Operacyjne leczenie jaskr

Operacyjne leczenie jaskr – rodzaje zabiegów, objawy i formy jaskry

Operacyjne leczenie jaskr jest możliwe dzięki nowoczesnym metodom, które pozwalają większości chorych umożliwić zachować widzenie i radość z percepcji otaczającego świata. Jaskra jest przewlekłą chorobą oczu, w której wzrasta ciśnienie wewnątrzgałkowe, nerw wzrokowy ulega zmniejszeniu, a wzrok jest ograniczony. Ślepota powodowana przez jaskrę jest nieodwracalna, ponieważ nerw wzrokowy umiera. Zwrócenie wzroku niewidomemu w tym przypadku nie jest już możliwe.

Ważną rolę w występowaniu jaskry ma dziedziczność. Jeśli krewni cierpieli na jaskrę, trzeba być szczególnie czujnym i regularnie badać się u okulisty. Osoby cierpiące na cukrzycę, nadciśnienie i stwardnienie tętnic są bardziej narażone na jaskrę.

Objawy i formy jaskry powodujące konieczność operacyjnego leczenie jaskry

Trzy główne cechy są charakterystyczne dla jaskry: wzrost ciśnienia śródgałkowego, zwężenie pola widzenia, zmiany w nerwie wzrokowym. Okuliści rozróżniają kilka postaci jaskry.

 • Jaskra z otwartym kątem przesączania jest najczęstszą postacią tej choroby, w której kąt przedniej komory jest otwarty, ale odpływ płynu wewnątrzgałkowego jest utrudniony z powodu zaburzeń w układzie naczyniowym i odwadniającym oka.
 • W jaskrze z zamkniętym kątem odpływ płynu wewnątrzgałkowego jest zaburzony z powodu zamknięcia systemu drenażowego oka tęczówką. Ostry atak tej postaci jaskry ma charakterystyczne cechy: znaczny wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego, silny ból w oku i ból głowy.
 • Jaskra może być wrodzona. Przyczyną tej postaci jaskry są wady wrodzone struktury aparatu drenażowego oka. Jeśli są one nieznaczące, wówczas choroba może zostać wykryta nie natychmiast, ale w dzieciństwie lub w okresie dorastania.

Operacyjne leczenie jaskry – rodzaje

Operacyjne leczenie jaskr – sklerektomia

Głęboka sklerektomia jest chirurgiczną interwencją w okulistyce, której celem jest zmniejszenie ciśnienia wewnątrzgałkowego u osób z jaskrą. W zależności od techniki działania wyróżnia się techniki penetrujące i niepenetrujące. W wariancie penetrującym wykonuje się wycięcie płata twardówki w celu utworzenia dodatkowej ścieżki dla wypływu płynu wewnątrzgałkowego.

W leczeniu jaskry otwartego kąta wykonuje się skuteczną, niepenetrującą, głęboką sklerektomię. Taka interwencja chirurgiczna pozwala przywrócić naturalną równowagę płynów w oku. Procedurę można łączyć z implantacją specjalnych kolagenowych drenów, które zapobiegają bliznowaceniu tkanek i zmniejszają efekt działania w przyszłości. Zwiększa efektywność sklerektomii i wykorzystanie lasera i argonu. Operację laserową wykonuje się bez otwierania gałki ocznej.

Zalety chirurgii bez penetracji głębokiej sklerektomii

 • Niewielki uraz tkanki ocznej
 • Możliwość szybkiej rehabilitacji wzrokowej do dwóch dni
 • Brak poważnych powikłań operacyjnych i pooperacyjnych (takich jak: oderwanie naczyniówki, krwotok śródgałkowy, itp.)
 • Operacja ta nie prowokuje rozwoju zaćmy
 • Podczas operacji nie ma głębokiego naruszenia naturalnych mechanizmów wypływu płynu wewnątrzgałkowego
 • Pacjent nie potrzebuje długotrwałego wkraplania kropli i długiego leżenia w łóżku.

W przypadku jaskry z zamkniętym kątem stosuje się zarówno tradycyjne operacje np. irydotomię laserowa, jak i metodę usuwania przezroczystej soczewki z wszczepieniem sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej, (jeśli rozmiar soczewki nie odpowiada wielkości oka). Usunięcie soczewki w czasie, podczas gdy nie ma żadnych zmian organicznych w systemie drenażowym oka, pozwala na uniknięcie choroby, a w obecności zmian na przeniesienie tej postaci jaskry, która jest trudna do leczenia na bardziej korzystny otwarty kąt.

Operacyjne leczenie jaskr – metody laserowe

Laserowe leczenie to unikalne leczenie jaskry. Laser pełni rolę igły laserowej lub noża laserowego, za pomocą, którego można wykonywać operacje na strukturach systemu oka bez otwierania gałki ocznej, to jest bez przecinania ściany oka. Laserowe leczenie jaskry od dawna jest sprawdzone na świecie, jako najbardziej bezbolesna i skuteczna metoda leczenia jaskry. Obecnie najczęściej stosuje się lasery argonowe, diodowe i neodymowe.

Niezależnie od rodzaju zastosowanego lasera, leczenie jaskry ma na celu normalizację wypływu płynu wewnątrzgałkowego z oka, a w rezultacie zmniejszenie ciśnienia śródgałkowego. W tym przypadku leczenie jaskry za pomocą lasera może być wykonywane, jako niezależna metoda leczenia jaskry lub w połączeniu z mikrochirurgiczną operacją przeciwjaskrową.

Korzyści z leczenia laserem jaskry:

 • Przywrócenie odpływu płynu śródgałkowego z oka wzdłuż naturalnych dróg
 • Operacja nie wymaga znieczulenia ogólnego, wykonuje się ją w znieczuleniu miejscowym (wystarczy wkraplanie kropli)
 • Metoda nieinwazyjna, która przyczynia się do niskiego prawdopodobieństwa powikłań

Spośród wszystkich proponowanych rodzajów operacji laserowych najczęściej stosuje się irydotomię laserową i trabekuloplastykę laserową.

Operacyjne leczenie jaskr – iridotomia laserowa

Laserowa irydektomia: powstaje niewielki otwór w obwodowej części tęczówki. Irydektomia powoduje wyrównanie ciśnienia między tylną a przednią komorą oka, otwierając kąt przedniej komory.

Wskazania do irydektomii:

 • Jaskra z wąskim kątem przesączania, pierwotna i wtórna jaskra z zamkniętym kątem przesączania z blokiem źrenicznym
 • Zapobieganie ostrym atakom jaskry w połączeniu oka z pozytywnymi testami stresu
 • Płaska tęczówka.

Iridotomia laserowa wykonywana jest w znieczuleniu miejscowym. Wkraplanie kropli przeciwbólowych prowadzi do znieczulenia oka. Specjalna soczewka jest zamontowana na rogówce, która skupia promieniowanie laserowe na wybranym obszarze tęczówki. Iredektomię można wykonać w dowolnym kwadrancie. Jednak zaleca się wykonywanie kilku iridotomii w przerzedzonych obszarach tęczówki lub naturalnych obniżeniach luki tęczówki w różnych sektorach.

Jak pokazuje doświadczenie, irydektomia laserowa z właściwym użyciem technologii laserowej pozwala na zatrzymanie zwiększonego ciśnienia śródgałkowego w 95-97% przypadków. U niektórych osób nie można uzyskać wyrównania ciśnienia śródgałkowego z powodu wyraźnych zmian organicznych w systemie drenażowym oka. Dlatego irydotomię laserową należy przeprowadzić tak wcześnie, jak to możliwe, przed powstaniem bliznowatych zmian w systemie drenażowym oka.

Operacyjne leczenie jaskr – trabekuloplastyka laserowa

Trabekuloplastyka laserowa jest główną metodą laserowego leczenia jaskry otwartego kąta. Istotą trabekuloplastyki jest efekt promieniowania laserowego na obszarze beleczki w projekcji kanału przesączenia. Istnieje kilka wariantów trabekuloplastyki laserowej, w zależności od rodzaju zastosowanego lasera. Trabekuloplastyka za pomocą pulsacyjnego lasera zapewnia długi i stabilny efekt niedociśnienia.

Powszechne metody leczenia jaskry otwartego kąta laserem o napromienianiu ciągłym, gdy trabekuloplastykę laserową wykonuje się za pomocą lasera miedzianego, kryptonowego lub diodowego. Operacja wykonywana jest w znieczuleniu miejscowym.

Podsumowując, można powiedzieć, że laserowe leczenie jaskry nie ma dziś odpowiedników na świecie. Leczenie jaskry za pomocą lasera z nieskutecznością terapii przeciwnadciśnieniowej wywołanej lekami pozwoliło wielu pacjentom zachować wzrok, uniknąć chirurgicznej operacji przeciwjaskrowej, przywrócić je do pełnego życia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *