Porażenie prądem

Porażenie prądem – Postępowanie przy porażeniu prądem

Porażenie prądem elektrycznym to sytuacja, do jakiej dochodzi z powodu swej nieroztropności, lecz także w efekcie niewłaściwie zbudowanych domowych urządzeń elektrycznych czy niewłaściwego posługiwania się nimi itp. Warunkach mieszkaniowych porażenie prądem nie przynosi ze sobą przykrzejszych konsekwencji, natomiast sam pokrzywdzony nie odnosi większych uszkodzeń.

Porażenie prądem to przeważnie konsekwencja braku uwagi. A że dziecko z natury rozsądne nie jest, to my musimy myśleć za nie oraz być przewidująca. Dużo wypadków porażeń dzieci mogliby zapobiec, gdyby dorośli w porę wykorzystali właściwe zabezpieczenia w domu.

Porażenie prądem – przyczyny

Do porażenia prądem elektrycznym dochodzi przeważnie wskutek nieodpowiedniego posługiwania się elektrycznym aparatem gospodarstwa domowego, np. dotykania mokrymi rękoma podłączonego do sieci sprzętu lub suszenia włosów suszarką podczas kąpieli. Porażenie prądem może stanowić także skutkiem wad strukturalnych domowych narzędzi elektrycznych (np. zniszczenia kabla sieciowego lub zniszczonej wtyczki). Odmienną, rzadszą podstawą porażenia prądem jest kontakt z liniami wysokiego napięcia.

Symptomy porażenia prądem

Porażenie prądem elektrycznym o niewielkim natężeniu może wywoływać wrażenie drętwienia bądź szczypania. Symptomy owe są zazwyczaj niegroźne, lecz powinny stanowić znak informujący o nowoczesnym zagrożeniu. Prąd o większym nasileniu wywołuje duży ból oraz drżenia lub kurcze mięśni, prowadzące czasem do sytuacji, w jakiej pokrzywdzony, chwyciwszy dłonią obiekt znajdujący się pod napięciem, nie jest w stanie rozchylić palców oraz jedynym ratunkiem jest wyłączenie wspomagania.

Sytuacja taka jest o tyle groźna, iż długotrwałe oddziaływanie sile elektrycznej może doprowadzać do przegrzewania tkanek oraz występowania martwicy oraz poparzeń na trasie działania prądu. Ponadto oporność ciała człowieka obniża się sukcesywnie w trakcie zdarzenia oraz rezultat porażenia zwiększa się. Porażenie prądem może doprowadzić także do groźnych powikłań całkowitych, takich jak bezdech połączony z kurczem mięśni międzyżebrowych, schorzenia rytmu serca, i w skrajnych wypadkach chociażby migotania komór bądź asystolia, co jest równoznaczne z zatrzymaniem krążenia.

Efekty porażenia prądem

Porażenie prądem doprowadza do dużego oraz głębokiego oparzenia. Napięcie od 500 do 1000 woltów wywołuje poparzenia wewnętrzne. Następnym efektem porażenia prądem jest migotanie komór, do jakiego spowodować może chociażby mały przepływ poprzez klatkę piersiową prądu o natężeniu 110-230 V. Może się to wykazać śmiertelne, ponieważ podczas migotania komór wszelkie komórki mięśnia sercowego poruszają się niezależnie, zamiast w sposób uzgodniony, potrzebny do pompowania krwi oraz podtrzymywania krążenia. Przy niezwykle dużym natężeniu kurcze mięśni są tak ogromne, iż mięśnie sercowe nie mogą się już poruszać.

Dodatkowo prąd elektryczny doprowadza do ogromnych schorzeń neurologicznych. Przede wszystkim zakłóca kontrolę nerwów nad sercem oraz płucami, w efekcie czego dochodzi do schorzenia czynności ośrodkowego systemu nerwowego, oddychania oraz krążenia. Kiedy prąd płynie poprzez mózg, prawie zawsze dochodzi do straty świadomości. Prąd o niezwykle dużym napięciu, i również częste porażenia prądem mogą doprowadzać do neuropatii.

Porażenie prądem jest bardzo groźne dla zdrowia oraz życia człowieka. Po porażeniu śmierć może wystąpić w efekcie zatrzymania krążenia krwi. A także wskutek migotania komór serca, choć najpowszechniejszą podstawą śmierci osób porażonych prądem są duże oraz głębokie poparzenia. Gdy napięcie jest niezwykle duże, dochodzi chociażby do zwęglenia ciała. Będąc świadkiem poparzenia prądem, należy pamiętać, żeby zupełnie nie próbować niezasłoniętą ręką odłączać od prądu urządzenia stanowiącego podstawę zdarzenia.

Postępowanie przy porażeniu prądem

Udzielając pierwszej pomocy przy porażeniu prądem elektrycznym należy w pierwszej kolejności wezwać pomoc. Następnie starać się oderwać pokrzywdzonego od centrum prądu. Najlepiej jest po prostu odłączyć napięcie. Dopóki owego nie wykonamy nie można w żadnym wypadku dotykać pokrzywdzonego. Można próbować niezwykle uważnie ściągnąć go stosując nieprzewodzących materiałów, jak suche drzewo bądź kij izolacyjny. Należy przy tymże zachować szczególną uwagę, żeby samemu nie zostać sparaliżowanym. Potem analizujemy stan pacjenta, jego przytomność, oddychanie oraz krążenie.

Jeśli jest to potrzebne, prowadzimy reanimację krążeniowo-oddechową zgodnie z regułami reanimacji BLS (masaż serca oraz sztuczna wentylacja w stosunku 30:2). Reanimację prowadzimy do momentu powrotu czynności życiowych, przyjazdu karetki pogotowia bądź wyczerpania swoich sił. Jeśli spodziewamy się uszkodzeń głowy oraz kręgosłupa, należy go dokładnie ustabilizować, tymczasem sparzone miejsca osłaniamy jałowym opatrunkiem. W każdym wypadku osoba sparaliżowana prądem winna być leczona w celu wykrycia efektów odległych porażenia prądem. Efektów jak odwodnienie oraz schorzenia elektrolitowe, schorzenia rytmu serca, zniszczenia organów wewnętrznych (szczególnie funkcji nerek) i leczenia poparzeń skóry.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *