Echokardiografia obciążeniowa

Echokardiografia obciążeniowa – wysiłkowe badanie STRES ECHO

Echokardiografia obciążeniowa, inaczej STRES ECHO stosuje się w diagnostyce chorób układu naczyniowo-serowego. Badanie to potrafi wykryć chorobę wieńcową, jak też wady zastawek. Istotą badania jest określenie czy u badanego pacjenta dochodzi do niedokrwienia mięśnia sercowego.

Echokardiografia obciążeniowa

Stres echo łączy dwie metody diagnostyki serca. Po pierwsze elektrokardiografię wysiłkową (próby wysiłkowej EKG) i badanie echokardiograficzne (echa serca). Polega na wykorzystaniu testów pobudzających kurczliwość i/lub wywołujących kontrolowane niedotlenienie mięśnia sercowego.

Aktualnie wyodrębnia się 3 warianty echokardiografii obciążeniowej – wysiłkową (wysiłek fizyczny np. na bieżni podczas badania); farmakologiczną (aplikacja leków wymuszających zapotrzebowanie na tlen), przezprzełykową (stymulacja serca przy pomocy elektrody przezprzełykowej).

Echokardiografia obciążeniowa – po co takie badanie?

Badanie pokazuje czy występuje niedokrwienie w okolicy mięśnia sercowego i jeśli tak to jak jest rozległe. To ważna wiedza w kontekście diagnostyki chorób serca. Dodatkowo u osób po przebytym zawale można dzięki badaniu ocenić żywotność wybranych obszarów mięśnia sercowego. Zaś u pacjentów po angioplastyce ocenia się ile czasu zajmie przywrócenie funkcji skurczowej serca.

Echokardiograficzny test obciążeniowy pozwala także zakwalifikować pacjenta do koronografii. Wskazaniem do wykonania badania jest podejrzenie choroby wieńcowej jak też nieprawidłowe wyniki EKG. wykonuje się je też gdy pozostałe badania dają wyniki niejednoznaczne. Przeciwwskazaniem do badania jest nadwrażliwość na podawany lek bądź też schorzenie związane ze zwężeniem drogi odpływu z lewej komory serca, migotanie przedsionków, ostra faza zawału czy wstrząs septyczny.

Echokardiografia obciążeniowa – stres echo – wysiłkowe

Najczęściej przeprowadza się badanie wysiłkowe z użyciem bieżni lub cykloergometru rowerowego. Obraz echokardiograficzny rejestruje się przed wysiłkiem, w spoczynku, na szczycie wysiłku oraz 5-10 min po zakończeniu wysiłku. Dzięki temu wyniki dają pole do analiz i są precyzyjne, nie mylą się.

W przypadku farmakologii podaje się pacjentowi dobutaminę lub adenozynę by przyspieszyć akcje serca i zwiększyć jego kurczliwość. Najpopularniejszym tego rodzaju badaniem jest próba dobutaminowa. Podczas badania pacjentowi stopniowo, coraz większymi dawkami, podaje się dożylnie lek, a następnie monitoruje pracę serca przy zmieniającym się jego obciążeniu. To badanie trwa około 30 minut i jest stosowane u osób które z różnych przyczyn nie mogą wykonać wysiłku fizycznego.

Echokardiografia obciążeniowa – przezprzełykowa

Stymulacja przezprzełykowa wykonywana jest w znieczuleniu tylnej ściany gardła oraz jamy ustnej. Elektroda jest połykana przez pacjenta i przesuwana do przodu na głębokość około 32-38 cm. Zostaje ona połączona z aparatem do elektrokardiografii (EKG) i zewnętrznym stymulatorem serca.

Stymulacja trwa kilka minut prądem o napięciu 8-25 V i natężeniu 15-25 mA. Podczas stymulacji można odczuć pieczenie za mostkiem i w przełyku. To badanie to ostateczność, bowiem tolerancja bólu jest rzadka.

Echokardiografia obciążeniowa – ewentualne powikłania

Badanie stres echo może mieć powikłania. Wówczas przerywa się test. Najczęściej dochodzi do parestezji, nudności oraz duszności. Może też wystąpić drżenie, ból głowy i kołatanie serca.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *