Powikłania śródporodowe

Powikłania śródporodowe – czy mogą się zdarzyć?

Powikłania śródporodowe niestety mogą się zdarzyć przy każdym porodzie. Nie każdy poród jest łatwy oraz błyskawiczny: przy każdym porodzie mogą zdarzyć się komplikacje, takie jak brak postępu porodu, poród pośladkowy, pojawienie się zielonych wód embrionalnych.

Poród – okres zakończenia ciąży

Porodem często określa się okres przechodzenia dziecka z życia wewnątrzmacicznego, do życia odrębnego oraz indywidualnego. Podczas porodu występuje cykl mechanizmów, dzięki którym rodzi się dziecko (i płyn owodniowy oraz łożysko). Poród winien wystąpić, kiedy dziecko osiąga wiek 38 tygodni oraz jest w pełni gotowe do życia pozamacicznego. Czas tenże dziecko osiąga blisko 40-ego tygodnia ciąży (liczonego od pierwszego dnia ostatniej menstruacji). Są jednakże dopuszczalne rozbieżności w czasie wystąpienia porodu. Może on wystąpić zarówno 14 dni przed, jak również 14 dni po planowanej dacie. Wynika z owego, iż poród o czasie może wystąpić także w 38, jak również w 42 tygodniu ciąży. Poród odbywa się przeważnie drogami naturalnymi. Znaczy to, iż dziecko wydobywa się na świat przez kanał rozrodczy. Są jednakże opcjonalne sposoby zakończenia ciąży. Jednym spośród nich jest cesarskie cięcie, więc wydobycie dziecka przez rozcięcie powłok brzusznych wraz z macicą.

Ryzyka w okresie porodu

Chociaż w dzisiejszych czasach panie mogą nieraz dobrać czy wolą rodzić siłami natury, lub z pomocą zabiegu operacyjnego, to jednakże ostateczna decyzja musi zależeć od specjalisty położnika. Cesarskie cięcie to zabieg operacyjny, jaki tak jak pozostałe zabiegi operacyjne, winno się robić tylko w trudnych wypadkach, żeby ratować życie oraz zdrowie mamy i dziecka. Natura wie co robi oraz dlatego poród naturalny to najdoskonalsze rozwiązanie, ponieważ kobieta została do niego dostosowana, natomiast dziecko uzyskuje podczas takiego rozwiązania wytrzymałości.

Oto kilka kiedy cersarskie cięcie może zmienić poród naturalny: odklejanie łożyska od macicy, krwotoki, wypadnięcie pępowiny, zatrucie, nieodpowiednia pozycja dziecka, wysokie ciśnienie krwi mamy, zatrzymanie akcji serca, odejście wód embrionalnych dawno temu. Odklejenie się łożyska od macicy to dosyć złożony wypadek, jaki skutkuje ogromnym krwotokiem, i chociażby wypadnięciem pępowiny. Odpowiednia pozycja dziecka do wyjścia to główkowa, opcjonalnie pośladkowa, w wypadku pozycji brzusznej bądź innej pozycję charakteryzuje się jako niewłaściwą oraz w celu ratowania dziecka zamiast siłami natury mama rodzi z pomocą zabiegu operacyjnego.

Wycieńczenie porodowe u dziecka

Poród trwa zazwyczaj parę godzin, co wiąże się z wielkim wysiłkiem nie jedynie po stronie mamy, lecz również dziecka. Kiedy szyjka macicy nie otwiera się właściwie w dużym odstępie czasu, może dojść do wycieńczenia porodowego u dziecka. Okazuje się ono wahaniami częstotliwości akcji serca i zmianami w składzie roztworu owodniowego. W takich sytuacjach przyspiesza się poród, podając oksytocynę, potrzebne może być zastosowanie kleszczy próżnociągu bądź zrobienie cesarskiego cięcia.

Jakie kłopoty mogą nastąpić w okresie porodu?

Najpopularniejszymi komplikacjami które mogą nastąpić podczas porodu naturalnego są zwykle gwałtowny spadek tętna dziecka, co może wywołać niedotlenienie dziecka i zmniejszona czynność skurczowa macicy. Wywołuje to, iż poród niespodziewanie jest przerwany oraz nie można doprowadzić go do końca. Często owego rodzaju zakłócenia są u pań z anemią. Ich macica jest wówczas odporna na oksytocynę co zakłóca czynność skurczową.

Niedotlenienie płodu – kiedy występuje?

U jednego dziecka na tysiąc występuje niedotlenienie porodowe wywołane pomiędzy innymi zbyt długim porodem, wypadnięciem pępowiny, owinięciem pępowiny dookoła szyi. Jest ono niezwykle groźne, może przyczynić się u dziecka do wystąpienia dolegliwości neurologicznych jak: ADHD, epilepsja, autyzm, porażenie mózgowe i chociażby śmierć. Kiepskie ułożenie głowy małego w kanale rozrodczym, także może wywołać wystąpienie zagrożenia porodowego. Kiedy u mamy nastąpi kłopot z sercem oraz będzie uniemożliwione parcie specjalista musi przedsięwziąć wszystkie środki żeby spowodować akcję porodową do końca. Kłopoty jakie wystąpią w okresie porodu naturalnego mogą być rozwiązane poprzez specjalistę za pomocą aparatu medycznego. Zastosowanie ich w okresie porodu jest teraz jednakże niezwykle niewielkie, ponieważ tylko 1 do 3%. Obecnie dla bezpieczeństwa w razie wystąpienia jakichś powikłań wykorzystuje się cięcie cesarskie.

Niedotlenienie maluchów występuje dość niejednokrotnie, ponieważ w częstotliwości u jednego dziecka na tysiąc porodów. Jest ono niezwykle groźne, gdyż wywołuje naruszenia ośrodkowego układu nerwowego dziecka, i chociażby może spowodować do śmierci dziecka. Dzieci, u jakich dochodzi do niedotlenienia podczas porodu oraz przeżyją poród, chorują na dolegliwości neurologiczne. Dolegliwości, takie jak epilepsja, nadpobudliwość ruchowa, ADHD, autyzm, porażenie mózgowe. Dostępne są techniki badawcze, jakie pozwolą na rozpoznanie zagrożenia niedotlenienia płodu. Są to ultrasonografia – USG w ciąży lub kardiotokografia – KTG płodu. Jednakże zdarza się, iż do niedotlenienia dochodzi podczas porodu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *