Płuca

Płuca – budowa, najczęściej występujące choroby płuc

Płuca znajdują się w jamie klatki piersiowej i zapewnia oddychanie. Ludzkie płuca składają się z dwóch płatów. Lewa połowa płuc (zwana także lewym płucem) podzielona jest na dwa płaty, a prawa połowa (prawe płuco) dzieli się na trzy płaty. Płuca mają kształt półstożków, podstawa przylega do przepony, wierzchołek wystaje ponad obojczyk o 2-3 cm.

Płuca – budowa

Szkielet płuc składa się z rozgałęzień tzw. drzewo oskrzelowe. Same płuca nie mają mięśni, dlatego oddychanie odbywa się poprzez przeponę i mięśnie międzyżebrowe. Kiedy klatka piersiowa się rozszerza, tworzy się próżnia i wciągane jest świeże powietrze (wdech). Wydech w większości przypadków pojawia się spontanicznie, przez to, że komórka w klatce piersiowej jest ponownie ściśnięta i wyciska powietrze z płuc.

Płuca są połączone z tchawicą (drogami oddechowymi) przez oskrzela. Tchawica i oskrzela pełnią funkcję przewodnictwa powietrznego, natomiast wymiana gazowa odbywa się w pęcherzykach płucnych. Tutaj odbywa się wymiana powietrza.

Płuca – choroby

Choroby płuc mogą wpływać na zdolność oddychania, potencjalnie powodując krótkotrwałe lub długotrwałe zaburzenie ogólnego stanu zdrowia. Ludzie najczęściej zapadają na takie choroby płuc jak:

Ostatnio za najczęstszą chorobę układu oddechowego uważa się przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, która obejmuje: przewlekłe zapalenie oskrzeli (powikłanie), rozedmę płuc (patologię), astmę i mukowiscydozę (dziedziczność). Na choroby te często cierpią palacze, ale wśród populacji niepalących, lekarze regularnie rejestrują także te schorzenia. Choroby płuc często prowadzą do śmierci, dlatego w przypadku wystąpienia objawów wskazujących na niedomagania płuc należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

Płuca – objawy chorobowe

Jakie objawy powinny ostrzegać i sprawić, aby zgłosić się po pomoc lekarską? Należy sprawdzać płuca pod kątem rozwoju ciężkich chorób płuc:

  • Silny kaszel, który niepokoi daną osobę przez prawie miesiąc jest wskazaniem do wizyty lekarskiej. Jeśli ktoś przeszedł jakąkolwiek chorobę wpływającą na układ oddechowy, ale kaszel nie zniknął i nadal przeszkadza, a także zauważono krew w plwocinie, to jest niepokojąca sytuacja wymagająca interwencji medycznej.
  • Gdy dana osoba nie może się skoncentrować i myśleć tak jak wcześniej, odczuwa przykre dolegliwości ze strony układu nerwowego, powinna zasięgnąć porady lekarskiej. Faktem jest, że układ krwionośny zaopatrzony jest w tlen, który dostaje się do organizmu przez płuca. Kiedy rozwija się jedna z chorób płuc, organizm nie otrzymuje potrzebnej ilości tlenu, który nie dostaje się także do mózgu. Dlatego nie jest zaskakujące, że osoba chora ma gwałtowny spadek aktywności umysłowej.

Objawy chorobowe płuc

  • Duszność. Najczęściej duszność występuje u osób palących papierosy i otyłych. Jak się okazało, w przypadkach chorób płuc rozwija się również zadyszka, która alarmuje o rozpoczętym procesie chorobowym w obrębie układu oddechowego. A duszność może wystąpić nie tylko przy wchodzeniu po schodach lub bieganiu, ale także podczas chodzenia.
  • Brak siły. Choroby płuc w jakiś sposób wpływają na dobre samopoczucie. Tutaj znowu należy obwiniać tlen, który ze względu na osłabione płuca nie dostaje się do organizmu i nie daje człowiekowi zastrzyku energii. W rezultacie osoba czuje, że jest bardzo zmęczona i nie ma siły do wykonywania swoich obowiązków domowych i zawodowych. Co więcej, ten stan zdrowia towarzyszy choremu nawet po dobrym odpoczynku i nocnym śnie.
  • Utrata masy ciała. Lekarze stwierdzili, że można odróżnić utratę wagi z powodu choroby płuc i utratę wagi z innych przyczyn, podczas posiłków. Należy umieścić odpowiednią porcję jedzenia na talerzu i zacząć jeść. Jeśli w pewnym momencie dana osoba poczuje, że nie ma wystarczająco dużo powietrza i spożyła małą ilość jedzenia, najprawdopodobniej występuje problem w płucach i pilnie trzeba to sprawdzić.

Najczęściej występujące choroby płuc

Zapalenie płuc

Zapalenie płuc może prowadzić do duszności wydechowej z powodu zwężenia dróg oddechowych i ograniczenia przepływu powietrza. Wraz z rozwojem zapalenia płuc światło pęcherzyków rozszerza się. Gromadzi się w nich płyn wysiękowy, czerwone krwinki wnikają do nich, pęcherzyki są wypełnione fibryną i leukocytami.

Astma

Drogi oddechowe astmatyków reagują na pewne czynniki drażniące. Czynniki, które często mają charakter zwykły (na przykład stres psychiczny, przepracowanie) są bardzo wrażliwe i ściśnięte. Mogą to być również alergeny, infekcje dróg oddechowych, przeziębienie, leki i zanieczyszczone powietrze. Astmę można zdiagnozować za pomocą wywiadu medycznego, badania lekarskiego lub testu czynnościowego płuc. Leczenie astmy alergicznej polega na unikaniu ekspozycji na alergeny. Objawy ostrego ataku astmy, z reguły, niweluje aerozol (aktywny składnik: kortykosteroidy).

Przewlekła obturacyjna choroba płuc

Jest to zagrażająca życiu choroba, która powoduje duszność, początkowo przy wysiłku, predysponując do zaostrzenia i poważnej choroby organizmu. Następnie duszności są odczuwane nawet w całkowitym bezruchu. Jeśli dojdzie do przewlekłego zapalenie oskrzeli powietrze dostaje się do płuc, zaatakowanych zapaleniem, w których dochodzi do nieustannego tworzenia sporej ilości śluzu.

Skutkiem niedostatecznego dopływu tlenu do krwi jest duszność, którą dana osoba odczuwa, jako brak powietrza. Z upływem czasu przewlekła obturacyjna choroba płuc nasila się i jej leczenie staje się utrudnione. Po rozpoczęciu procesu uszkodzenia tkanki płucnej nie można tego procesu zatrzymać. Ale można podjąć kroki, aby spowolnić niszczenie pęcherzyków płucnych, a także poprawić samopoczucie osoby cierpiącej na tą chorobę. Przebiegowi przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc mogą towarzyszyć nasilone objawy. Wyzwalacze takich ataków mogą być czynnikami zakaźnymi i zewnętrznymi środkami drażniącymi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *