Resekcja płuc

Resekcja płuc – na czym polega określony zabieg operacyjny?

Resekcja płuc jest to operacja, której podstawą jest całościowe lub częściowe usunięcie płuc, z przyczyn takich jak choroba nowotworowa czy innych schorzeń. Podkreślić należy fakt, że dla człowieka zmagającego się z rakiem, takie działanie jest bardzo często jedyną możliwością pozwalającą na powrót do zdrowia. W związku z tym operacja, której celem jest usunięcie płuc bywa idealnym rozwiązaniem, w sytuacji gdy inne metody leczenia choroby nowotworowej nie przynoszą pożądanych rezultatów.

Resekcja płuc – na czym polega określony zabieg operacyjny?

Opisywany zabieg operacyjny przeprowadza się dla realizacji celu, którym jest usunięcie obszarów płuc, które zostały zajęte przez nowotwór bądź inne schorzenia. Współcześnie wykonuje się usunięcie o charakterze klinowym, lobektomię, albo też pulmonektomię. Pierwszy z wymienionych rodzajów zabiegu polega na usunięciu części płuca w kształcie klina. Takie działanie doprowadza do tego, że pozostawiamy fragment zdrowej tkanki. W drugim rodzaju operacji dokonuje się usunięcie jednego płata płucnego łącznie ze zdrową tkanką. Natomiast pneumonektomia jest to działanie, które polega na resekcji całego płuca łącznie z węzłami chłonnymi.

Resekcja płuc – w jakich sytuacjach przeprowadza się operację polegającą na usunięciu płuca?

Zabieg operacyjny polegający na usunięciu płuca dokonywany jest najczęściej w celu usunięcia zaawansowanego nowotworu płuc. Ponadto, określone działanie może być wykonane w celu podjęcia działań leczniczych zapewniających pomoc w rozwiązaniu lub złagodzeniu problemów dotyczących wad wrodzonych i innych, na przykład rozedmy płuc. Resekcja płuc podejmowana jest także aby w przygotować osobę chorą do przeszczepu zdrowego płuca.

Przed operacją, lekarz powinien przedstawić pacjentowi potencjalne ryzyko, które związane jest zabiegiem resekcji płuc. Podczas wykonywania zabiegu resekcji mogą pojawić się nowe okoliczności, które doprowadzą do decyzji związanej z koniecznością usunięcia całego płuca, a nie tylko jego fragmentu. W tym przypadku zamiast planowanego usunięcia klinowego, trzeba przeprowadzić lobektomię.

Resekcja płuc – jakie choroby mogą jeszcze doprowadzić do konieczności przeprowadzenia operacji usunięcia płuc?

Jedną z chorób, której obecności może dać skutek w postaci konieczności przeprowadzenia określonej operacji jest zawał płuca. Może on powstać, gdy powstaną skrzepy w żyłach w dolnej części ciała. Zarówno pojedyncze, jak i liczne części zakrzepów mogą przetransportować się do płuc i doprowadzić do zablokowania naczyń w płucach. W takiej sytuacji, dopływ krwi do takiej części nie jest możliwy, co doprowadza do martwicy płuca.

O zawale płuca świadczą nagle występujące problemy z procesem oddychania. Co więcej, w przeciągu kilku minut może dojść do zgonu pacjenta. Działania lecznicze podejmowane w przypadku obecności tej jednostki chorobowej polegają na stosowaniu środków farmakologicznych, a także przez zastosowanie tlenu. W pewnych sytuacjach niezbędna może okazać się interwencja lekarza chirurga.

Innym powodem skłaniającym do przeprowadzenia opisywanego zabiegu operacyjnego jest ropień płuca. Przyczyną wskazanej jednostki chorobowej może być zapalenie płuc. Podkreślić trzeba w tym aspekcie fakt, że w zdecydowanej większości sytuacji wystarczające jest leczenie z wykorzystaniem antybiotyków, jednakże gdy choroba ta wyróżnia się obecnością grubej ściany i antybiotyki nie są w stanie przez nią przejść w prawidłowy sposób, to wówczas wykorzystywane jest leczenie chirurgiczne.

Resekcja płuc – jak wygląda zabieg operacyjny?

Operacja, której celem jest dokonanie resekcji płuc lub ich fragmentu polega na otwarciu klatki piersiowej pacjenta (torakotomia) oraz usunięciu części. Części, która została zmieniona pod wpływem choroby. Po przeprowadzeniu zabiegu operacyjnego osoba, która była poddana resekcji spędza w szpitalu około 2 tygodnie. Jest to konieczne, gdyż pojawia się niebezpieczeństwo wystąpienia infekcji obejmujących górne drogi oddechowe. Pacjent jest w stanie wrócić do pełni sprawności po upływie blisko 2 miesięcy od czasu, kiedy przeprowadzony był zabieg.

Współcześnie coraz częściej wykonuje się zabieg wideotorakoskopowy. Jest to operacja z wykorzystaniem kamery umieszczonej na narzędziach, które wprowadzane są do klatki piersiowej. Niesie jednak ona ze sobą określone ograniczenia. W tym przypadku choroba nowotworowa musi znajdować się we wczesnym stadium oraz wyróżniać się niewielką średnicą. Bardzo ważne jest także umiejscowienie guza. Taka operacja raczej nie jest przeprowadzana, gdy guzy zlokalizowane są centralnie. Korzystny aspekt jest taki, że ten rodzaj zabiegu niesie ze sobą mniejszy ból pojawiający się po operacji. Dodatkowo krótszy okres rekonwalescencji.

Czy resekcja płuca jest bezpieczna dla człowieka?

W tym aspekcie należy zwrócić uwagę na to, że działanie polegające na usunięciu fragmentu bądź całego płuca jest bezpieczne. Po operacji osoba chora może funkcjonować normalnie. Ważne jest jednak dbanie o siebie i unikanie nadmiernego wysiłku fizycznego. Zauważyć trzeba, że oszczędny tryb życia spowoduje, że brak płuca będzie w zasadzie niezauważalny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *