Krwiak opłucnej

Krwiak opłucnej – przyczyny, leczenie, objawy, rodzaje, diagnostyka

Krwiak opłucnej jest sytuacją patologiczną, w której następuje nagromadzenie krwi w jamie opłucnej. Może to mieć poważne konsekwencje. Konieczna jest szybka interwencja lekarska, gdy tylko pojawiają się objawy zwiastujące.

PRZYCZYNY POWSTAWANIA KRWIAKA OPŁUCNEJ

Główną przyczyną powstania krwiaka opłucnej jest uraz mechaniczny klatki piersiowej, który uszkadza naczynia krwionośne (złamanie żebra, przerwanie struktury podczas zabiegu chirurgicznegio, biopsja i.t.p.).

Rzadziej krwiak tworzy się w wyniku:

 • stanu zapalnego organizmu;
 • nowotworu (m.in. płuc);
 • chorób tkanki łącznej;
 • niewydolności krężenia.

W JAKI SPOSÓB TWORZY SIĘ KRWIAK OPŁUCNEJ?

Jama opłucnej jest niedużą przestrzenią między błoną trzewną, która chroni płuca oraz błoną ścienną, która od wewnątrz otacza klatkę piersiową, śródpiersie oraz górną część przepony. Prawidłowo w jamie opłucnej jest płyn, ale w małych ilościach (od 5 do 15 mililitrów). Do wytworzenia się krwiaka dochodzi, kiedy w jamie opłucnej zbiera się nadmiar płynu. Dodatkowo wrasta poziom hematokrytu (stosunek objętości erytrocytów do objętości krwi) we krwi obwodowej do co najmniej 50 %.

RODZAJE KRWIAKÓW OPŁUCNEJ

Można rozróżnić kilka rodzajów krwiaka opłucnej w zależności od ilości zebranego płynu w jej wnętrzu:

 • mały krwiak (mniej niż 400 ml);
 • średni krwiak (400 – 1500 ml);
 • duży krwiak (ponad 1500 ml).

KRWIAK OPŁUCNEJ – OBJAWY

W przypadku małego krwiaka opłucnej objawy mogą być zupełnie niewidoczne.

Dopiero w przypadku wypełnienia jamy opłucnej płynem w ilości około litra dolegliwości stają się uciążliwe. Rozrastająca się jama opłucnej uciska bowiem płuca oraz sąsiadujące naczynia.

Do głównych symptomów krwiaka opłucnej można zaliczyć:

 • zaburzenia w oddychaniu, duszność, spowodowane utrudnieniem w prawidłowej pracy płuc;
 • niedotlenienie (ze względu na obniżone natlenienie krwi);
 • uczucie uciskania w obrębie klatki piersiowej;
 • kaszel;
 • kołatanie serca (tachykardia) spowodowane obniżeniem ciśnienia tętniczego krwi;
 • bladość skóry;
 • anemia, czyli niedokrwistość (stwierdzona w czasie np. rutynowych badań);
 • stan ogólnego rozbicia;
 • narastający niepokój;
 • wstrząs krwotoczny (hipowolemiczny) w przypadku gwałtownej, dużej utraty krwi (objawia się obniżeniem ciśnienia krwi, czyli hipotensją, przyspieszonym tętnem, zaburzeniami świadomości, bladością skóry, czy też skąpomoczem); wymagana natychmiastowa pomoc lekarska w szpitalu.

DIAGNOSTYKA W PRZYPADKU PODEJRZENIA KRWIAKA OPŁUCNEJ

Rozpoczynając diagnozę krwiaka opłucnej lekarz przeprowadza szczegółowy wywiad z pacjentem na temat objawów. Następnie w badaniu osłuchowym stwierdza nieprawidłowości. Słyszalny szmer oddechowy oraz stłumiony odgłos opukowy to sygnał do wdrożenia dalszej diagnostyki lub interwencji leczniczej (w zależności od stadium krwiaka)

Zlecane są następujące badania:

 • morfologia krwi obwodowej (ze wskazaniem na OB, CRP, hematokryt);
 • zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej;
 • tomografia komputerowa lub rezonans magnetyczny (w przypadku podejrzenia obrzęku płuc czy sąsiadujących tkanek, a także ropniaka opłucnej);
 • ultrasonografia (czyli USG);
 • torakocenteza (nakłucie jamy opłucnej w celu zbadania hematokrytu).

KRWIAK OPŁUCNEJ – LECZENIE

W przypadku potwierdzenia diagnozy krwiaka opłucnej wdrażanie jest natychmiastowe leczenie objawowe. Podejrzenie występowania krwawienie do jamy opłucnej jest sygnałem do wezwania pogotowia ratunkowego i hospitalizacji pacjenta.

W tej sytuacji wykonywany drenaż opłucnej. Jest to interwencja chirurgiczna, która polega na wprowadzeniu do jamy opłucnej drenu. Dodatkowo jest on podłączony do specjalnego ssaka. Następuje opróżnienie jamy z nagromadzonego płynu. W wyniku tego działania dochodzi do rozprężenia płuc oraz powrotu do prawidłowej wentylacji. Drenu pozostaje w jamie opłucnej do momentu stwierdzenia, że ilość płynu w jamie opłucnej zmniejszyła się do maksymalnie 200 ml w ciągu doby.

W przypadku, gdy zabieg drenowania nie przynosi efektów (utrata krwi więcej niż 400 ml na godzinę w ciągu 2 – 3 godzin, ewentualnie 200 – 300 ml w ciągu 6 godzin) konieczne jest wykonanie torakotomii. Operacja polega na otworzeniu klatki piersiowej w celu odsączenia płynu. Możliwe jest także przeprowadzenie wideotorakoskopii w celu dokładnego obejrzenia wielkości zmian.

Do powyższych interwencji skłania także podejrzenie:

 • tamponady serca,
 • uszkodzenia większych naczyń krwionośnych,
 • powstanie zmiany martwiczej w opłucnej;
 • znaczny przeciek powietrza z oskrzeli.

KRWIAK OPŁUCNEJ – MOŻLIWE POWIKŁANIA

Do głównych powikłań po usunięciu krwiak opłucnej należą:

 • zakażenia bakteryjne lub ropniak opłucnej (z powodu zwiększenia zagrożenia atakiem drobnoustrojów);
 • zwłóknienie opłucnej (zwłaszcza w przypadku zbyt później interwencji lekarskiej); dodatkowo mogą się pojawić trudności w oddychaniu, zaleganie wydzieliny, niedodma, a także postępująca niewydolność pracy prawej komory serca.

ZALECENIA DLA PACJENTÓW PO DRENAŻU KRWIAKA OPŁUCNEJ

Konieczne jest stosowanie odpowiednich ćwiczeń. Ich rozpoczęcie wskazane jest od razu po założeniu drenu. Lekarz , specjalista fizykoterapii lub pielęgniarka pokazują jak właściwie wykonywać oddychanie. Polega na głębokich wdechach i wydechach przy zajmowaniu różnych pozycji ciała. Ćwiczenia te muszą być wykonywane do momentu usunięcia drenu.

Właściwe ich wykonywanie wzmacnia mięśnie oddechowe, poprawia wentylację, zmniejsza prawdopodobieństwo pojawienia się niedodmy oraz powoduje nie zaleganie wydzieliny. Dzięki temu pacjent szybciej wraca do zdrowia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *