Choroby mózgu

Choroby mózgu -najczęściej spotykane choroby mózgu

Mózg jest ośrodkowym układem nerwowym. Znajduje się w obrębie czaszki i otoczony jest trzema oponami takimi jak ; opona twarda, opona pośrednia oraz opona miękka. Mózg pełni w organizmie człowieka konkretne funkcje i jest odpowiedzialny za poprane funkcjonowanie układu oddychania, reguluje prace serca, cieśninie tętnicze, temperaturę organizmu, metabolizm, integracje bodźców słuchowych i czuciowych, ośrodek odruchowy wzroku i słuchu i wiele innych. Dysfunkcje mózgu prowadzą do wielu niebezpiecznych, zagrażających życiu chorób. Dlatego bardzo istotne jest podejmowanie wszelkich działań mających na celu ochronę tego niezwykle ważnego narządu.

Do najczęściej spotykanych chorób mózgu zaliczamy:

– udar mózgu,
– choroba alzheimera,
– choroba Parkinsona,
– choroba Huntingtona.

UDAR MÓZGU

Udar mózgu jest to ogniskowe zaburzenie czynności mózgu które może się utrzymywać nawet powyżej 24 godzin. Niestety jego skutkiem może być śmierć spowodowane dysfunkcjami naczyniowymi.

Przyczyny udaru mózgu

Najczęściej udar mózgu wywołany jest gwałtownym zatrzymaniem dopływu krwi do mózgu, ale także może być wywołany niedrożnością tętnicy odpowiadającej za prawidłowy przepływ krwi do danego obszaru mózgu.

Udar niedokrwienny może być spowodowany ogólnym gwałtownym spadkiem przepływu krwi do naczyń i jednoczesnym zwężeniem tętnic mózgowych która spowoduje niedostateczne zaopatrzenie mózgu w tym rejonie.

Krwotok mózgowy jest spowodowany przedostaniem się krwi poza naczynie mózgowe. Jego skutkiem jest niszczenie tkanki przez wynaczynioną krew. Przyczynę takiej sytuacji upatruje się w pęknięciu drobnych tętnic mózgowych w przebiegu ciśnienia tętniczego.

Krwotok podpajęczynówkowy to krwotok do przestrzeni płynowych otaczających mózg. Do najczęstszych przyczyn jego wystąpienia notuje się pękniecie tętniaka.

Objawy udaru mózgu

Do najczęstszych objawów udaru mózgu możemy zaliczyć między innymi:
– dysfunkcje widzenia w jednym lub obu oczach
– dysfunkcje chodzenia z utratą równowagi i zawrotami głowy
– silnego bólu głowy
– niedowład lub porażenia mięśni twarzy lub kończyn dolnych i górnych
– zaburzeń mowy.

Każdy przypadek udaru mózgu różni się od siebie a uzależnione jest to od miejsca uszkodzenia mózgu oraz jego rozległości.

CHOROBA ALZHEIMERA

Jedną z najczęściej występujących chorób XXI wieku dotyczącą choroby mózgu jest choroba Alzheimera.

Przyczyny choroby Alzheimera

Przyczyny choroby Alzhaimera wywołane są zanikiem tkanki mózgowej wywołany odkładaniem się w mózgu substancji białkowej zwanej amyloidem. Co powodują amyloidy? Uniemożliwiają one pracę komórek nerwowych poprzez utrudnianie komunikacji między sobą.

Do czynników zwiększających ryzyko wystąpienia choroby Alzheimera zaliczamy;
– starzenie się,
– uwarunkowania genetyczne,
– zmniejszona aktywność fizyczna i psychiczna wieku starczym,
– urazy głowy,
– hipercholesterolemia,
– nadciśnienie,
– choroby wieńcowe serca,
– palenie,
– otyłość,
– cukrzyca.

Objawy choroby Alzheimera

Choroby mózguDo najczęstszych objawów poprzedzających chorobę Alzheimera możemy zaliczyć między innymi;
– wahania nastroju,
– utrata pamięci,
– utrudnienia w wykonywaniu codziennych czynności,
– trudności z mową,
– trudności z orientacją czasowo – miejscową,
– zmniejszona ocena sytuacji i wiele innych.

Niestety na chwilę obecną nie istnieje lekarstwo umożliwiające wyeliminowanie choroby. Chorzy zażywają leki które mają złagodzić konsekwencje wywołane chorobą Alzhaimera.

CHOROBA PARKINSONA

Choroba Parkinsona jest to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Statystycznie choroba ta częściej dotyka mężczyzn niż kobiet zazwyczaj około 60 roku życia.

Przyczyny choroby Parkinsona

Za główną przyczynę powodującą chorobę Parkinsona uważa się obumieranie komórek nerwowych. W wyniku tego następuje uszkodzenie lub przerwanie systemu wewnątrz mózgowych połączeń komunikacyjnych.

Objawy choroby Parkinsona

Bardzo często pierwsze objawy choroby Parkinsona u osób starszych są nieprawidłowo interpretowane jako np. zmiany reumatologiczne wywołane efektem starzenia. Dlatego konieczna jest konsultacja lekarska.

Do pierwszych objawów zaliczamy;
– spowolnienie ruchowe,
– kłopoty z utrzymaniem równowagi,
– zaburzenia mowy,
– drżenie palców kończyn górnych
– ogólne osłabienie.

CHOROBA HUNTINGTONA

Choroba Huntingtona to choroba dziedziczna. Jej konsekwencją jest obumieranie komórek w poszczególnych częściach mózgu. Dotyczy głównie obumierania w obszarze jądra ogoniastego oraz skorupie a także korze mózgowej.

Przyczyny choroby Huntingtona

Za chorobę Huntingtona odpowiedzialny jest wadliwy gen umiejscowiony na chromosomie 4. W takim przypadku mówimy o genie choroby dominującym co oznacza w praktyce iż dzieci chorego na chorobę Huntingtona maja 50% ryzyka dziedziczenia tej choroby. Ryzyko odziedziczenia choroby jest takie samo dla mężczyzn i kobiet.

Objawy choroby Huntingtona

W interpretacji medycznej choroby Huntingtona wyróżniamy trzy typy:

  • objawy fizykalne takie jak;

– brak kontroli nad ruchami,
– nieporadność ruchowa,

  • objawy emocjonalne;

– depresja,
– nadpobudliwość,

  • zaburzenia poznawcze,

– dysfunkcje pamięciowe,
– niemożność skupienia.

Jak do tej pory nie opracowano skutecznej metody leczenia choroby Huntingtona, nie istnieją także żadne leki które miały by działania umożliwiające złagodzenie objawów tej choroby. Oczywiście lekarze przepisują rożne preparaty które mają złagodzić chociaż niektóre ze stanów powiązanych z tą chorobą ale nie eliminują one ani źródła chorobowego ani samej choroby.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *