padaczka w pracy

Padaczka w pracy – pracownik z padaczką, chorzy na padaczkę w pracy

Padaczka w pracy – padaczka jest sporym ograniczeniem zawodowym. Wielu zawodów i stanowisk nie można zajmować mając stwierdzoną padaczkę. Nie jest to dyskryminacja a sytuacja dyktowana względami bezpieczeństwa. Chodzi zarówno o bezpieczeństwo chorego na padaczkę, jak i jego otoczenia, środowiska pracy. Mimo to padaczka nie jest przeszkodą w karierze zawodowej i podjęciu pracy, czego dowodzą wskaźniki osób aktywnych zawodowo na poziomie 40% w skali Polski.

Padaczka w pracy

Padaczka należy do najczęściej występujących poważnych chorób neurologicznych, choruje na nią aż 1% społeczeństwa, a na świecie żyje z padaczką 50 mln ludzi. Jest powodowana okresowymi zaburzeniami czynności komórek nerwowych w mózgu. Rozróżnia się aż 40 rodzajów napadów padaczkowych, od drgawek po utratę świadomości, a nawet przytomności.

W związku z tym nie w każdej pracy możliwe jest spełnianie się z padaczką, która rodzi ryzyko ataku w każdej chwili. Co więcej atak trudno przewidzieć i mu zapobiec. Mimo przyjmowania leków ataki nie są wcale rzadkie. Sam fakt przyjmowania regularnie leków może wykluczać nas z pełnienia danej funkcji. Brak świadomości otoczenia co do padaczki i ewentualnej pomocy jakiej powinny osoby postronne udzielić paralitykowi sprawia, że padaczka jest wstydliwym problemem zdrowotnym. Strach przed odmową zatrudnienia powoduje, iż sporo osób cierpiących na padaczkę ukrywa diagnozę przed pracodawcą.

Praca w przypadku chorych na padaczkę stanowi nie tylko źródło dochodów, ale również pełni niezwykle ważną rolę jako czynnik zwiększający samoocenę oraz poczucie przynależności do społeczeństwa. Średnia liczba zwolnienia lekarskiego w ciągu roku u chorych osób na padaczkę to zaledwie 19 dni. Takim wskaźnikiem pochwalić się może spora grupa osób chorujących w okresie zimowym na grypę i pochodne.

Padaczka w pracy – brak pracy

Niestety większość osób chorych na padaczkę nie jest aktywnych zawodowo. 24% chorych nigdy nie pracowało. Dlaczego? Często powodem jest brak wiary w swoje możliwości i obarczanie winą choroby. Tymczasem padaczka w wielu pracach nie przeszkadza. Oczywiście zdarza się sporo przykrych sytuacji zwolnienia w wyniku napadu w pracy czy zbyt częstych zwolnień lekarskich z uwagi na stan zdrowia.

Niemal 60 procent dziś nie pracujących chorych deklaruje, że w przyszłości chcą podjąć pracę. Kolejne 12 procent chorych deklaruje chęć podjęcia pracy pod warunkiem, że nie mieliby napadów padaczkowych. To skłania do prób leczenia o wysokiej skuteczności w eliminacji napadów padaczkowych.

Padaczka w pracy – rynek pracy

Duża szansą dla osób chorych na padaczkę jest praca zdalna, w domu, która umożliwia zwolnienie tempa pracy w razie wystąpienia trudności zdrowotnych. Z tej opcji korzysta coraz więcej osób, podobnie jak z kształcenia pozwalającego się rozwijać i podnosić kwalifikacje, będąc konkurencyjnym kandydatem o pracy niezależnie od diagnozy padaczki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *