Ropień płuc

Ropień płuc – objawy, diagnostyka, przyczyny i leczenie

Ropień płuc jest to jednostka chorobowa, która określana jest inaczej jako ropne ograniczone zapalenie tkanki płucnej. Jest to schorzenie, które współcześnie występuje bardzo rzadko. W przypadku dzieci najczęściej pojawia się na skutek aspiracji ciała obcego, natomiast u osób dorosłych przyczyną prowadzącą do powstania ropnia płuca jest nowotwór płuca.

Nie podjęcie stosownych działań leczniczych może prowadzić do uaktywnienia się wielu komplikacji, które mogą skończyć się śmiercią chorego. Jakie wymienia się symptomy świadczące oo obecności ropnia płuc? Jakie działania lecznicze należy w tym przypadku podjąć?

Ropień płuc – co to jest?

Ropień płuc pojawia się wówczas, gdy w obszarze tkanek miękkich, na przykład wątroby, języka, płuc oraz innych wytworzy się zbiornik ropy zaopatrzony w włóknista torebkę. Podkreślić należy fakt, że istnieje powiązanie między lokalizacją ropnia a nasileniem sie symptomów. W przypadku, gdy ropa umieszczona jest w sposób powierzchniowy prym niosą objawy o charakterze miejscowym, wśród których wymienia się następujące:

  • tkliwość,
  • stan podgorączkowy,
  • zaczerwienienie skóry,
  • ocieplenie.

Co więcej, zwrócić należy uwagę na fakt, że głębsze zlokalizowanie ropnia płuc przyczynia się do bardziej dynamicznego przebiegu choroby.

Ważną kwestią jest to, aby odróżnić opisywaną jednostkę chorobową od ropniaka, w którego przypadku ropa zbiera się w naturalnych jamach ciała, na przykład w jamie otrzewnej, jamie opłucnej, ropniaku pęcherzyka żółciowego.

W jaki sposób dochodzi do powstania ropnia płuc?

Bardzo częstym powodem przyczyniającym się do powstania ropnia płuca, szczególnie w odniesieniu do dzieci jest aspiracja ciała obcego w jednym z oskrzeli. Powyższe działanie doprowadza do magazynowania treści oskrzelowej w obwodowej części dróg oddechowych, co stanowi czynnik sprzyjający infekcji o charakterze bakteryjnym. Rodzi to skutek w postaci powstania zbiornika ropy.

W odniesieniu do osób dorosłych, obecność ropnia może być czynnikiem objawiającym chorobę nowotworową płuca. Ponadto, obecność ropni płuc może mieć połączenie z zapaleniem płuc. W tym przypadku, jest to tak zwany popneumoniowy ropień płuc. Bezpośrednia przyczyna tej jednostki chorobowej powiązana jest z infekcją spowodowaną prze bakterie beztlenowe, gronkowce, Klebisella pneumonia, a także Pseudomonas aeruginosa. Skuteczne terapia z wykorzystaniem antybiotyków może uchronić przed powstaniem ropnia płuca.

Inną przyczyną prowadzącą do powstania ropnia płuc jest rezultat wywołany przez przedostanie się wydzieliny żołądkowej do światła oskrzeli. Takie działanie pojawia się najczęściej u osób, które przeszły reanimację, płukanie żołądka bądź uporczywe wymioty. Podkreślić należy także fakt, że rozwój opisywanej choroby jest niezwykle dynamiczny, gdyż sok żołądkowy doprowadza do uszkodzenia tkanki płucnej, co powoduje proces gnilny pozostałości pokarmowych. To powoduje ukształtowanie zapalenia płuc o charakterze bakteryjnym, powstania ropni, które są niezwykle trudne w leczeniu.

Rzadko dochodzi do powstania ropnia płuc w rezultacie zawału płuca.

Ropień płuc – objawy

Symptomy świadczące o obecności ropnia płuc są zbliżone do objawów zapalenia płuc. Zatem w tym przypadku należy zwrócić uwagę na:

  • wysoką gorączkę,
  • dreszcze,
  • kaszel.

W sytuacji, gdy dojdzie do uszkodzenia torebki ropnia, można zaobserwować odkrztuszanie większej ilości treści ropnej. W przypadku, gdy zbiornik ropy zlokalizowany jest w sposób obwodowy – symptomy mogą być tylko miejscowe. Podczas badania o charakterze przedmiotowym lekarz obserwuje zmianę szmeru obwodowego. Najczęściej ma ona charakter rzężenia drobnobańkowego, szmeru oskrzelowego, zmiany odgłosu opukowego.

Ropień płuc – diagnostyka

W przypadku ropnia płuc, w pierwszym etapie działań diagnostycznych należy przeprowadzić szczegółowy wywiad lekarski, a także badanie przedmiotowe. Dodatkowo pomocne są badania laboratoryjne (podwyższony poziom białych krwinek oraz CPR), co świadczy o obecności stanu zapalnego. Co więcej, podkreślić należy fakt, że obraz radiologiczny klatki piersiowej przedstawia w tym przypadku, jamę umiejscowioną wśród miąższu płuca, z zawartością wydzieliny płynnej we wnętrzu.

Zaleca się także przeprowadzenie bronchoskopii dla pobrania materiału do posiewu oraz badania histopatologicznego. Dzięki określonemu działaniu możemy rozpoznać patogen, który odpowiedzialny jest za rozwój ropnia płuca. Następnym krokiem w diagnostyce ropnia płuc jest dokonanie oceny lekkowrażliwości powstałego patogenu.

Ropień płuc – leczenie

W przypadku obecności ropnia płuc działania lecznicze polegają na jednoczesnym wykorzystywaniu antybiotykoterapii, a także drenażu ułożeniowego. W pierwszej kolejności stosuje się preparaty takie jak penicylina benzylowa w połączeniu z klindamycyną bądź metronidazolem. Najlepsze rezultaty osiągane są, gdy stosuje się antybiotykoterapię celowaną. Pomimo właściwego dobrania preparatów, leczenie jest długim procesem, gdyż może trwać nawet kilka tygodni.

Drenażem ułożeniowym określa się metodę, która zapewnia opróżnienie torebki ropnia z zawartości ropnej z wykorzystaniem ułożenia ciała, zgodnego z przebiegiem oskrzeli.

W sytuacji, w której do powstania ropnia płuca prowadzi obecność ciała obcego, koniecznie należy usunąć określony element podczas bronchoskopii.

Leczenie o charakterze zachowawczym stosowane jest przez okres 6 tygodni. Gdy w tym czasie nie ma pozytywnych zmian, oznacza to że ropnie płuc są przewlekłe. W takiej sytuacji niezbędny jest zabieg chirurgiczny, który przyczyni się do usunięcia części tkanki płucnej wraz z ropniami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *