hiperseksualność

Hiperseksualność (nadmierny popęd seksualny) – przyczyny, uzależnienie

Hiperseksualność – brak popędu seksualnego bywa kłopotem w związku, jednak nadmierny popęd seksualny może zrujnować związek. Hiperseksualność może mieć przyczyny fizjologiczne jak i psychiczne. Zwykle to powikłanie chorobowe np. wynikające z przebiegu choroby Alzheimera lub zaburzeń hormonalnych.

Hiperseksualność

Nadmierny popęd seksualny może prowadzić do zbyt ryzykownych zachowań i winien być leczony. To niestety bardzo częsta przyczyna rozpadu związku jak również dyskomfortu psychicznego. Nie wszyscy seksuolodzy są zgodni co do kwalifikacji nadmiernego popędu seksualnego jako zaburzenia.

Przyznają jednak zgodnie iż w sytuacji kiedy chęć zaspokojenia seksualnego jest silniejsza niżeli czynności życiowe można mówić o zachwianiu równowagi psychicznej i fizycznej organizmu. Seks nie może dominować nad życiem codziennym, zwłaszcza nad potrzebami jedzenia, picia, wypróżniania się, czy spania. W sytuacji kiedy doświadczamy problemu i zauważamy dyskomfort warto udać się do seksuologa po pomoc.

Uzależnienie i hiperseksualność

Nadmierny popęd seksualny nie musi oznaczać uzależnienia od seksu. Diagnozując zaburzenie należy uwzględnić czynniki fizyczne jak i psychiczne, eliminując sukcesywnie kolejne zaburzenia mogące mieć wpływ na pojawienie się hiperseksualności. Warto też zauważyć iż u mężczyzn w wieku 16-25 to norma fizjologiczna. Czasem jednak ten stan wymaga interwencji.

Hiperseksualność – przyczyny

Wśród przyczyn organicznych zaburzających funkcje mózgu i produkcje hormonów najczęściej wymienia się chorobę Alzheimera. Az u 17% pacjentów występuje wzmożony popęd seksualny. Powodem jest brak kontroli nad bodźcami i odruchami. Drugą z przyczyn stanowi autyzm i Zespół Aspergera. Już w okresie dzieciństwa osoby te maja skłonności o autoerotyzmu i wykazują duże zainteresowanie sferą seksu.

W dorosłości wiele osób ze spektrum praktykuje BDSM. Trzecią z przyczyn jest encefalopatia. Niektóre uszkodzenia mózgu powodują zwiększenie popędu seksualnego. Ponadto przyczyna jest hiperadrogenizm – nadmiar męskich hormonów. U kobiet objawia się on także nadmiernym owłosieniem, specyficznym męskim tonem głosu oraz trądzikiem.

Czasem przyczyną hiperseksualności jest przyjmowanie leków jak chociażby antykoncepcji hormonalnej czy sterydów anabolicznych. Preparaty te mogą powodować sztuczny wzrost popędu u kobiet oraz chwilowe zwiększenie libido u mężczyzn. Wzrost ten odnotowuje się także po kokainie, amfetaminie i wielu lekach psychotropowych.

Hiperseksualność – temperament

Czasem nie am się co doszukiwać choroby a zaakceptować swój zwiększony popęd do seksu. Ma na niego wpływ temperament, naturalne cechy żywiołowości, energii życiowej, aktywności i pogody ducha. Jeśli można zaspokoić się seksualnie w bezpieczny sposób nie ma powodu by się leczyć. Hiperseksualność w tym momencie należy traktować jak indywidualna cechę osobowości.

Hiperseksualność – przyczyny psychiczne

Bywa i tak, ze nadmierny popęd seksualny wynika z zaburzeń psychicznych. Jednym z nich jest choroba afektywna dwubiegunowa. Libido zwiększa się wraz z etapem manii i nadpobudliwości. Na ogół w tym czasie wyzbywa się także zahamowań seksualnych, co skłania go do ryzykownych zachowań i eksperymentowania w sferze seksu. Pojawia się także problem kiedy hiperseksualność wynika z zaburzenia osobowości.

Przyczyną podwyższonego libido są problemy emocjonalne, ukryte kompleksy, lęki, brak pewności siebie, które dana osoba stara się zagłuszyć poprzez zatracenie się w doznaniach fizycznych. Może dojść do częstego zmieniania partnerów celem potwierdzenia swej wartości i zwiększenia samooceny.

Takie zachowanie prowadzi do seksoholizmu. Zdarza się też ze stan hiperseksualności wynika z dawnych traum, zwykle doznanych w dzieciństwie. To sposób odreagowania zakazów i tabu jakim był seks w rodzinie. Podobny mechanizm obserwuje się u osób, które w dzieciństwie doznały molestowania seksualnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *