pozytywne myślenie

Pozytywne myślenie – kreowanie przyszłości, jakość myśli magnetycznych

Pozytywne myślenie ma swój potencjał i wielką moc, jednak nie wystarczy samo w sobie, trzeba umieć je wykorzystać zna swoja korzyść. Bycie optymistą ułatwia życie, sprawia iż jesteśmy bardziej pogodni, towarzyscy, zdrowsi.

Pozytywne myślenie

Nastawienie do życia, a zwłaszcza do ludzi cechuje nas samych nie tylko kształtując własne poczucie wartości i samoocenę, ale również sprawia jak inni nas oceniają i postrzegają, czy jesteśmy dobrymi partnerami dal innych w biznesie, towarzystwie, rodzinie, czy raczej większość osób od nas stroni i ogranicza kontakt do minimum.

Pozytywna energia się udziela, stąd też osoby o pozytywnym nastawieniu szybko i łatwo znajdują towarzystwo. Myśl jest falą energii i jak każda energia może niszczyć i budować. Każda myśl wibruje z określoną częstotliwością, która przyciąga do siebie podobną częstotliwość. Myśli generują emocje jakie rozprzestrzeniają się wokół nas i albo do nas przyciągają innych albo ich odpychają, co często dzieje się bez udziału naszej świadomości.

Magnetyczne myślenie

Poza ludźmi przyciągamy także zjawiska i wydarzenia. Dlatego też mając czarne myśli zwykle się one ziszczają. Każdego dnia tworzymy swoją rzeczywistość za pomocą myśli, emocji, pragnień, przekonań, wyobrażeń i oczekiwań. Tym samym wiele zależy od nas, naszego nastawienia, energii jaką gromadzimy wewnątrz siebie. Ma to wpływ również na nasz stan zdrowia. Wierząc w uzdrowienie szybciej wychodzimy z choroby a cierpiąc na choroby śmiertelne i nieuleczalne nie pogarszamy swego stanu gdy myślimy pozytywnie. Nie tylko psycholodzy zauważają, jak wielką wagę mają myśli i wypowiadane słowa oraz emocje towarzyszące tym słowom, ale także fizycy kwantowi dowodzą swymi badaniami teorii przyciągania myśli.

Kreowanie przyszłości

Poprzez stosowne nastawienie i myśli jesteśmy w stanie kreować przyszłość przyciągając do siebie to, czego pragniemy. Oczywiście na przyszłość wpływa o wiele więcej czynników, jest ona zbyt złożona, aby wyłącznie myślą ją kontrolować. Chcąc mieć wpływ na swoje życie winniśmy świadomie podchodzić do procesów myślowych. Podstawą jest właśnie pozytywne myślenie bez względu na sytuację.

Nie można jednak mylić go z irracjonalnością i lekkomyślnością. Chodzi o to by nie przejmować pesymizmu od osób, które emitują negatywną energię. Myśląc pozytywnie odbijamy zło od siebie. Korzystnym zjawiskiem jest mówienie i myślenie o pragnieniach, nie podgrzewając emocji związanych z unikaniem tego, czego nie chcielibyśmy w życiu doświadczyć.

Jakość myśli

Myśli wprawiają nas w dobry lub zły humor. Konsekwencja samopoczucia jest działanie i energia, którą zły nastrój niszczy w zarodku. Chcą być kreatywnym trzeba być szczęśliwym. Rzeczywistość jest dla nas taka, w jaką wierzymy, bowiem oceniamy świat wedle własnego doświadczenia. Zmiana myślenia może zmienić doświadczenia, a te przyczynią się do pozytywnej i konstruktywnej myśli o przyszłości. To klucz do sukcesu życiowego, satysfakcji i wolności.

Wzmacniamy to, na czym się skupiamy, ponieważ energia podąża za naszą uwagą, dlatego aby wyjść z kręgu negatywnego myślenia nie plotkuj, nie analizuj, zadbaj o sen i staraj się być optymistą jak najczęściej, również wobec pesymistycznych przekonań innych. Kontroluj swoją negatywną ocenę i ogranicz negatywne myśli, scenariusze, w razie potrzeby zmień otoczenie na bardziej pozytywne, również towarzystwo. Pokoloruj swe życie barwami natury i dziel się pozytywną energią z innymi. To ważne szczególnie w ciąży, gdy odpowiadasz za rozwój drugiego człowieka w swoim łonie. Istotne są myśli i słowa wypowiadane przez matkę do dziecka oraz jej wyobrażenia. Wszystko to jest wibracją energetyczną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *