skaningowa polarymetria laserowa

Skaningowa polarymetria laserowa – wskazania, funkcje, efekty

Skaningowa polarymetria laserowa to pomiar grubości włókien nerwu wzrokowego siatkówki. Zwiększone ciśnienie wewnątrzgałkowe może uszkodzić włókna nerwowe w warstwie zewnętrznej i zmniejszyć jej grubość. Z tego powodu zmniejsza się czułość oka i mniej informacji wzrokowych dociera do nerwu wzrokowego. Jaskra jest drugą na świecie główną przyczyną nieodwracalnej ślepoty. Nieleczona jaskra powoduje utratę pola widzenia i ostatecznie ślepotę. Jaskra to postępująca neuropatia nerwu wzrokowego, charakteryzująca się śmiercią komórek zwojowych siatkówki.

Co to jest skaningowa polaryzacja laserowa?

Pod pojęciem skaningowa polaryzacja laserowa lekarz rozumie obiektywną metodę określania grubości warstwy przezroczystych optycznie materiałów. Pomiar odbywa się za pomocą skanera laserowego. Metoda wykorzystuje właściwość polaryzacji światła. Pomiarowa wiązka skanera laserowego najpierw przechodzi przez warstwę, w której jest odbijana i dzielona na dwa stany polaryzacji.

Te dwa stany nadal poruszają się z różnymi prędkościami powodując opóźnienie. Opóźnienie pomiędzy polaryzacjami pozwala wnioskować o grubości warstw. Najczęściej stosowana metoda w postaci skaningowej polarymetrii laserowej GDx umożliwia ocenę zjawiska zaniku przezroczystej siatkówki w okulistyce. W tym celu procedura przechwytuje trójwymiarowy profil nerwu wzrokowego. Ponadto określana jest wytrzymałość warstw włókien nerwowych pokrywających siatkówkę w pobliżu nerwu wzrokowego.

Jak przebiega skaningowa polarymetria laserowa?

Osoba badana patrzy na obiektyw aparatu i widzi mały migający punkt światła na jasnym czerwonym tle. Lekarz z obu oczu robi kilka zdjęć, które analizuje za pomocą bazy danych aparatu. Pomoże to ustalić, czy wyniki mieszczą się w normalnym zakresie. Dzięki wielokrotnym badaniom możliwe jest określenie zmian we włóknach nerwowych w warstwie zewnętrznej. Procedura trwa około 15 minut.

Zadania skaningowej polarymetrii laserowej

Rozpoznanie jaskry opiera się z reguły na badaniu stanu wartości ciśnienia wewnątrzgałkowego, głowy nerwu wzrokowego, funkcji wzrokowych. Ocena każdego z tych parametrów ma swoje własne trudności. Jedną z głównych cech każdego mierzalnego parametru jest subiektywność lub obiektywizm. Metody oparte na opinii osoby badanej są subiektywne, często z dużą zmiennością.

W przypadku stosowania subiektywnych metod, do uzyskania dokładnego rozpoznania wyników może być wymagana ocena eksperta na przykład ocena zdjęć głowy nerwu wzrokowego. Obiektywne metody w praktyce klinicznej są mniej powszechne. Jednak analiza strukturalna i ilościowa z wykorzystaniem urządzeń obrazujących, dostarczających obiektywnych i łatwo rozpoznawalnych informacji, staje się coraz bardziej powszechna. Jedną z takich metod jest polarymetria laserowa, wykonywana za pomocą lasera.

Funkcje i efekty skaningowej polarymetrii laserowej

Skaningowa polarymetria laserowa jest głównie stosowana w okulistyce i jest stosowana w tym obszarze do wczesnego wykrywania i obserwacji jaskry. Początkowo ten stan powoduje wysokie ciśnienie w oku. Ten nienaturalnie wysoki stosunek ciśnienia powoduje, że włókna siatkówki przesuwają się kawałek po kawałku i mogą ostatecznie doprowadzić do ślepoty. Uszkodzenie takiego procesu może być rozpoznane tylko z powodu przezroczystości siatkówki, gdy więcej niż połowa wszystkich włókien siatkówki jest martwa i występują poważne zaburzenia pola widzenia.

Ponieważ włókna siatkówki nie regenerują się, uszkodzenie siatkówki nie może zostać odwrócone przy tak późnej diagnozie. Dzięki skaningowej polarymetrii laserowej okulista może znacznie wcześniej ocenić uszkodzenia włókien siatkówki i obserwować je. Dzięki tej technice okulista może zauważyć także najmniejszą zmianą w siatkówce, które pozostają niewidoczne w innych zabiegach.

Skaner laserowy tworzy obraz dna oka z polarymetrii danych pomiarowych. Ten obraz dna oka koduje odbicia poszczególnych warstw każdego koloru. Żółty kolor wyróżnia się wysokim współczynnikiem odbicia, a ciemnobrązowe podkreślają niski współczynnik odbicia. Wszystkie etapy pośrednie są utrzymywane w odcieniach czerwieni. Powstały obraz dna oka jest oceniany przez okulistę po zabiegu.

 Wskazania do skaningowej polarymetrii laserowej

 • Jaskra pierwotna (kąt otwarty i zamknięty).
 • Wtórna jaskra.
 • Podejrzenie jaskry (wczesna diagnostyka).
 • Zanik nerwu wzrokowego różnego pochodzenia.
 • Choroby nerwu wzrokowego
 • Neuropatia cukrzycowa
 • Choroba Alzheimera i stwardnienie rozsiane.

Skaningowa polarymetria laserowa – przeciwwskazania

 • Zmniejszona przezroczystość ośrodka widzenia.
 • Zmętnienie rogówki różnego pochodzenia: zapalenie rogówki, obrzęk, blizny pourazowe.
 • Wyraźna nieprzezroczystość soczewki (zaćma).
 • Rozproszone zamglenie: zapalenie wnętrza gałki ocznej, wylew krwi do oka.

Metoda skanowania polarymetrii laserowej jest całkowicie nieszkodliwa i bezbolesna. Może być wykonywana w gabinecie okulistycznym i kończy się w ciągu kilku sekund. Leki nie są podawane, dzięki czemu osobie badanej oszczędza się rozszerzania źrenicy przez krople, które wielu ludzi postrzega, jako nieprzyjemne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *