Badanie psychiatryczne

Badanie psychiatryczne – Jak wygląda badanie psychiatryczne?

Badanie psychiatryczne jest rozmową z lekarzem, która nakierowana jest na funkcjonowanie psychiczne określonej osoby. Podstawowa ocena stanu psychicznego możliwa jest do oceny przez praktycznie każdego lekarza. Natomiast pełne badanie jest w stanie przeprowadzić tylko specjalista z dziedziny psychiatrii.

Badanie psychiatryczne rozpoczyna się od chwili wejścia do gabinetu lekarskiego

Badanie psychiatryczne rozpoczyna się od momentu, gdy określona osoba wchodzi do gabinetu. W tej właśnie chwili pojawia się szereg elementów, które mogą zostać poddane ocenie lekarskiej. Psychiatrzy obserwują wówczas takie kwestie jak:

  • sposób, w jaki osoba badana siedzi,
  • obecność niepokojących ruchów, na przykład częste manipulacje rękoma,
  • nawiązanie kontaktu wzrokowego z lekarzem,
  • tempo, z jakim pacjent wypowiada się.

Badanie psychiatryczne – w jaki sposób oceniana jest orientacja?

Badanie psychiatryczne pozwala na dokonanie oceny dwóch typów orientacji, a mianowicie autopsychicznej, a także allopsychicznej. Pierwsza ze wskazanych obejmuje samego pacjenta. Osoba posiadająca orientacje autopsychiczną zdaje sobie sprawę z tego kim jest, jak się nazywa, a także ile ma lat. Druga z wymienionych dotyczy otoczenia osoby poddanej badaniu. Dla dokonania takiej oceny konieczne są pytania o miejsce, w którym pacjent się znajduje, datę bądź też dzień tygodnia.

Badanie psychiatryczne – ocena afektu, a także samopoczucia

Afekt jest to stan uczuciowy, który prezentowany jest przez osobę poddaną badaniu psychiatrycznemu. Rozmowa z psychiatrą może przyczynić się do stwierdzenia przez lekarza, że u pacjenta występuje afekt dostosowany, niedostosowany, sztywny, osłabiony bądź labilny.

Samopoczucie (nastrój) jest to określenie zdecydowanie mające szerszy zasięg od afektu. Nastrój pacjenta może być obniżony, podwyższony bądź też eutymiczny, a więc wyrównany. Dla dokonania oceny samopoczucia, pacjent może zostać poproszony o dokonanie oceny swojego nastroju w pewnej skali. Na ostateczną ocenę tego aspektu wpływa także prezentowany przez określoną osobę obraz kliniczny. Osoba smutna, rozbita rodzi podejrzenie, że występuje u niej obniżenie nastroju. Człowiek tryskający energią, który nie jest w stanie wysiedzieć w jednym miejscu sugeruje, że obecny jest u niego stan podwyższonego nastroju.

Badanie psychiatryczne – obserwacja zaburzeń postrzegania

Podczas badania psychiatrycznego niejednokrotnie pada pytanie dotyczące tego, czy zdarzało się konkretniej osobie widzieć bądź słyszeć coś dziwnego i nietypowego, bądź przeżywać doznania pochodzące z jakiegokolwiek innego zmysłu, który nie jest obecny o innych ludzi. W przypadku tego pytania w wielu przypadkach pojawia się oburzenie. Jest to jednak rutynowy element badania psychiatrycznego.

Badanie psychiatryczne – ocena wglądu pacjenta

Ocena wglądu osoby poddanej badaniu psychiatrycznemu stanowi podstawowy element każdej wizyty. Osoba, która wyróżnia się zachowanym wglądem, najprawdopodobniej lepiej przyjmie działania o charakterze terapeutycznym, niż pacjent, który pomimo obecności choroby psychicznej uważa się za osobę całkowicie zdrową.

Badanie psychiatryczne – czynności o charakterze poznawczym

Psychiatryczne badanie pozwala na dokonanie oceny uwagi, pamięci oraz zdolności koncentracji. Badanie może polegać na prezentacji badanemu kilku prostych słów, a następnie poproszeniu pacjenta o ich odtworzenie w wybranym przez lekarza momencie.

Badanie psychiatryczne – historia choroby

Konkretna osoba może trafić do lekarza psychiatry pierwszy raz bądź kolejny. W przypadku pacjentów, którzy leczyli się już psychiatrycznie, istotne znaczenie mają informacje związane z historią choroby, a więc jej dotychczasowym przebiegiem. Psychiatra zainteresowany jest wszelkimi zastosowanymi technikami leczenia, hospitalizacji, a ponadto okresów remisji.

Podczas badania psychiatrycznego pojawiają się pytania dotyczące obecności chorób przewlekłych. Jest to niezwykle istotna kwestia z różnych powodów. W tym aspekcie należy wskazać, że niektóre schorzenia mające charakter organiczny mogą prowadzić do powstania zaburzeń psychicznych. Co więcej, choroby przewlekłe związane są z koniecznością przyjmowania różnych preparatów farmakologicznych. Lekarz musi o tym wiedzieć alby zalecić skuteczną terapię opartą na środkach, które mogą być przyjmowane przez pacjenta i nie będą wchodziły w reakcję z innymi farmaceutykami.

Badanie psychiatryczne – wpływ na psychikę wydarzeń zachodzących w życiu człowieka

Psychiatrzy niejednokrotnie poruszają kwestię związaną z doświadczeniami, jakie zaszły w okresie dzieciństwa oraz młodości. Mogą one mieć wpływ na stan psychiczny określonej osoby. Co więcej, istotne znaczenie mogą mieć także informacje dotyczące przebiegu ciąży u matki pacjenta. Jest to ważne, gdyż jednym z potencjalnych elementów, które mogą być powiązane z etiologią, na przykład schizofrenii są infekcje występujące w czasie życia wewnątrzmacicznego. Ważne są także doświadczenia dotyczące różnych wypadków bądź urazów głowy, co może mieć wpływ na zaburzenia neurologiczne.

Badanie psychiatryczne – uzależnienia

Ważne pytanie, które pojawia się podczas rozmowy z psychiatrą to takie, które dotyczy przyjmowania substancji psychoaktywnych. Mowa o alkoholu, narkotyków, wyrobów nikotynowych. Pytanie dotyczące uzależnienia może dotyczyć także skłonności do hazardu, patologicznego zakupoholizmu i innych zachowań.
Badanie psychiatryczne – u różnych osób może wyglądać inaczej

Podkreślić należy fakt, że nie każdy pacjent słyszy takie same pytania, bo każdy przypadek jest inny. Dla przykładu rozmowa z osobą z podejrzeniem zespołu urojeniowego będzie oscylowała wokół nieprawidłowych przekonań pacjenta. Osoba cierpiąca na epizody depresyjne będzie pytana o kwestie dotyczące zaburzeń nastroju.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *