Urazy głowy

Urazy głowy – groźne następstwa uderzenia? Pierwsza pomoc

Urazy głowy mogą być niebezpieczne. Zauważyć należy, że nawet nieznaczne uderzenie w głowę może doprowadzić do tego, że tkanka mózgowa oraz naczynia krwionośne umieszczone wewnątrz czaszki mogą ulec znacznemu uszkodzeniu. Bardzo często też w początkowej fazie nie dają one żadnych objawów. W jakich sytuacjach uraz głowy może być groźny? Jakie działania należy podjąć, gdy dojdzie do takiej sytuacji?

Symptom, który świadczy o tym, że doszło do urazu głowy, to najczęściej ból, który w pierwszym etapie charakteryzuje się łagodnością. Jednakże zaczyna narastać wraz z upływem czasu. Uderzenie w głowę niejednokrotnie przyczynia się do zdezorientowania, rozdrażnienia i uszczerbku pamięci u osoby poszkodowanej. Zdarza się, że uraz głowy prowadzi do chwilowej utraty przytomności człowieka, który doznał wypadku.

W części ciała, w której doszło do uderzenia, najczęściej występuje opuchlizna. W przypadku, gdy dostrzeże się wgłębienie w czaszce, jest to informacja, że prawdopodobnie pojawiło się jej pęknięcie. Wówczas bardzo często występuje wysięk z ucha bądź nosa, który ma formę wodnistą. Niejednokrotnie osoba, która doznała wypadku, ciężko oddycha, jej tętno jest wolne, jednak wyczuwalne. Elementem, który może stanowić informacje o tym, że wystąpił uraz głowy, mogą być również nierówne źrenice i zwiększone uczucie senności.

Urazy głowy – groźne następstwa uderzenia?

Uderzenie w głowę może wywołać bardzo niebezpieczne skutki. Wśród nich wymienia się następujące następstwa:

  • wstrząśnienie mózgu może wystąpić nawet w przypadku lekkiego uderzenia. W takiej sytuacji dochodzi do czasowych nieprawidłowości związanych z pracą ludzkiego mózgu wraz z utratą przytomności. Osoba, która doświadczyła wypadku, dość szybko odzyskuje wówczas przytomność. Jednakże może wystąpić ucisk mózgu.
  • ucisk mózgu powstaje w efekcie zwiększenia ciśnienia wewnątrz czaszki. Powodem takiej sytuacji może być samo uderzenie, pęknięcie czaszki albo też krwawienie. Symptomy świadczące o ucisku są następujące: splątanie, dezorientacja, a także utrata przytomności. Objawy mogą się uaktywnić zaraz po zdarzeniu, kilka godzin lub nawet dni późnej. Takie konsekwencję stanową zagrożenie dla życia człowieka, dlatego też poszkodowany musi jak najszybciej znaleźć się w szpitalu pod opiekę specjalistów.
  • krwiak wewnątrzczaszkowy stanowi duże niebezpieczeństwo dla życia osoby, która doznała wypadku. Niejednokrotnie jest on bezpośrednią przyczyną zgonu. Symptomy świadczące o obecności krwiaka wewnątrzczaszkowego można podzielić na dwie grupy, a mianowicie symptomy zwiększającego się ciśnienia wewnątrzczaszkowego, a także objawy świadczące o uszkodzeniu pewnych struktur mózgowia. Standardowy przebieg krwiaków o charakterze nad- oraz podtwardówkowych wyróżnia się powolnym zwiększaniem objawów, z rozszerzeniem źrenicy zlokalizowanej po stronie krwiaka i niedowładem strony przeciwnej. Co więcej, dochodzi także do coraz gorszego stanu świadomości chorego. W konsekwencji pojawia się utrata przytomności. Objawy, które współwystępują to: zwiększenie ciśnienia tętniczego, nudności, wymioty oraz silny ból głowy. Wskazane symptomy poprzedzone są krótszym bądź dłuższym okresem względnie prawidłowiej świadomości po wcześniejszej utracie świadomości.

Urazy głowy – inne następstwa i powikłania

Wśród powikłań, które mogą pojawić się po urazie głowy, wymienia się padaczkę pourazową. Rozwija się ona często po urazach, w których nastąpiło uszkodzenie tkanki mózgowej, przede wszystkim po otwartych złamaniach, rzadziej w przypadku innych niewielkich urazów. Symptomy świadczące o jej obecności to seria napadów dużych, a także ogniskowych dotyczących obszaru pourazowego.

Innym następstwem związanym z urazem głowy jest otępienie, które może rozwijać się szybko po rozległym stłuczeniu bądź wolno, gdy nastąpiło niewielki uszkodzenie mózgu. Dochodzi w tym przypadku do zaburzeń funkcji intelektualnych.

Urazy głowy – jak powinna być przeprowadzona pierwsza pomoc?

Człowiek, który doznał urazu głowy, powinien być posadzony bądź położony. Miejsce uderzenia powinno być złagodzone przez przyłożenie lodu zwiniętego w ściereczkę lub innego chłodnego okładu. Poszkodowany nie powinien być pozostawiony bez wsparcia, musi być pod opieką. Koniecznie musi leżeć bez ruchu, przez blisko pół godziny. Gdy mimo tego, stan konkretnej osoby nie ulegnie poprawie, bezwzględnie należy wezwać pomoc medyczną. Człowiek, który doznał utraty przytomności, powinien być ułożony boku. Taka postawa chroni przed niebezpieczeństwem zadławienia się własnym językiem. Nawet gdy jest to chwilowa utrata przytomności, musi on znaleźć się w szpitalu, w celu przeprowadzenia tomografii komputerowej bądź prześwietlenia.

Bardzo trudne uderzenia w głowę wymagają podjęcia koniecznych działań leczniczych przez służby szpitalne. Przeprowadzenie badań, które mają na celu dokonanie oceny stanu mózgu poszkodowanego, są wstępem do dalszych decyzji związanych z leczeniem pacjenta. Jeżeli to tylko wstrząśnienie mózgu, to wystarczającą czynnością jest leżenie w łóżku. W sytuacji, gdy doszło do powstania krwiaka bądź gdy uszkodzeniu uległy kości czaszki niezbędne jest przeprowadzanie zabiegu operacyjnego.

Na zakończenie podkreślić należy fakt, że na urazy głowy szczególnie narażeni są najmłodsi, a także osoby, które uprawiają sporty. Ochrona przed urazami głowy nie jest łatwym zadaniem. Pamiętać należy jednak o tym, żeby podczas jazdy na rowerze, rolkach, nartach i innych aktywności chronić głowę przez noszenie kasku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *