Guz Potta

Guz Potta – przyczyny, objawy, leczenie, diagnostyka

Guz Potta jest stanem zapalnym kości oraz szpiku w obszarze kości czołowej z obecnością ropnia podkostnowego, który tworzy obrzęk skóry oraz tkanek miękkich w okolicach czoła. Najczęstszym powodem powstania guza Potta jest bakteryjne zapalenie zatok. Guz Potta może uaktywnić się u osób będących w różnym wieku, jednakże najczęściej dotyczy młodych ludzi pomiędzy dziesiątym a dwudziestym rokiem życia. Jakie są zatem przyczyny oraz objawy świadczące o obecności Guza Potta? Czy powikłania związane z Guzem Potta są niebezpieczne dla człowieka?

Guz Potta – przyczyny

Obecność zapalenia zatok sprawia, że zakażenie rozchodzi się za pośrednictwem żył które odprowadzają krew z obszaru zatok do kości czołowej. Przyczynia się to do uaktywnienia się ropnia zlokalizowanego między okostną a kością czołową. Ta postać guza może rozchodzić się w kierunku mózgu przyczyniając się do powstania nadtwarówkowatego oraz podtwardówkowego ropnia mózgu, a ponadto zakrzepowego stanu zapalnego zatoki jarnistej. Dodatkowo może przyczynić się do powstania niebezpiecznych powikłań oczodołowych, takich jak zapalenie oczodołu czy też całkowita utrata wzroku.

Warto podkreślić również fakt, że Guz Potta może powstać w wyniku urazu nowotworów złośliwych zapalenia wyrostka sutkowego, ukąszenia owadów bądź po zabiegach z zakresu akupunktury.
Guz Potta – objawy

Symptomy świadczące o kształtowaniu się Guza Potta to między innymi kaszel, gorączka, bóle głowy, wyciek z nosa, apatia, nudności oraz wymioty, światłowstręt, a ponadto ogniskowe ubytkowe symptomy neurologiczne.

Guz Potta – diagnoza oraz leczenie

Wyniki testów laboratoryjnych wskazujące na obecność Guza Potta ujawniają zakażenie bakteryjne. W wynikach badań dostrzega się leukocytozę z nadmierną ilością granulocytów obojętnochłonnych. Dodatkowo uzyskuje się obraz zwiększonych wartości będących wykładnikami świadczącymi o obecności stanu zapalnego. Te elementy to podwyższony poziom Odczynu Biernackiego (OB), wyższe stężenie białka C reaktywnego określanego jako CRP. Dodatkowo posiew próby pobranej z ropnia zasadniczo wskazuje na Haemofilus influenzae, Moraxelle catharalis, Streptococcus pneumoniae, a ponadto drobnoustroje należące do gatunku Staphyloccocus oraz inne o charakterze beztlenowym.

Działania lecznicze dotyczące Guza Potta uzależnione są od stopnia zaawansowania określonego schorzenia. Leczenie najczęściej przeprowadza się przez zastosowanie nacięcia, drenażu oraz oczyszczeniu zmienionej kości oraz tkanki ziarninowej. Istnieją przypadki, w których przeprowadza się endoskopowe nacięcie zatoki.

Guz Potta

Do chwili, do której nie są znane wyniki posiewu, pacjentowi podawane są antybiotyki w formie dożylnej. Preparaty charakteryzują się szerokim spektrum działania, aby doprowadzić do powstrzymania rozwoju choroby. Gdy uzyskamy informacje, które określają rodzaj drobnoustroju, a także wrażliwości zmiany na poszczególne preparaty, lek może zostać zmieniony. Tak więc czasu ustępowania miejscowego stanu zapalnego kości oraz szpiku.

Podkreślić należy fakt, że nie należy lekceważyć stanu, którym jest bakteryjne zapalenie zatok. Działanie lecznicze w tym przypadku ma za zadanie eliminacji nadmiernie powstałych bakterii oraz przeprowadzenie udrożnienia zatok. W przypadku jednak, gdy stan zapalny wyróżnia się postacią ostrą bądź przewlekłą mogą uaktywnić się powikłania. Jednym z takich powikłań jest właśnie Guz Potta.

Oczywiście nie każdy rodzaj ostrego czy tez przewlekłego stanu zapalnego zatok czołowych musi prowadzić do powstania Guza Potta. W okresie kiedy został on opisany przez chirurga Potta, w roku 1760 występował bardzo powszechnie. Współcześnie natomiast, kiedy upowszechniony został dostęp do antybiotykoterapii, stal się chorobą rzadką, powikłaniem spotykającym niewielu pacjentów. Warto jednak podkreślić, że każda nawet najzwyklejsza infekcja o charakterze wirusowym może przyczynić się do bardzo poważnych w skutkach komplikacji. Dlatego też, należy pamiętać, że pod żadnym pozorem nie powinna być bagatelizowana.

Guz Potta – powikłania

Zapalenie zatoki czołowej może doprowadzić do zapalenia szpiku kostnego kości czołowej. Do tego stanu predysponuje budowa kości czołowej, gdzie kość gąbczasta jest przednią ścianą zatoki. W okolicy zatoki obecne są wyróżniające się cienki żyły kości charakteryzujące się powolnym przepływem krwi, a także brakiem zastawek żylnych. Przyczynia się to do powstawania zapaleń oraz zakrzepów w obszarze naczynia.

Określony rodzaj powikłania może mieć formę rozlaną albo też ograniczoną. Przebiegać może jako aktywny proces zapalny. Może również w formie ukrytego zapalenia kości. Zapalenia, które jest właśnie określany jako Guz Potta. Guz może rozchodzić się w kierunku mózgu przyczyniając się do powstania śmiertelnie niebezpiecznego ropnia mózgu oraz zakrzepowego zapalenia zatoki jarnistej. Dodatkowo Guz Potta może przyczynić się do powstania niebezpiecznych powikłań oczodołowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *