Badanie dna oka

Badanie dna oka – przebieg ,badania, angiografia dna oka

Badanie dna oka pozwala ocenić kondycje narządu wzroku. Ponadto wynik badania mówi nam wiele o kondycji zdrowia całego organizmu. Wykrycie nieprawidłowości pozwala zahamować rozwój cukrzycy, nadciśnienia czy miażdżycy.

Badanie dna oka

Badanie dna oka to pozwala monitorować zmiany występujące na dnie oka, do których dochodzi w wyniku chorób ogólnoustrojowych. Między innymi zmiany powoduje cukrzyca oraz nadciśnienie tętnicze. Badanie zleca okulista i tez okulista je wykonuje, jest w pełni bezbolesne i nieinwazyjne. Wskazaniami do jego wykonania są choroby naczyniowe oraz neurologiczne.

Także schorzenie okulistyczne są wskazaniem do badania, zwłaszcza ubytki pola widzenia, zaburzenia widzenia barw i nagłe pogorszenie się wzroku. Profilaktycznie badanie należy wykonać co trzy lata po czterdziestce. Gdy jesteśmy obciążeni ryzykiem rodzinnym zachorowania na jaskrę w szczególności winniśmy zadbać o częste badanie dna oka.

Badanie dna oka – przygotowanie i przebieg badania

Do badania nie są potrzebne przygotowania. Źrenice rozszerza się atropiną, ale nie zawsze jest to konieczne. Po zakropieniu oczy występują zaburzenia w widzeniu jak też światłowstręt, spora nadwrażliwość na światło. By badanie dało zamierzone wyniki należy najpierw przeprowadzić wywiad z pacjentem. Pomoże ono w diagnozie.

Wyjątkiem są osoby chore na jaskrę u których się oczu nie kropi. Występują trzy sposoby badania dna oka. Zwykle dno oka ogląda się za pomocą wziernika ocznego wpuszczając do oka snop światła, który przechodzi przez soczewkę i ciało szkliste oraz oświetla dno oka. W ten sposób ocenić można stan siatkówki, naczyń krwionośnych oraz tarczy nerwu wzrokowego.

Badanie pomaga rozpoznać choroby plamki żółtej oraz błony naczyniowej. Okulista dostrzec może też zmiany świadczące o miażdżycy. Poza tym badanie dna można przeprowadzić metodą oftalmoskopii pośredniej przy użyciu soczewki skupiającej o dużej sile. Wówczas okulista kieruje światło na źrenicę i obserwuje odwrócony oraz powiększony obraz dna oka.

Trzecia z metod badania wykorzystującą najnowsze urządzenie jest funduskamer Non-Mydriatic. Metoda ta u większości pacjentów nie wymaga rozszerzania źrenic, wykonuje się bowiem zdjęcie dna oka. Warunkiem jest jednak szerokość źrenicy która nie może być mniejsza niżeli 2,5 milimetra. Zdjęcie jest niekompletne i obejmuje tylko siatkówkę, przez co badanie jest mniej dokładne.

Badanie dna oka – angiografia dna oka

Badaniem uzupełniających jest badanie angiograficzne dna oka. Po podaniu do żyły łokciowej roztworu soli sodowej fluoresceiny wykonuje się kamerą serię zdjęć dna oka. Kontrast pozwala na ocenę sposobu i jakości krążenia w siatkówce. Badanie trwa ok. godziny i ujawnia szereg patologii. W wyniku angiografii potwierdza się diagnozy wcześniejsze lub wyklucza. Dotyczy to zarówno chorób z dziedziny okulistyki jak i innych, w tym choroby nowotworowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *