Leczenie uzależnień prywatnie czy państwowo?

Leczenie odwykowe osoby uzależnionej od substancji chemicznych jest trudne i wymaga radykalnej zmiany w życiu. Pobyt w ośrodku odwykowym powinien być czasem spędzonym produktywnie i zakończyć się sukcesem terapeutycznym. Dlatego pojawia się pytanie, z jakiego rodzaju pomocy skorzystać. Lepsze jest leczenie uzależnień prywatnie czy państwowo? Sprawdź!

Kiedy wskazane jest zamknięte leczenie odwykowe?

Decyzja o skorzystaniu z pomocy ośrodka nie jest łatwa. Jednak tylko wielodyscyplinarne, indywidualne leczenie w odizolowaniu od codziennego środowiska, przynosi efekty. Konieczne jest usunięcie osoby uzależnionej z jej rutyny, aby uniknąć wpływów, które prowadzą ją do częstego spożywania toksycznej substancji.

Dlatego skorzystanie z odwyku jest wyjściem dla osób, które znajdują się w bardziej zaawansowanym stadium uzależnienia od alkoholu, leków czy narkotyków. Niestety nierzadko zdarza się, że zwykłe usunięcie substancji chemicznej w warunkach domowych nie jest skuteczne w walce z nałogiem nawet w początkowym stadium. Dlatego niektóre osoby szybko się poddają i wracają do nałogu. Zatem leczenie odwykowe w zamkniętym ośrodku wskazane jest dla każdego, kto chce zerwać z nałogiem i profesjonalnie zadbać o swój powrót do zdrowia.

[obraz_1]

Leczenie uzależnień w Warszawie – prywatnie czy państwowo?

Decyzja o skorzystaniu z profesjonalnej pomocy jest pierwszym i najważniejszym krokiem na drodze do wyjścia z nałogu. Następnie pojawia się dylemat: co wybrać? Wystarczy państwowy ośrodek czy konieczne jest prywatne leczenie odwykowe? Warszawa dysponuje zarówno placówkami płatnymi, jak i refundowanymi. Jednak przed podjęciem decyzji warto poznać szczegóły obu rozwiązań.

Kto może iść na leczenie uzależnień?

Z leczenia uzależnień mogą korzystać osoby uzależnione oraz współuzależnione, czyli małżonkowie oraz dzieci, które zamieszkują we wspólnym gospodarstwie domowym.

Czy leczenie uzależnień jest refundowane?

Wszystko zależy od rodzaju wybranego ośrodka. W przypadku państwowego leczenia uzależnień w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia jest ono bezpłatne bez względu na to, czy pacjent jest ubezpieczony, czy nie. Należy jednak pamiętać, że darmowe jest jedynie leczenie uzależnienia, a nie wszelka dodatkowa pomoc medyczna, czyli np. konsultacje u innego lekarza specjalisty (laryngologa, okulisty). Natomiast w przypadku prywatnego ośrodka za leczenie trzeba zapłacić. Jednak koszt uwzględnia nie tylko terapię, ale także pobyt w placówce oraz każdą inną formę opieki.

Ile trzeba czekać na prywatne leczenie uzależnień?

Tu tkwi jedna z największych różnic w leczeniu odwykowym. W Warszawie na refundowaną terapię trzeba czekać nawet 2 lata. Natomiast w ośrodku prywatnym czas oczekiwania jest krótszy. W niektórych przypadkach, gdy placówka dysponuje wolnym miejscem, pacjent może zostać przyjęty na leczenie uzależnień bardzo szybko.

Gdzie jest lepszy standard opieki leczenia odwykowego?

Wsparcie w ramach NFZ jest najczęściej krytykowane za mało zindywidualizowane podejście do pacjenta. Prywatne ośrodki leczenia uzależnień zatrudniają multidyscyplinarne zespoły specjalistów, którzy obejmują uzależnionego opieką psychologiczną oraz medyczną. Realizowane są także dodatkowe zajęcia, które mają na celu przygotowanie pacjenta do życia po wyjściu z ośrodka. Warto zapoznać się ze szczegółowym programem danej placówki, zanim podejmie się w niej terapię.

Leczenie państwowe jest dobrym rozwiązaniem dla osób, które nie mogą pozwolić sobie na niezaplanowane wydatki. Natomiast, jeśli opłata nie jest problemem, lepiej zdecydować się na prywatny ośrodek leczenia uzależnień.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *