Krwiaki wewnątrzczaszkowe

Krwiaki wewnątrzczaszkowe – nadtwardówkowy, podtwardówkowy i inne

Krwiaki wewnątrzczaszkowe należą do powikłań po urazach mózgu. Zwykle mamy z nimi do czynienia po wypadkach samochodowych, upadkach z wysokości itp. krwiak to twór powstający w wyniku gromadzenia się krwi w mózgu. Efektem krwiaka mogą być niedowłady, śpiączka, zaburzenia równowagi, pamięci, kojarzenia jak też zgon. Najczęstsza przyczyną krwiaków są urazy bezwładnościowe.

Krwiaki wewnątrzczaszkowe

Krwiak wewnątrzczaszkowy nazywany bywa tez krwiakiem śródczaszkowym. Powstaje on w ograniczonej okolicy wnętrza czaszki. Przejawem urazu może być ucisk mózgu poprzesz uszkodzenie naczyń krwionośnych. W zależności od tego w jakim obszarze mózgu dochodzi do krwawienia i tworzenia się krwiaka wyróżnia się krwiaki nadtwardówkowe, podtwardówkowe i śródmózgowe.

Krwiaki wewnątrzczaszkowe – krwiak nadtwardówkowy

Krwiak nadtwardówkowy (nadoponowy) jest wylewem krwi do przestrzeni pomiędzy kością czaszki a oponą twardą. Im więcej krwi tym większy ucisk mózgu, a ten stan prowadzi do pęknięcia tętnicy oponowej. Charakterystycznym objawem krwiaka nadtwardówkowego jest tzw. przejaśnienie świadomości, tzn. początkowo chory traci przytomność, następnie odzyskuję ją na kilkadziesiąt minut (a nawet kilka godzin), po czym ponownie mdleje.

Objawem może być też poszerzenie źrenicy, niedowład nerwu okołoruchowego i połowiczny niedowład ciała postępujący w czasie. Ponadto towarzyszą mu nudności i wymioty. Czasem też dochodzi do pęknięcia kości czaszki w okolicy ciemieniowej. Są to wskazania do natychmiastowej operacji, bowiem stan pacjenta zagraża śpiączką. Jeżeli krwiak stwierdzony w badaniach jest niewielki zaleceniem jest odpoczynek, leżenie oraz aplikacja leków zapobiegających narastaniu ciśnienia wewnątrzczaszkowego. Ten rodzaj krwiaka dotyczy co dziesiątego pacjenta po urazie głowy.

Krwiaki wewnątrzczaszkowe – krwiak podtwardówkowy

Krwiak podtwardówkowy (podoponowy) to skutek gromadzenia się krwi żylnej między oponą twardą i oponą pajęczą (pajęczynówką). W wyniku krwiaka może pęknąć żyła w mózgu. Ten typ krwiaka najczęściej występuje wraz z pęknięciem kości czaszki.

Objawy krwiaka są różnorodne, zwykle obejmują ból głowy, zaburzenia mowy, senność, napady padaczkowe. Czasem pacjent traci świadomość. To wskazanie do operacji. Bywa iż objawy mylone są z udarem mózgu.

Krwiaki wewnątrzczaszkowe – krwotok podpajęcyznówkowy

Krwotok ten obejmuje przestrzeń między pajeczynówką a oponą miękką. Objawy są podobne do pęknięcia tętniaka. Należy do nich nagły silny ból w tyle głowy połączony z wymiotami. Dodatkowo diagnozuje się sztywność karku, utraty przytomności i drgawki. Mogą tez wystąpić zaburzenia w ruchu gałek ocznych.

Krwiaki wewnątrzczaszkowe – krwiak śródmózgowy

Krwiak śródmózgowy to krwotoczny udar stanowiący 20% konsekwencji urazów głowy. Krew gromadzi się w mózgowiu, zwłaszcza w podstawi płatów czołowych i skroniowych. W przypadku krwiaka móżdżku stanowi on zagrożenie dla życia gdyż uciska bezpośrednio na pień mózgu powodując jego niedotlenienie. Powikłaniami krwiaka jest nawracające zapalenie opon mózgowych, ropień mózgu oraz padaczka pourazowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *