Stymulacja owulacji

Stymulacja owulacji – Na czym polega stymulacja owulacji?

Stymulacja owulacji to odmiennie stymulacja jajeczkowania, jaka ma sprawić zajście w ciążę. Farmakologiczna stymulacja owulacji jest często wykorzystywana u pań mających akurat kłopoty z płodnością. Jej podstawowym zamysłem jest wywołanie dojrzewania wielu komórek jajowych, natomiast w jego efekcie – wystąpienia jajeczkowania u kobiet ze schorzeniami owego mechanizmu. W okresie kuracji wywoływany jest rozwój wielu pęcherzyków Graffa w jajnikach, dzięki którym otrzymuje się znacznie więcej komórek jajowych aniżeli podczas indywidualnego cyklu miesiączkowego. Po wykorzystaniu kuracji dojrzewa zazwyczaj od pięciu do dziesięciu komórek jajowych zamiast jednej jak w wypadku zwykłego cyklu menstruacyjnego kobiety.

Jak stymuluje się owulację?

Stymulację owulacji zaczyna się zazwyczaj na starcie cyklu miesiączkowego. W trakcie leczenia niezbędne są badania USG (3-5 razy) co najmniej w jednym cyklu miesiączkowym. Zamysłem badań USG jest otrzymanie danych: o liczbie oraz wielkości pęcherzyków w jajniku, ustaleniu szybkości wzrostu pęcherzyków, czasie owulacji. Środki wykorzystywane w stymulacji owulacji i sposoby prowadzenia stymulacji jajników zależą od typu kłopotu z owulacją. Cytrynian klomifenu wykorzystywany jest przy schorzeniach owulacji. Ma za zadanie doprowadzić do owulacji. Cytrynian klomifenu jest w formie relatywnie niedrogich doustnych pastylek. Leczenie cytrynianem klomifenu zaczyna się pomiędzy 2 i 5 dniem cyklu miesiączkowego oraz stosuje się zazwyczaj poprzez 5 dni. Niezbędne jest kontrolne badanie USG blisko 10-12 dnia cyklu miesiączkowego. Cytrynianu klomifenu nie wolno stosować dłużej aniżeli poprzez 6 cykli miesiączkowych.

Sposoby wykonywania stymulacji jajników

Hormonoterapia może być wykonywana na dwa rodzaje – we współzależności od podstawy bezpłodności oraz zaleceń leczniczych. Hormony wstrzykuje się podskórnie. Zastrzyki może robić sobie sama pacjentka bądź pomaga jej w tymże partner. Pierwszy sposób wykonywania stymulacji owulacji, tzw. protokół krótki, polega na stosowaniu od pierwszego dnia cyklu zastrzyków zawierających agonistę hormonu gonadolibertyny.

Wywołuje to zatrzymanie produkowania hormonów poprzez przysadkę mózgową oraz zmniejszenie stężenia estradiolu oraz progesteronu we krwi. Od trzeciego dnia cyklu podaje się także gonadotropiny, jakie wywołują wzrost komórek jajowych. Gdy jajeczka uzyskają odpowiednią wielkość, jednokrotnie podaje się gonadotropinę kosmówkową, co kończy czas owulacji. Wielkość komórek jajowych i poziom hormonów we krwi w okresie hormonoterapii są kontrolowane poprzez specjalistę. Wielkość pęcherzyków Graffa z komórkami jajowymi określa się podczas przezpochwowej echografii, natomiast poziom hormonów oznacza się we krwi pacjentki.

Leczenie Gonadotropinami

Inną możliwość stymulacji jajeczkowania zapewniają gonadotropiny np. Gonal F, Puregon, Fostimon, Menopur, Bravelle. Niestety indukcja hormonalna jest zdecydowanie droższa od sztucznej aktywacji klomifenem. Przeważnie stosuje się 75-150 jednostek środka w 6, 8 i 10 dniu cyklu. Stosowanie gonadotropin winno rozpocząć się od niewielkiej ilości. Opcjonalnie można ją potem sukcesywnie podnosić we współzależności od reakcji organizmu na środek.

Podczas stosowania hormonów należy kontrolować cykl za pomocą badania ultrasonograficznego i dokonać analizy stężenia estradiolu w surowicy jako przejawu odpowiedniej pracy pęcherzyka. Owulacja pojawia się u blisko 85% pacjentek, natomiast do zapłodnienia dochodzi u blisko 40% pań stosujących tenże typ stymulacji. Przy stosowaniu gonadotropin jest podwyższone zagrożenie wzrostu ogromnej ilości pęcherzyków, natomiast co za tymże idzie wystąpienia zespołu hiperstymulacyjnego bądź ciąży mnogiej.

Obserwowanie owulacji – na czym polega oraz co jest jego zamiarem?

Obserwowanie cyklu ma na celu ustalenie odpowiedniego dnia na próbę poczęcia dziecka, podczas którego nadzieje na zapłodnienie będą największe. Cykle comiesięczne pań niestety mogą być zmienne, co skutkuje tymże, iż właściwe cykle mogą występować na przemian z niewłaściwymi. Więc pojedyncze zbadanie jego procesu nie może stanowić bazy do jednoznacznej weryfikacji poprawności wszystkich cyklów. Żeby więc otrzymać gwarancję w sprawie częstotliwości normalnych cyklów, należy poddać się kontrolowaniu owulacji w paru następnych cyklach. Gdy schorzenia pojawią się kilkukrotnie, wtedy można uznać schorzenia miesiączkowania jako możliwą podstawę bezpłodności.

Rola USG w cyklu stymulowanym

Cykl stymulowany to cykl owulacyjny, w jakim stosowane są ponadto środki indukujące jajeczkowanie (cytrynian klomifenu bądź gonadotropiny) wykorzystywane w celu pobudzenia do wzrastania paru pęcherzyków jajnikowych. W odróżnieniu od cykli monofolikularnych stymulacja wzrastania paru pęcherzyków jajnikowych wiąże się z większym prawdopodobieństwem naturalnego zajścia w ciążę, lecz także ze znacznym podwyższeniem ryzyka ciąż wielopłodowych. W Polsce stymulacja jajeczkowania nie jest polecana w celu leczenia bezpłodności. Należy zaznaczyć, iż właśnie stymulacja jajeczkowania, wykorzystywana nierozważnie w celu leczenia bezpłodności idiopatycznej, jest podstawowym elementem zagrożenia ciąż bliźniaczych i wielopłodowych wyższego rzędu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *