Test na astmę

Test na astmę – na czym polega pomiar poziomu tlenku azotu?

Test na astmę polega na przeprowadzeniu pomiaru poziomu tlenku azotu, a więc FeNo w wydychanym powietrzu. Jest to najskuteczniejsza technika zapewniająca diagnostykę astmy. Pozwala on stwierdzić, czy też alergiczny nieżyt nosa nie zwiastuje początku astmy oraz czy dawka przyjmowanych steroidów, nie jest zbyt duża.

Znaczenie określonego testu jest tym większe, że symptomy pojawiające się przy astmie mogą dawać sygnał o obecności innych schorzeń. Podkreślić należy fakt, że nawet zasadnicze objawy, takie jak kaszel, świszczący oddech, duszności, trudności z oddychaniem, nie muszą wskazywać, że pojawiła się określona przypadłość. Warto zauważyć także to, że wynik badań związany z tolerancją wysiłku czy też testów spirometrycznych również nie muszą być takim wskazaniem. Jest jeszcze druga strona medalu. Niektóre objawy, które przypominają sezonową alergię, mogą właśnie świadczyć o rozwoju astmy.

Test na astmę – na czym polega pomiar poziomu tlenku azotu?

Bardzo przydatnym działaniem w diagnostyce astmy jest pomiar poziomu tlenku azotu w wydychanym powietrzu. Jest to szybkie badanie, które zapewnia informacje o obecności stanu zapalnego charakterystycznego dla choroby, którą jest astma. Powyższy rodzaj testu wyróżnia się wysoką swoistością w zakresie rozpoznania tego schorzenia. Badanie trwa około jednej minuty i zapewnia sprawdzenie ilości tlenku azotu w jednym oddechu pozbawionym gwałtowności. Rezultat badania odzwierciedla nasilenia stanu zapalnego dróg oddechowych człowieka.

Test na astmę – przy alergicznym nieżycie nosa

Podkreślić trzeba również fakt, że badanie polegające na określeniu poziomu tlenku azotu w wydychanym powietrzu jest bardzo znaczące w odniesieniu do diagnostyki alergii sezonowych. Pojawiające się w takiej sytuacji symptomy alergii mogą być niejednokrotnie mylone z objawami alergicznego nieżytu nosa. Określone badanie pomoże w stwierdzeniu, czy rzeczywiście mamy przed sobą tylko objawy nieżytu nosa, czy też sprawa jest bardziej poważna.

Zaznaczyć należy, że alergiczny nieżyt nosa jest czynnikiem stanowiącym o niebezpieczeństwie rozwoju astmy. Co więcej, symptomy nieżytu nosa bardzo często są elementem poprzedzającym wystąpienie astmy. Badania naukowe wpłynęły na odzwierciedlenie wyników, które poskreślają że ryzyko związane z rozwojem astmy jest kilkukrotnie większe u osób cierpiących na alergiczny nieżyt nosa. Tak samo jest w odniesieniu do chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc.

Test na astmę – monitorowanie leczenia

W tym aspekcie podkreślić należy, że określanie poziomu tlenku azotu ma istotne znaczenie nie tylko w diagnostyce. Również w przypadku monitorowania leczenia. Takie działanie pozwala na stwierdzenie przez lekarza, czy spożywana przez osobę chora dawka preparatów steroidowych jest właściwie określona. Warto zauważyć, że działanie lecznicze powinno przebiegać w sposób uwzględniający najmniejszą, w sposób skuteczny kontrolującą proces zapalny dawkę środków leczniczych.

Co więcej, badanie poziomu tlenku azotu jest niezwykle pomocne w odniesieniu do przypadków zaostrzenia astmy. Dodatkowo utraty czynności kontrolnych nad jej leczeniem. Metoda ta pozwala na stwierdzenie, czy konieczna jest zmiana podjętej metody leczenia, czy też należy zintensyfikować powzięte działania lecznicze.

Test na astmę – dostępność

Warto zauważyć, że jeszcze kilka lat temu badanie polegające na ocenie poziomu tlenku azotu w wydychanym powietrzu. Badanie było możliwe do przeprowadzenia tylko w specjalnych klinikach wyposażonych w odpowiednie urządzenia. Rozwój technologii, który doprowadził do miniaturyzacji aparatów, sprawił że profesjonaliści mają do nich jeszcze lepszy dostęp. Ważną kwestią jest także to, że wśród pacjentów wrasta świadomość. Świadomość, że opisywany test można przeprowadzić oraz że jest on potrzebny do prawidłowej diagnozy, a także monitorowania leczenia astmy.

Test na astmę – inne badania

Badaniem pomocniczym pozwalającym na diagnozę astmy jest test spirometryczny (spirometria). W tym przypadku dochodzi do oceny objętości powietrza. Powietrza, które jest wydychane oraz wdychane do płuc podczas spokojnego, jak i gwałtownego oraz nasilonego oddechu. W aspekcie diagnostyki astmy przeprowadza się tak zwaną spirometrię podstawową. Ponadto spirometrię po przeprowadzeniu inhalacji preparatu wpływającego na funkcji rozkurczowe oskrzeli. Rezultaty określonego badania prezentowane są w formie wykresu. Wykresu przedstawiającego krzywą przepływu objętości bądź w ujęciu liczbowym i w wartościach procentowych wielkości niezależnych w odniesieniu do osoby określonej rasy, wzrostu oraz płci.

Ocena pozwalająca na określenie czy obturacja to aspekt trwały przebiega z wykorzystaniem próby odwracalności obturacji. Jest to standardowa spirometria oraz powtórne przeprowadzenie określonego testu po zastosowaniu preparatu rozkurczającego oskrzela. W tym przypadku sprawdza się, czy po przyjęciu preparatu rezultaty poprawiły się w sposób istotny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *