Antromastoidektomia

Antromastoidektomia – przebieg operacji, powikłania po zabiegu

Antromastoidektomia to zabieg przeprowadzany dla zapewnienia ochrony słuchu przy obecności zapalenia wyrostka sutkowego albo powikłań związanych z ostrym zapaleniem ucha wewnętrznego. Podczas określonego zabiegu laryngologicznego lekarz dokonuje otwarcia wyrostka sutkowego oraz usunięcia jego zawartości. Wyrostek sutkowy zlokalizowany jest w obszarze dolnej części kości skroniowej. Po zabiegu antromastoidektomii za małżowiną uszną pozostaje wyczuwalne wgłębienie mające wielkość na poziomie około 2 cm.

Określona operacja przeprowadzona we właściwym czasie zapewnia ochronę przed rozchodzeniem się stanu zapalnego na obszar kości skroniowej, a ponadto przeciwdziała niebezpieczeństwie utraty słuchu jako jednego z powikłań występujących przy ostrym zapaleniu wyrostka sutkowego oraz ostrego zapalenia ucha środkowego. Co więcej, określone działanie operacyjne przeprowadzane jest w sytuacjach:

  • ostrego zapalenia ucha środkowego,
  • przewlekłego zapalenia ucha środkowego,
  • zapalenia wyrostka sutkowego, które objawia się przez dolegliwości bólowe powstałe za uchem, wyciek ropny z ucha, obrzęk, gorączkę oraz osłabienie,
  • pierwszej fazy innych zabiegów operacyjnych.

Antromastoidektomia ma za zadanie hamowanie dalszego rozchodzenia się stanu zapalnego. Brak działań w tym zakresie może przyczyniać się do powstania skutku w postaci uszkodzenia słuchu oraz pojawiania się powikłań wewnątrzczaszkowych.

Antromastoidektomia – wskazania do przeprowadzenia określonego zabiegu

Zabieg antromastoidektomii przeprowadza w przypadku obecności:

  • ostrego zapalenia ucha środkowego, którego nie jesteśmy w stanie wyleczyć przy wykorzystaniu antybiotyków oraz którego proces trwania ulega znacznemu przedłużeniu,
  • przewlekłego zapalenia ucha środkowego,
  • ostrego zapalenia wyrostka sutkowego stanowiącego powikłanie po zapaleniu ucha środkowego,
  • zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych stanowiącego powikłanie po ostrym zapaleniu ucha środkowego,
  • ropnia pozamałżowinowego.

Antromastoidektomia jest także pierwszą fazą innych zabiegów operacyjnych przeprowadzanych na uchu środkowym, takich ja na przykład tympanoplastyka, która jest operacją odtwarzającą procesy przewodzenia dźwięku w obszarze ucha środkowego.

Antromastoidektomia – przebieg operacji

W celu przeprowadzenia określonej operacji stosowane jest znieczulenie ogólne. Takie działanie jest niezbędne, gdyż operacja ta jest zabiegiem przynoszącym dużą bolesność. Z uwzględnieniem odległości bliskiej 1 cm od przyczepu małżowiny usznej lekarz przeprowadzajacy operacje dokonuje łukowatego nacięcia. W dalszych krokach z wykorzystaniem sterylnego narzędzia przeprowadza oddzielenie kości od włóknistej błony, której zadanie polega na ochronie kości od zewnątrz.

Jest to tak zwana okostna. Po przeprowadzeniu określonych działań przychodzi czas na usuniecie powierzchniowych oraz głębszych struktur tkanki kostnej wyrostka sutkowego. Do tego celu używa mikroskop, a takze sterylnych dłut laryngologicznych.

Gdy lekarz osiągnie granicę wnętrza jamy sutkowej, wtedy usuwa komórki powietrzne wyrostka sutkowego. Konieczne jest także sprawdzenie stanu blaszek kostnych tylnego oraz środkowego dołu czaszki, a ponadto zatoki określanej mianem esowatej. W przypadku, gdy dochodzi do rozpoznania zmian o charakterze chorobowym w obszarze określonych części ciała, dokonuje się wycięcia blaszek,, co wpływa na odsłonięcie zatoki.

W celu tamowania krwawienia lekarz wykorzystuje 1-metrową tasiemkę z gazy, którą określa się jako steon. Tasiemka usuwana jest po upływie kilku dni od zakończenia zabiegu operacyjnego. Gdy opatrunek zostanie usunięty, pod znieczuleniem zakładany jest osobie chorej głęboki opatrunek. Podkreślić należy fakt, że w obszarze po usuniętej tkance dochodzi do ukształtowania się nowej tkanki łącznej.

Antromastoidektomia – powikłania po zabiegu operacyjnym

Tak jak w przypadku każdej operacji tak też i tutaj istnieje niebezpieczeństwo pojawienia się powikłań. Antromastoidektomia jest przeprowadzana w niewielkim polu zabiegowym, dlatego też należy ją przeprowadzić z bardzo dużą precyzją. Niewłaściwe oraz nieumiejętne przeprowadzenie określonego zabiegu operacyjnego może wywołać skutek w postaci osłabienia bądź utraty słuchu.

Dodatkowo mogą również pojawić się powikłania wynikające z zastosowania znieczulenia ogólnego. Jednakże zastosowanie współczesnych środków znieczulających, a także aparatury oraz właściwego przygotowania lekarza anestezjologa pozwala na uniknięcie niebezpiecznych powikłań z tym związanych. Ponadto podkreślić należy fakt, że zabieg antromastoidektomii jest często wstępnym etapem do przeprowadzenia zabiegów otolaryngologicznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *