Narkolepsja

Narkolepsja – przyczyny, symptomy oraz leczenie narkolepsji

Narkolepsja jest to schorzenie polegające na zaburzeniach snu, które objawia się przez senność w ciągu dnia. Jednostka chorobowa pojawia się zarówno u kobiet, jak i mężczyzn. Pierwszy raz może wystąpić, gdy człowiek jest w okresie dojrzewania, jednakże może też pojawić się po 20 roku życia. Człowiek dotknięty wskazanym schorzeniem odczuwa nieustanną senność w ciągu dnia. Zdarza się, że zapada w sen nawet podczas codziennie wykonywanych zadań. W porze nocnej narkoleptycy mają duże problemy ze snem. Normalne funkcjonowanie staje się niezmiernie trudne. Choroba nie jest uleczalna, ale istnieją działania, które pozwalają na ograniczenie jej skutków i poprawę jakości życia osoby chorej.

Narkolepsja – przyczyny choroby

Przyczyny prowadzące do ukształtowania się wskazanej jednostki chorobowej nie są znane do końca. Jednakże zagadkowe symptomy dotyczą nieprawidłowej regulacji fazy REM u osób dotkniętych schorzeniem. Wskazana faza jest stanem głębokiego snu. U narkoleptyków pojawia się ona nawet przed zaśnięciem, przyczyniając się do powstania halucynacji oraz omamów.

Przeprowadzone testy są wskazaniem na to, że niedawno odkryta hypokretyna jest wytwarzana w ograniczonych ilościach u osób dotkniętych narkolepsją. Istnieją teorie, że przyczyną tych zaburzeń jest reakcja o charakterze autoimmunologicznym. Potwierdzenie, że narkolepsja należy do schorzeń autoimmunologicznych, wymaga przeprowadzania dalszych badań.

Narkolepsja – symptomy

Zauważyć należy, że dziedziczenie określonego schorzenia nie następuje w sposób regularny, jednakże poczynione obserwacje wskazują, że narkolepsja dziesięciokrotnie częściej pojawia się u ludzi, którzy mają w swojej rodzinie osoby cierpiące na daną chorobę. Osoby z początkiem narkolepsji odczuwają nieustanną senność w ciągu dnia. Wskazany rodzaj symptomu może występować przez długie miesiące, a nawet lata. Jest podobny do skutków bezsenności, dlatego też często jest lekceważony. Objawy charakterystyczne dla narkolepsji pojawiają się po upływie dłuższego czasu.

Należy wskazać na następujące, podstawowe objawy świadczące o ukształtowaniu się narkolepsji:

 • Paraliż senny – gdy występuje, konkretna osoba nie może się poruszyć oraz nic powiedzieć.
 • Nagłe rozluźnienie wszystkich mięśni określane mianem katapleksji. Jest to podstawowy symptom informujący o narkolepsji. Atak związany z chorobą powoduje, że dana osoba nie jest w stanie utrzymać się na nogach, gdyż dochodzi do utraty napięcia w mięśniach.
 • Halucynacje, które u ludzi wolnych od choroby pojawiają się w stanie między snem a jawą, wówczas kiedy zasypiają.
 • Nieustanne odczuwanie senności, które przychodzi po ataku narkolepsji.

Wskazane wyżej zachowania występują praktycznie zawsze, w każdym przypadku. Co więcej, osoba cierpiąca na narkolepsje może:

 • wykazywać trudności ze snem w porze nocnej oraz niejednokrotnie się budzić,
 • utracić ostrość widzenia,
 • przeprowadzać różnego rodzaju działania w sposób automatyczny, a więc bez uświadomienia ich sobie.

Narkolepsja – jakie wyróżnia się stopnie związane z natężeniem objawów określonej choroby?

Stopnie natężenia określonej jednostki chorobowej różnicowane są w zależności od konkretnej osoby:

 • niewielki stopień nasilenia narkolepsji – pewne osoby odczuwają nieznaczną senność w ciągu dnia, katapleksja pojawia się w takich przypadkach rzadziej niż raz w tygodniu,
 • średni stopień nasilenia choroby – występuje senność, jednak nie przeszkadza ona w codziennym funkcjonowaniu, narkolepsja może informować o swojej obecności przez ataki katapleksji rzadziej niż raz dziennie,
 • silny stopień nasilenia narkolepsji – odczuwanie nieopanowanej senności w ciągu dnia i obecność ataków katapleksji częściej niż raz w ciągu dnia.

Opisywana jednostka chorobowa nie należy do schorzeń śmiertelnych. Jednakże podkreślić należy fakt, że symptomy mogą doprowadzić do śmierci określonej osoby, gdy na przykład będzie ona prowadziła pojazd podczas ataku narkolepsji.

Narkolepsja – sposoby leczenia

Najczęściej symptomy obecne przy narkolepsji leczone są za pośrednictwem preparatów przeciwdepresyjnych, a także mających działanie pobudzające. Muszą być one zalecone przez lekarza prowadzącego po diagnozie .

Narkolepsja – jakość życia chorych

Istnieją możliwości pozwalające na poprawę jakości życia osób cierpiących na narkolepsję, dzięki stosowaniu się do następujących wskazówek:

 • W przypadku, gdy określona osoba zaczyna odczuwać senność, może to być wskazaniem nadchodzącego ataku. W tej sytuacji należy przerwać wykonywane czynności i się zdrzemnąć. Inne symptomy informujące o nadchodzącym niebezpieczeństwie ataku to osłabienie funkcji motorycznych halucynacje słuchowe oraz wzrokowe, zmęczenie.
 • Osoba chora nie powinna zasypiać w samotności, warto poprosić kogoś bliskiego, aby był przy chorym, gdy choroba nie pozwala na właściwe funkcjonowanie.
 • Koniecznie trzeba pamiętać o przyjmowaniu wszystkich przepisanych przez lekarza preparatach leczniczych, szczególnie wtedy, gdy jest się w sytuacji, w której stan snu mógłby być bardzo niebezpieczny. Narkolepsja może bowiem doprowadzić do śmierci, gdy jest ona lekceważona.
 • Należy przystępować do prowadzenia pojazdu tylko wówczas, gdy lekarz nie dostrzega żadnych przeciwwskazań.
 • Ważne jest poinformowanie otoczenia, w którym się przebywa o chorobie.
 • Warto pobudzać organizm do aktywności fizycznej, co może złagodzić objawy.
 • Dobrze sprawdza się zasada polegająca na zdrzemnięciu się przed realizacją ważnych zadań.
 • Należy kłaść się spać o tej samej godzinie, to może uchronić przed częstymi atakami narkolepsji.
 • Koniecznie trzeba omijać alkohol oraz kofeinę.
 • Warto pozyskiwać wiedzę na temat choroby.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *