eWUŚ

eWUŚ – bezrobotny rodzic, nieubezpieczeni rodzice, leczenie

eWUŚ – warto znać prawa dzieci do leczenia. System eWUŚ powstał między innymi do weryfikacji tych uprawnień. Wszystkie dzieci do 18 roku życia będące obywatelami Polski, mają prawo do bezpłatnego leczenia pod warunkiem, iż się je zgłosi do ubezpieczenia. Warunek ten wcale nie jest tak prosty, na jaki wygląda.

System eWUŚ

W systemie eWUŚ widnieją dane wraz z uprawnieniami dzieci zgłoszonych do ubezpieczenia. Obowiązek zgłoszenia spoczywa na rodzicach i jest obowiązkiem ustawowym. Nowo narodzone dziecko należy zgłosić do ubezpieczenia w terminie 7 dni od daty porodu. Dokonać tego można osobiście lub poprzez pracodawcę. W przypadku, kiedy rodzic pracuje na umowę o pracę lub zlecenie i pracodawca odprowadza składki zdrowotne za niego, wtedy obowiązkiem rodzica jest wypełnienie odpowiedniego druku i przekazanie go pracodawcy.

Pracodawca dokona zgłoszenie w ZUS. Samodzielne zgłoszenie dziecka w ZUS obowiązuje przedsiębiorców, którzy zobowiązani są wypisać i przesłać do ZUS druków ZUS ZCNA. Samodzielnego zgłoszenia dokonują również rolnicy w ramach ubezpieczenia KRUS.

Bezrobotny rodzic

Rodzic bezrobotny iż głoszony do ubezpieczenia w powiatowym urzędzie pracy również może i powinien zgłosić dziecko do ubezpieczenia za pośrednictwem PUP. Warto podkreślić, iż zgłoszenia dokonuje się tylko w jednym miejscu przez jednego rodzica. Jeśli rodzic pracuje u wielu pracodawców, dokonuje zgłoszenia tylko u jednego. Z tytułu ubezpieczenia członka rodziny nie ponosi żadnych kosztów, tym bardziej z tytułu dokonania zgłoszenia.

Nieubezpieczeni rodzice

Jeżeli rodzice nie posiadają tytułu ubezpieczenia, wówczas za leczenie dzieci koszty ponosi budżet państwa. Organem zobowiązanym do przyjęcia zgłoszenia do ubezpieczenia jest ośrodek pomocy społecznej. Pamiętać należy iż jest to sytuacja ostateczna, OPS może odmówić ubezpieczenia dziecka jeśli rodzice mogą się zarejestrować w PUP i zyskać ubezpieczenie oraz możliwość ubezpieczenia dziecka z tytułu bezrobocia.

Także w sytuacji osiągania dochodów „na czarno” OPS może odmówić ubezpieczenia dziecka nakazując uiszczenie właściwych opłat na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu pracy. Kolejną możliwością ubezpieczenia dziecka są dziadkowie, którzy mogą ubezpieczyć wnuka, wnuczkę na takich samych zasadach jak rodzice. Co więcej ta opcja jest dostępna także przy rencie, emeryturze, a także świadczeniu pielęgnacyjnym z tytułu opieki nad niesamodzielną osobą niepełnosprawną.

Zmiana pracy a ubezpieczenie

Zmieniając pracę każdorazowo należy pamiętać o zgłoszeniu członków rodziny do ubezpieczenia. Często o te możliwość należy upomnieć się we własnym zakresie. My sami jako pracownicy jesteśmy ubezpieczeni z automatu, co tyczy się również własnej działalności gospodarczej.

Brak zgłoszenia a leczenie

Według obowiązującego prawa lekarz, szpital, czy laboratorium nie mogą odmówić leczenia dziecka, legitymującego się polskim obywatelstwem, numerem PESEL, nawet kiedy dane dziecka nie widnieją w eWUŚ. Winna to być jednak sytuacja wyjątkowa, zwłaszcza w przypadku zachorowania, zagrożenia życia i zdrowia dziecka, bowiem rodzice mają obowiązek zadbać oz głoszenie dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *