test 4Kscore

Test 4Kscore – wskazania do testu, koszt, na czym polega, test PSA

Test 4Kscore jest badaniem krwi, które pozwala na indywidualną i spersonalizowaną ocenę ryzyka zachorowania na agresywnego raka prostaty. Jeśli chciałbyś z dużym wyprzedzeniem dowiedzieć się, czy jesteś zagrożony rakiem prostaty, ktoś w Twojej rodzinie cierpiał na choroby nowotworowe powinieneś wykonać test 4Kscore. Badanie to pozwala na prognozę zachorowania na agresywnego raka prostaty nawet z dwudziestoletnim wyprzedzeniem. Jest to jedyne badanie krwi, które bardzo dokładnie identyfikuje ryzyko pojawienia się raka prostaty.

Test PSA

Stosowany od dawna test PSA, który mierzy we krwi poziomu antygenu (Prostate Specific Antygen), nie jest w pełni wiarygodny – rak prostaty może się rozwijać nawet u mężczyzn z prawidłowym poziomem tego antygenu. Czasami jednak wynik tego badania nie jest jednoznaczny. Często taka biopsja okazuje się niepotrzebna, ponieważ nawet przy dużej ilości nakłuć nie udaje się wykryć guza złośliwego. Wielu ekspertów w dziedzinie diagnostyki raka prostaty szacuje, że w przyszłości badanie PSA zostanie już na stałe zastąpione testem 4Kscore.

Wskazania do testu

Kto powinien wykonać badanie 4Kscore? Badanie powinien wykonać każdy zdrowy mężczyzna, u którego wcześniej nie zdiagnozowano raka prostaty. Na takie badanie powinien się wybrać każdy pacjent z obciążeniem genetycznym. Jeśli w rodzinie pojawiły się przypadki zachorowania na agresywnego raka taki pacjent powinien zgłosić się i przebadać w kierunku raka prostaty.

Zaletą badania 4KScore jest to, że pozwala określić, w jakim momencie należy wkroczyć z agresywnym leczeniem u mężczyzn z wykrytym już rakiem prostaty. Nowotwór ten często postępuje stopniowo i nie wymaga natychmiastowego wykonania operacji usunięcia guza lub radioterapii, tym bardziej, że metody te mogą powodować powikłania: nietrzymanie moczu i zaburzenia erekcji. Test pozwala pacjentom na uniknięcie biopsji prostaty, która wiąże się z ryzykiem sepsy.

Na czym to polega test 4Kscore

Test 4KScore polega na badaniu poziomu czterech kalikrein w osoczu krwi. Wykorzystywanych, jako markery nowotworowe w diagnostyce i leczeniu raka prostaty. Biomarkery wykorzystywane w teście 4Kscore są oparte na badaniach prowadzonych przez ponad 10 lat przez Memorial Sloan Kettering Cancer Center oraz znaczące ośrodki badawcze w Europie, którymi objęto ponad 10.000 Mężczyzn z Europy i USA.

Udowodniono, że test pozwala na określenie rzeczywistego ryzyka wystąpienia raka prostaty u pacjenta biorąc pod uwagę patomechanizm raka oraz niezadawalające wyniki kliniczne na przestrzeni 20 lat i wykazuje wysoką czułość i wysoką negatywną wartość predykcyjną dla agresywnego raka prostaty.

Koszt badania

Na dzień dzisiejszy koszt badania jest dość wysoki. Zabieg nie jest refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jeśli pacjent chce wykonać taki test musi na własną rękę zgłosić się do kliniki, w której jest on przeprowadzany.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *