczynia się do tego, że powietrze jest zimne i suche, co wpływa na niebezpieczeństwo infekcji. Pojawia się efekt błędnego koła. Pojawiające się infekcje powodują dalsze zwiększanie się migdałków. W takich sytuacjach obserwuje się: chrapanie w nocy, oddychanie za pośrednictwem ust, a ponadto mowa staje się nosowa.

Warto podkreślić fakt, że powiększony migdał doprowadza do zablokowania ujścia trąbek słuchowych, które znajdują się w sąsiedztwie. Stanowią one połączenie ucha środkowego z gardłem wpływając tym samym na właściwe upowietrznienie oraz odpływ powstającej treści wydzielinowej. Może to doprowadzić do powracających zapaleń ucha środkowego oraz zbieranie się płynu, który negatywnie wpływa na przewodzenie dźwięku. W rezultacie pojawia się niedosłuch przewodzeniowy.

Długa obecność określonego płynu może przyczynić się do powstania zrostów między częściami ucha środkowego, takimi jak kosteczki słuchowe oraz błona bębenkowa. Takie działanie może prowadzić do tego, że błona bębenkowa zacznie pękać, przez co powstaną sztuczne połączenia między jamą bębenkową a uchem zewnętrznym. Warto podkreślić, że kanał słuchowy wyściela naskórek posiadający umiejętność do regeneracji oraz przesuwania się. To powoduje jego wnikanie do ucha środkowego. Inne zadanie naskórka to jego czasowe złuszczanie. Przyczyni się to zatem do ukształtowania się perlaka, który stanowi masę złuszczonego naskórka, który wpływa na uszkodzenie struktur ucha środkowego.

Przerost migdałka gardłowego – wycięcie migdałków

Rozpoznanie określonego schorzenia może nastąpić na skutek dokładnego badania w gabinecie lekarza laryngologa albo foniatry. Ocena przerośniętego migdałka może nastąpić przez dokładne oglądanie za pośrednictwem lusterka albo endoskopu. Co stanowi wskazanie do przeprowadzenia zabiegu wycięcia przerośniętego migdałka gardłowego? Zabieg przeprowadzany jest w sytuacji, kiedy zwiększona tkanka wpływa na upośledzenie procesu oddychania przez nos.

Dodatkowo wskazać należy, że określony zabieg przeprowadzany jest w sytuacji obecności bezdechu sennego. Wskazanie do wykonania określonego zabiegu operacyjnego jest zmniejszenie drożności trąbek słuchowych oraz ujścia zatok przynosowych. Podejrzenie choroby nowotworowej stanowi istotny element kwalifikujący do dokonania określonej operacji.

Dodatkowo podkreślić należy, że zabieg przeprowadza się wówczas, kiedy wystąpią zaburzenia w zakresie połykania, o których świadczy obniżenie masy ciała.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *